Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Principiile Legilor

Disciplina

Disciplina este o parte integrantă a Jocului, atât pe cât şi în afara terenului, fiind reflectată prin ataşamentul faţă de Legi, Reguli şi Valorile Fundamentale ale Rugbyului

Principiile pe care se bazează Legile Jocului sunt:

Un sport pentru toţi

Legile Jocului oferă posibilitatea de participare unor jucători având diferite vârste, sexe, calităţi fizice sau tehnice, la diferite niveluri de joc, într-un cadru sigur, competitiv şi plăcut. Este datoria tuturor celor care practică jocul de rugby să cunoască amănunţit Legile Jocului.

Menţinerea identităţii

Legile Jocului trebuie să asigure menţinerea trăsăturilor distinctive ale jocului de rugby, realizate prin grămezi, aliniamente, moluri, ruck-uri, lovituri de începere sau de reîncepere. De asemenea, trăsăturile esenţiale cu privire la dispută şi continuitate – pasa înapoi, placajul.

Plăcere şi distracţie

Legile Jocului oferă cadrul pentru ca un joc să fie plăcut atât pentru jucători, cât şi pentru spectatori. Dacă ocazional aceste obiective par incompatibile, plăcerea şi distracţia sunt sporite prin măsuri menite să pună în valoare toate calităţile jucătorilor. Pentru a obţine dreapta măsură, Legile Jocului sunt evaluate în mod constant.

Respect

Respectul pentru coechipieri, adversari, oficiali şi toţi ceilalţi implicaţi în Joc este de o importanţă covârşitoare

Aplicare

Jucătorii au obligaţia de a respecta Legile Jocului şi de a se conforma principiilor fairplay-ului.

Legile Jocului trebuie aplicate în aşa fel, încât jocul să se desfăşoare în conformitate cu principiile de joc. Arbitrul şi judecătorii de margine pot să îndeplinească acest obiectiv prin corectitudine, consistenţă în decizii, simţ al jocului şi, în cazul unui nivel ridicat, management. În schimb, antrenorii, căpitanii şi jucătorii au responsabilitatea de a respecta autoritatea oficialilor jocului.