Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Definiţii
0-9
22-ul: Legea 1 - Terenul.
A
Afară din joc: Acest lucru se întâmplă când balonul sau purtătorul de balon a ajuns în margine sau în margine de ţintă, sau a atins sau depăşit linia de balon mort.
Aliniament: Legea 19 - Margine şi aliniament.
Antijoc: Legea 10 - Antijocul.
Arbitru: Legea 6 - Oficialii jocului.
Aşezător: Jucător care ţine balonul pe pământ pentru a-şi ajuta coechipierul să-l şuteze la o tentativă de ţintă.
Atins la pământ: Legea 22 - Terenul de ţintă.
Avantaj: Legea 8 - Avantajul.
B
Balon mort: Balonul este în afara jocului. Aceasta se întâmplă când balonul a ieşit în afara suprafeţei de joc şi a rămas acolo, sau când arbitrul a fluierat pentru a indica o întrerupere, sau când a fost executată o transformare.
C
Câmpul de joc: Legea 1 - Terenul.
Căpitan: Jucător nominalizat de către echipă. Numai căpitanul are permisiunea să consulte arbitrul în timpul jocului şi este singurul responsabil pentru alegerea opţiunilor care decurg din deciziile arbitrului.
Cartonaş galben: Un cartonaş de culoare galbenă arătat unui jucător care a fost avertizat şi eliminat temporar pentru 10 minute timp de joc.
Cartonaş roşu: Un cartonaş de culoare roşie arătat unui jucător care a fost eliminat definitiv pentru încălcarea prevederilor Legii 10 - Antijocul sau a Legii 4.5(c).
Circulaţie razantă: Legea 19 - Margine şi aliniament.
Coechipier: Alt jucător din aceeaşi echipă.
Colţ zburător: Legea 10 - Antijocul.
Culcarea balonului: Legea 22 - Terenul de ţintă.
D
Depăşire: Un jucător depăşeşte o linie cu unul sau ambele picioare; linia poate fi reală (linia de ţintă) sau imaginară (linia de ofsaid).
Dincolo, în spatele sau în faţa unei poziţii: Cu ambele picioare, exceptând cazul în care contextul nu o permite.
E
Echipă în apărare: Echipa în a cărei jumătate de teren se joacă; adversarii sunt echipa în atac.
Echipă în atac: Echipa care se află în terenul advers când jocul se desfăşoară acolo.
Eliminat temporar: Legea 10 - Antijocul.
F
Federaţie (Uniune): Organismul de control sub a cărui jurisdicţie se dispută meciul; pentru un meci internaţional înseamnă World Rugby sau un Comitet al acestuia.
Flanker: Jucători înaintaşi care de obicei poartă numerele 6 şi 7.
G
Grămadă: Legea 20 - Grămadă. O formaţiune de jucători din fiecare echipă, legaţi împreună, pentru a permite reluarea jocului prin introducerea balonului între ei.
Grămadă simulată: O grămadă simulată este la fel ca o grămadă normală, cu excepţia faptului că echipele nu îşi dispută posesia balonului; echipă care are introducerea balonului trebuie să-l câştige şi nicio echipă nu are voie să împingă.
I
Incinta de joc: Legea 1 - Terenul.
Infracţiuni repetate: Legea 10 - Antijocul.
Introducere (repunere): Acţiunea jucătorului care introduce balonul în grămadă sau care repune la aliniament.
Î
În apropiere: Legea 14 - Balon la pământ - Fără placaj. Într-un interval de 1 m.
În joc: Legea 11 - Ofsaid şi „în joc” în jocul curent.
Înainte: Legea 12 - Înainte sau pasa înainte.
Încercare: Legea 9 - Modalităţi de a marca.
Încercare de penalizare: Legea 10 - Antijocul.
Încercare în forţă: Legea 22 - Terenul de ţintă.
Înlocuitori: Legea 3 - Numărul de jucători - Echipa.
J
Joc periculos: Legea 10 - Antijocul.
Jucat: Balonul este jucat atunci când este atins de un jucător.
Jucător din linia întâi: Legea 20 - Grămadă. Jucători înaintaşi reprezentaţi de stâlpul de pe partea deschisă, trăgător şi stâlpul de pe partea închisă. Aceşti jucători poartă de obicei numerele 1, 2 şi 3.
Judecător de margine: Legea 6 - Oficialii jocului.
L
Legare: Prinderea fermă a corpului unui alt jucător, de la umeri la şolduri, cu tot braţul, de la mână la umăr.
Linia de balon mort: Legea 1 - Terenul.
Linia de margine: Legea 1 - Terenul.
Linia de margine de ţintă: Legea 1 - Terenul.
Linia de ofsaid: O linie imaginară pe lăţimea terenului de la o linie de margine la alta, paralelă cu liniile de ţintă, poziţia ei variind în funcţie de prevederile Legilor.
Linia de repunere: Legea 19 - Margine şi aliniament. O linie imaginară perpendiculară pe linia de margine în locul unde balonul este repus.
Linia de ţintă: Legea 1 - Terenul.
Linie prin marcaj: O linie paralelă cu linia de margine, dacă nu este altfel definită.
Lovitură aşezată: Balonul este şutat după ce a fost aşezat pe pământ în acest scop.
Lovitură de începere: Legea 13 - Lovitura de începere şi loviturile de reîncepere.
Lovitură de pedeapsă: Legea 21 - Lovituri de pedeapsă şi libere. O lovitură de picior acordată echipei nevinovate după o infracţiune a adversarilor. O lovitură de pedeapsă dictată în urma unei infracţiuni este acordată pe locul infracţiunii, cu excepţia cazului în care o Lege precizează altfel.
Lovitură de pedeapsă la ţintă: Legea 9 - Modalităţi de a marca.
Lovitură de picior: Procedeu tehnic de lovire a balonului cu orice parte a piciorului, cu excepţia călcâiului, de la degete până la genunchi, dar neincluzând genunchiul; lovitura trebuie să deplaseze balonul pe o distanţă vizibilă din mână sau de-a lungul terenului.
Lovitură de picior căzută: Legea 9 - Modalităţi de a marca.
Lovitură de picior din zbor: Balonul este lăsat să cadă din mână (mâini) şi apoi este şutat înainte să atingă pământul.
Lovitură de reîncepere de la 22 m: Legea 13 - Lovitura de începere şi loviturile de reîncepere.
Lovitură din drop: Balonul este lăsat să cadă pe pământ din mână (mâini) şi apoi este şutat în timp ce este pe traiectorie ascendentă după prima atingere a pământului.
Lovitură liberă: Legea 21 - Lovituri de pedeapsă şi libere. O lovitură de picior acordată echipei nevinovate după o infracţiune a adversarilor. O lovitură liberă dictată în urma unei infracţiuni este acordată pe locul infracţiunii, cu excepţia cazului în care o Lege precizează altfel.
M
Marc: Legea 18 - Marc.
Margine: Legea 19 - Margine şi aliniament.
Mijlocaş la grămadă: Jucătorul care introduce balonul în grămadă, care poartă de obicei numărul 9.
Mol: Legea 17 - Mol.
O
Obstrucţie: Legea 10 - Antijocul.
Ofsaid: Legea 11 - Ofsaid şi „în joc” în jocul curent.
Ofsaid conform legii de 10 metri: Legea 11 - Ofsaid şi „în joc” în jocul curent.
Organizator de joc: Acesta poate fi o federaţie, un grup de federaţii sau o organizaţie afiliată la World Rugby, responsabilă de organizarea jocului.
P
Pasă: Un jucător aruncă balonul altui jucător; dacă un jucător dă balonul altui jucător, fără să-l arunce, şi aceasta este o pasă.
Pasă înainte: Legea 12 - Înainte sau pasa înainte.
Pauză: Intervalul de timp dintre două reprize.
Placaj: Legea 15 - Placajul. Purtător de balon adus la pământ.
Planul: Legea 1 - Terenul.
Posesie: Situaţie când un jucător poartă balonul sau o echipă îl controlează; de exemplu când balonul se află într-o jumătate a unei grămezi sau a unui ruck pe partea unei echipe.
Primitor: Legea 19 - Margine şi aliniament.
Prindere anticipată: Legea 19 - Margine şi aliniament. Prinderea unui coechipier în aliniament înainte ca balonul să fie repus.
Purtător de balon: Jucătorul care are balonul.
R
Rană deschisă sau sângerândă: Legea 3 - Numărul de jucători – Echipa.
Repunere lungă: Legea 19 - Margine şi aliniament.
Ridicare: Legea 19 - Margine şi aliniament.
Ruck: Legea 16 - Ruck.
S
Sancţiune: Acţiunea punitivă a arbitrului împotriva unui jucător sau a echipei vinovate.
Sin bin: O suprafaţă special delimitată unde un jucător eliminat temporar trebuie să rămână pentru 10 minute timp de joc.
Spre interiorul terenului: Dinspre margine spre interiorul terenului.
Stâlp: Legea 20 - Grămadă. Jucătorii de pe părţile stângă şi dreaptă ale trăgătorului într-o grămadă, care de obicei poartă numerele 1 şi 3.
Stâlp de pe partea deschisă: Legea 20 - Grămadă. Jucătorul de pe partea stângă a liniei întâi într-o grămadă, care de obicei poartă numărul 1.
Stâlp de pe partea închisă: Legea 20 - Grămadă. Jucătorul din linia întâi a unei grămezi aflat pe partea dreaptă, care de obicei poartă numărul 3.
Substituţi: Legea 3 - Numărul de jucători - Echipa.
Suprafaţa de joc: Legea 1 - Terenul.
Suspendat temporar: Legea 10 - Antijocul.
Ş
Şarja de cavalerie: Legea 10 - Antijocul
T
Tampon: Acţiunea purtătorului de balon de a se apăra de un adversar folosind palma.
Teren de ţintă: Legea 22 - Terenul de ţintă.
Timp de joc: Timpul de joc scurs care exclude timpul pierdut, aşa cum este definit în Legea 5 - Timpul.
Timp efectiv: Timpul scurs care include timpul pierdut pentru orice fel de motiv.
Trăgător: Legea 20 - Grămadă. Jucătorul din mijlocul primei linii dintr-o grămadă, care poartă de obicei numărul 2.
Transformare: Legea 9 - Modalităţi de a marca.
Transformată: O transformare executată cu succes.
Ţ
Ţintă: Un jucător marchează o ţintă şutând balonul peste bara transversală şi printre stâlpii de ţintă ai echipei adverse, din câmpul de joc, printr-o lovitură de picior aşezată sau căzută. O ţintă nu poate fi marcată dintr-o lovitură de începere, de reîncepere sau dintr-o lovitură liberă.
U
Ultimul picior: Piciorul ultimului jucător dintr-o grămadă, ruck sau mol, cel mai apropiat de linia de ţintă a acelui jucător.