Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Definiţie
Antijocul este fapta săvârşită de o persoană aflată în incinta de joc care contravine literei şi spiritului Legilor Jocului. Antijocul cuprinde obstrucţia, jocul incorect, infracţiuni repetate, jocul periculos şi conduita incorectă care aduce prejudicii jocului.
10.1 Obstrucţia
(a)
Atacul sau împingerea. Atunci când un jucător şi un adversar aleargă după un balon, niciunul nu trebuie să-l atace sau să-l împingă pe celălalt altfel decât umăr la umăr.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(b)
Alergarea în faţa purtătorului de balon. Un jucător nu are voie, în mod intenţionat, să se deplaseze sau să stea în faţa unui coechipier purtător de balon împiedicând astfel adversarii să placheze acest jucător sau să aibă posibilitatea de a placa purtătorii potenţiali de balon, atunci când ei vor câştiga posesia.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(c)
Blocarea placheurului. Un jucător nu are voie, în mod intenţionat, să se deplaseze sau să stea într-o poziţie care să împiedice un adversar de a placa un purtător de balon.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(d)
Blocarea balonului. Un jucător nu are voie, în mod intenţionat, să se deplaseze sau să stea într-o poziţie care să împiedice un adversar de a juca balonul.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(e)
Purtător de balon care ia contact cu un coechipier aflat în faţă. Un purtător de balon nu are voie să ia contact în mod intenţionat cu coechipieri aflaţi în faţa sa.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

10.2 Jocul incorect
(a)
Infracţiune intenţionată. Un jucător nu trebuie să încalce intenţionat nicio prevedere a Legilor Jocului sau să joace necinstit. Jucătorul care încalcă intenţionat Legile Jocului trebuie să fie atenţionat sau avertizat că va urma să fie penalizat cu o eliminare în cazul repetării aceleiaşi infracţiuni sau a unei infracţiuni similare, sau să fie eliminat definitiv.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

O încercare de penalizare trebuie acordată dacă infracţiunea produsă împiedică o încercare care probabil s-ar fi marcat. Un jucător care împiedică prin antijoc marcarea unei încercări trebuie fie avertizat şi eliminat temporar, fie eliminat definitiv.

(b)
Pierderea de timp. Un jucător nu are voie să piardă timpul în mod intenţionat.

Sancţiune: Lovitură liberă

(c)
Aruncarea balonului în margine. Un jucător nu are voie să lovească, să împingă, să plaseze sau să arunce, în mod intenţionat, cu mâna sau cu braţul, balonul în margine, margine de ţintă sau dincolo de linia de balon mort.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 metri dacă infracţiunea s-a petrecut între linia de 15 metri şi linia de margine, sau, pe locul infracţiunii dacă aceasta s-a petrecut oriunde altundeva în câmpul de joc, sau, la 5 metri de linia de ţintă şi la cel puţin 15 metri de linia de margine dacă infracţiunea a avut loc în terenul de ţintă.

O încercare de penalizare trebuie acordată dacă fără această infracţiune probabil s-ar fi marcat o încercare.

(d)

Un jucător nu trebuie să comită niciun act care i-ar putea face pe oficialii jocului să creadă că jucătorul a fost victima unui antijoc sau a oricărui alt tip de infracțiune comisă de un adversar.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

10.3 Infracţiuni repetate
(a)
Infracţiuni repetate. Un jucător nu are voie ca, în mod repetat, să încalce prevederile Legilor Jocului. Infracţiunea repetată este o chestiune de fapt. Întrebarea dacă un jucător a intenţionat sau nu să comită o infracţiune este irelevantă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Un jucător penalizat pentru infracţiuni repetate trebuie avertizat şi eliminat temporar.

(b)
Infracţiuni repetate ale echipei. Când jucători diferiţi ai aceleiaşi echipe comit în mod repetat aceeaşi infracţiune, arbitrul trebuie să hotărască dacă acest fapt înseamnă sau nu infracţiune repetată. Dacă da, arbitrul va da un avertisment general echipei şi, dacă ei repetă abaterea, arbitrul va avertiza şi va elimina temporar pentru 10 minute jucătorul (jucătorii) vinovat(ţi).

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

O încercare de penalizare trebuie acordată dacă fără această infracţiune probabil s-ar fi marcat o încercare.

(c)
Infracţiuni repetate: standard aplicat de arbitru. Atunci când arbitrul hotărăşte câte infracţiuni constituie o infracţiune repetată, el trebuie să aplice un standard strict la jocurile internaţionale şi la cele de seniori. Arbitrul trebuie să avertizeze jucătorul care comite aceeaşi infracţiune de trei ori.

La jocurile de juniori şi copii, unde necunoaşterea Legilor Jocului sau lipsa îndemânării de joc poate duce la mai multe infracţiuni, arbitrul poate fi mai indulgent în aplicarea standardului său.

10.4 Joc periculos şi conduită incorectă
(a)
Lovirea. Un jucător nu trebuie să lovească un adversar cu mâna, cu braţul sau cu pumnul, inclusiv cu cotul, umărul, capul sau genunchiul(genunchii).

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(b)
Călcarea şi călcarea repetată. Un jucător nu are voie să calce intenţionat şi nici în mod repetat (să toace) un adversar.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(c)
Lovirea cu piciorul. Un jucător nu trebuie să lovească cu piciorul un adversar.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(d)
Piedica. Un jucător nu are voie să pună piedică cu piciorul unui adversar.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(e)
Placaj periculos. Un jucător nu are voie să placheze un adversar prematur, cu întârziere sau în mod periculos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Un jucător nu are voie să placheze (sau să încerce să placheze) un adversar deasupra liniei umerilor, chiar dacă placajul începe sub linia umerilor. Un placaj în jurul gâtului sau al capului unui adversar este joc periculos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă123

Placajul cu braţul rigid este considerat joc periculos. Un jucător face un „placaj cu braţul rigid” atunci când foloseşte braţul rigid pentru a lovi un adversar.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Orice intervenţie asupra unui jucător fără balon este considerată joc periculos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Un jucător nu trebuie să placheze un adversar ale cărui picioare sunt desprinse de sol.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(f)
Intervenţie asupra unui adversar fără balon. Cu excepţia unei grămezi, unui ruck sau unui mol, un jucător care nu are posesia balonului nu are voie să ţină, să împingă sau să obstrucţioneze un adversar care nu are balonul.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă12

(g)
Atac periculos. Un jucător nu are voie să atace sau să aducă la pământ un adversar purtător de balon fără a încerca să-l prindă cu braţele.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(h)

Un jucător nu are voie să se izbească într-un ruck sau intr-un mol. Izbirea include orice contact realizat fără ajutorul braţelor sau fară încercare de prindere cu braţele a unui jucător.12

(i)
Placarea jucătorului aflat în săritură. Niciun jucător nu are voie să placheze, să lovească, să tragă sau să împingă piciorul sau picioarele unui adversar care sare după balon într-un aliniament sau în joc deschis.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă12

(j)

Dacă un jucător ridică de la sol un adversar şi apoi îi dă acestuia drumul sau îl face să cadă, astfel încât, în timp ce picioarele jucătorului placat sunt încă în aer, capul şi/sau toracele acestuia vin în contact cu solul, această acţiune este considerată joc periculos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă12

(k)
Joc periculos în grămadă, ruck sau mol. Prima linie a unei grămezi nu are voie să se izbească de adversari.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Jucătorii din linia I nu au voie să ridice în mod intenţionat sau să-i scoată afară pe adversari din grămadă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Jucătorii nu au voie să intervină într-un ruck sau mol fără a se lega de un jucător participant la acestea.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Jucătorii nu au voie să prăbuşească în mod intenţionat o grămadă , un ruck sau un mol.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(l)
Riposta. Un jucător nu are voie să riposteze. Chiar dacă un adversar nu respectă Legile Jocului, un jucător nu are voie să facă nimic care să fie periculos pentru adversarul respectiv.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(m)
Acţiuni contrare sportivităţii. Un jucător nu are voie să întreprindă nicio acţiune contrară spiritului de sportivitate în incinta de joc.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă12

(n)
Conduită incorectă când balonul nu este în joc. Când balonul nu este în joc, un jucător nu are voie să comită niciun act de conduită incorectă, să obstrucţioneze sau să interfereze în vreun fel cu un adversar.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Sancţiunea este aceeaşi ca în secţiunile 10.4 (a) - (m), cu excepţia faptului că lovitura de pedeapsă se va acorda pe locul de unde urmează să se reia jocul. Dacă acest loc este pe linia de margine sau la mai puţin de 15 m de ea, semnul loviturii de pedeapsă va fi pe linia de 15 m, pe acelaşi aliniament cu locul infracţiunii.

Dacă jocul s-ar fi reluat cu o grămadă la 5 metri de linia de ţintă, semnul pentru lovitura de pedeapsă va fi pe locul grămezii.

Dacă jocul urmează să se reia cu o lovitură de reîncepere, echipa nevinovată poate alege să execute lovitura de pedeapsă, oriunde, pe linia de 22 m.

Dacă s-a acordat o lovitură de pedeapsă şi echipa care a comis infracţiunea se face vinovată de alte acte de conduită incorectă înainte de executarea loviturii, arbitrul avertizează sau elimină jucătorul vinovat şi avansează locul executării loviturii de pedeapsă cu 10 m. Această decizie acoperă atât infracţiunea iniţială, cât şi conduita incorectă.

Dacă o lovitură de pedeapsă este acordată unei echipe, şi un jucător al acelei echipe se face vinovat de un act de conduită incorectă, înainte de executarea loviturii, arbitrul avertizează sau elimină definitiv jucătorul vinovat, anulează lovitura şi acordă o lovitură de pedeapsă echipei adverse.

Dacă o infracţiune este comisă în afara suprafeţei de joc, în timp ce balonul este încă în joc, şi dacă la această infracţiune nu se referă niciun articol al acestei Legi, lovitura de pedeapsă se va acorda pe linia de 15 m, pe acelaşi aliniament cu locul infracţiunii.

Atac întârziat asupra şuterului

(o)
Atac întârziat asupra şuterului. Un jucător nu trebuie să atace sau să obstrucţioneze, în mod intenţionat, un adversar care tocmai a şutat balonul.

Sancţiune: Echipa nevinovată poate alege să execute lovitura de pedeapsă fie pe locul infracţiunii, fie pe locul căderii balonului, sau pe locul unde acesta este jucat următoarea dată.12

Locul infracţiunii. Dacă infracţiunea are loc în terenul de ţintă al şuterului, semnul pentru lovitura de pedeapsă va fi la 5 m de linia de ţintă, în dreptul locului comiterii infracţiunii, dar la cel puţin 15 m de linia de margine.

Echipa nevinovată poate, de asemenea, să aleagă să execute lovitura de pedeapsă pe locul căderii balonului, sau pe locul unde acesta este jucat următoarea dată inainte de cădere, dar la cel puţin 15 m de linia de margine.

Locul de cădere a balonului. Dacă balonul cade în margine, semnul ales pentru executarea loviturii de pedeapsă este pe linia de 15 m, pe aceeaşi linie cu locul unde acesta a traversat marginea. Dacă balonul cade sau este jucat înainte să cadă la mai puţin de 15 m de linia de margine, semnul va fi pe linia de 15 m în dreptul locului de cădere sau al locului unde a fost jucat balonul.

Dacă balonul cade în terenul de ţintă, în margine de ţintă, sau pe sau dincolo de linia de balon mort, semnul ales pentru executarea loviturii de pedeapsă este la 5 m de linia de ţintă, pe aceeaşi linie cu locul unde acesta a traversat linia de ţintă şi nu la mai puţin de 15 m de linia de margine.

Dacă balonul loveşte un stâlp de ţintă sau bara transversală, lovitura de pedeapsă opţională se acordă pe locul unde cade balonul.

(p)
Colţul zburător şi şarja de cavalerie. O echipă nu are voie să folosească acţiunile numite ‘Colţul zburător’ sau ‘Şarja de cavalerie’.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe locul infracţiunii iniţiale.

’Colţul zburător’. Acest tip de atac, cunoscut sub numele de ‘Colţul zburător’ are loc de obicei în apropierea liniei de ţintă, când echipei în atac i se acordă o lovitură de pedeapsă sau liberă.

Jucătorul loveşte balonul şi iniţiază atacul, fie înaintând spre linia de ţintă, fie pasând unui coechipier care avansează. Imediat, coechipierii se leagă de fiecare parte a purtătorului de balon într-o formaţie triunghiulară. Adesea unul sau mai mulţi dintre aceşti coechipieri se află înaintea purtătorului de balon. Această acţiune este ilegală.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe locul infracţiunii iniţiale.

’Şarja de cavalerie’. Acest tip de atac, cunoscut sub numele de şarja de cavalerie are loc de obicei în apropierea liniei de ţintă, când echipei în atac i se acordă o lovitură de pedeapsă sau liberă. Fie un singur jucător se poziţionează la o oarecare distanţă în spatele şuterului, fie jucătorii echipei în atac formează o linie de-a latul terenului la o oarecare distanţă în spatele şuterului.

Aceşti jucători atacanţi se află, de obicei, la o distanţă de 1 sau de 2 m. La un semnal al şuterului ei avansează. Când ei s-au apropiat, şuterul loveşte balonul şi îl pasează unuia dintre ei.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe locul infracţiunii iniţiale.

(q)

În urma antijocului se poate lăsa avantaj, dar dacă infracţiunea împiedică o probabilă încercare, trebuie dictată o încercare de penalizare.

(r)

Pentru o infracţiune semnalizată de arbitrul asistent se poate acorda o lovitură de pedeapsă pe locul infracţiunii, sau se poate lăsa avantaj.

(s)

Toţi jucătorii trebuie să respecte autoritatea arbitrului. Ei nu trebuie să comenteze deciziile arbitrului. Ei trebuie să se oprească imediat atunci când arbitrul fluieră, cu excepţia loviturii de începere şi a loviturilor de pedeapsă dictate în urma atenţionării, eliminării temporare sau definitive.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

10.5 Sancţiuni

(a)

Un jucător care încalcă orice prevedere din această Lege trebuie atenţionat, sau avertizat şi eliminat temporar pentru 10 minute - timp de joc, sau eliminat definitiv.

(b)

Un jucător care a fost avertizat şi eliminat temporar şi după aceea face o a doua infracţiune sancţionabilă cu eliminare temporară conform acestei Legi trebuie eliminat definitiv.

10.6 Cartonaşe galbene şi roşii

(a)

Când un jucător a fost avertizat şi eliminat temporar într-un joc internaţional, arbitrul îi va arăta un cartonaş galben.

(b)

Când un jucător a fost eliminat definitiv într-un joc internaţional, arbitrul îi va arăta un cartonaş roşu.

(c)

Pentru alte jocuri, organizatorul sau federaţia care deţin jurisdicţia asupra acestora pot hotărî în privinţa folosirii cartonaşelor galbene şi roşii.

10.7 Jucător eliminat definitiv

Un jucător eliminat definitiv nu mai poate participa la joc.