Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Cuvânt înainte

Obiectivul jocului este ca două echipe formate din 15 sau 7 jucători fiecare, practicând un joc corect în conformitate cu Legile şi în spirit de sportivitate, să poarte, să paseze, să şuteze balonul şi să-l aducă la pământ, pentru a marca cât mai multe puncte, echipa care a marcat cel mai mare număr de puncte fiind câştigătoarea jocului.

Legile Jocului, împreună cu setul de prevederi specifice pentru jucătorii sub 19 ani şi pentru jocul în 7, sunt complete şi cuprind tot ceea ce este necesar pentru ca jocul să se desfăşoare corect şi cinstit.

Rugbyul este un sport care solicită contactul fizic, de aceea implică şi anumite pericole. Este foarte important ca jucătorii să respecte Legile Jocului şi să fie conştienţi că trebuie să se protejeze atât pe ei, cât şi pe ceilalţi.

Jucătorii au responsabilitatea de a fi pregătiţi fizic şi tehnic, de a respecta Legile Jocului şi în acest cadru de a adopta o manieră nepericuloasă de joc.

Persoanele care antrenează sau pregătesc jucătorii au responsabilitatea de a se asigura că aceştia sunt pregătiţi după o metodologie ce garantează respectul Legilor Jocului şi practicarea în securitate a acestuia.

Arbitrul are datoria de a aplica toate prevederile Legilor Jocului în mod corect la fiecare meci, cu excepţia cazurilor în care Consiliul World Rugby a autorizat aplicarea unor variaţiuni experimentale.

Federaţiile au datoria să asigure cadrul necesar ca jocul, indiferent de nivel, să se desfăşoare în condiţii de disciplină şi de sportivitate. Acest lucru nu este numai datoria arbitrului, ci revine ca responsabilitate tuturor federaţiilor, comitetelor, asociaţiilor şi cluburilor afiliate.