Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Concluzie

Jocul de rugby este preţuit ca sport pentru bărbaţi şi femei, pentru băieţi şi fete. Dezvoltă calităţi precum spiritul de echipă, înţelegerea, cooperarea şi respectul pentru colegi. Pietrele sale de temelie sunt dintotdeauna plăcerea de a participa, curajul, îndemânarea cerută de joc, iubirea pentru un joc de echipă care îmbogăţeşte vieţile tuturor celor implicaţi şi prietenia trainică insuflată de interesul comun pentru joc.

O camaraderie extraordinară se leagă înainte şi după joc, tocmai datorită, şi nu în ciuda, însuşirilor atletice şi solicitante fizic ale jocului de rugby. Îndelunga tradiţie potrivit căreia jucători din echipe adverse petrec împreună în afara gazonului şi în diverse contexte sociale rămâne o caracteristică definitorie a jocului de rugby.

Jocul de rugby a intrat definitiv în era profesionistă, dar şi-a păstrat etosul şi tradiţiile unui joc practicat de plăcere. Într-o vreme când multe valori sportive tradiţionale se estompează sau chiar sunt sfidate, rugby-ul este îndreptăţit să fie mândru de capacitatea sa de a păstra standarde înalte de sportivitate, etică şi fairplay. Sperăm că prezenta Cartă va ajuta la consolidarea acestor preţioase valori.