Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Introducere

Jocul care la origine a fost o simplă distracţie s-a transformat într-un fenomen global cu structuri administrative şi strategii complexe. Jocul de rugby este practicat în prezent în toată lumea, uneori pe stadioane gigantice. Ca orice altă activitate care captează interesul şi entuziasmul celor mai diverse categorii de oameni, jocul de rugby prezintă multiple caracteristici şi aspecte.

Dincolo de jocul în sine, rugby-ul cultivă valori sociale şi afective, precum curajul, loialitatea, sportivitatea, disciplina şi spiritul de echipă. Scopul acestei Carte este să stabilească o serie de criterii de evaluare a manierei de joc şi a comportamentului sportiv în jocul de rugby. Obiectivul Cartei Jocului este de a garanta faptul că jocul de rugby îşi va conserva caracterul său unic atât pe, cât şi în afara terenului.

Carta Jocului prezintă principiile de bază ale jocului de rugby raportate atât la joc şi antrenament, cât şi la elaborarea şi aplicarea Legilor Jocului. Carta Jocului este o completare importantă a Legilor Jocului, având drept obiectiv stabilirea unor norme pentru toţi cei implicaţi în fenomen, indiferent de nivel.