Ik accepteer het gebruik van cookies op deze site.

Om deze website beter te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Wilt u meer weten over de wijze waarop wij cookies inzetten, kijk dan a.u.b. naar onze Cookie beleid.. Kiest u ervoor om door te gaan zonder je cookie instelling aan te passen, dan stemt u in met het gebruik van cookies. Indien gewenst kunt u in onze Cookie beleid instructies vinden om, door middel van een verandering in je instellingen, cookies te verwijderen.

Begrippen

Bij de start van een wedstrijd staan alle spelers on-side. Als de wedstrijd vordert kunnen spelers zich in buitenspel positie bevinden. Deze spelers kunnen worden bestraft totdat zij zich weer on-side bevinden.

In het open spel is een speler buitenspel als de speler zich bevindt voor een teamgenoot die de bal draagt, of voor een teamgenoot die als laatste de bal heeft gespeeld.

Buitenspel betekent dat een speler tijdelijk niet deelneemt aan het spel. Zulke spelers worden bestraft als zij wel deelnemen aan het spel.

In open spel, kan een speler on-side gezet worden door een actie van een teamgenoot of van een tegenstander. Een speler die buitenspel staat, kan niet on-side gezet worden als de buitenspelspeler deelneemt aan het spel of zich voorwaarts beweegt, richting de bal. De speler kan ook niet on-side gezet worden als hij/zij verzuimd om 10 meter weg te bewegen van de plek waar de bal landt.

11.1 Buitenspel in open spel

(a)

Een speler die zich in een buitenspel positie bevindt, kan alleen worden bestraft als hij/zij één van de volgende acties onderneemt:

  • zich bemoeit met het spel of,
  • zich voorwaarts beweegt, richting de bal of,
  • verzuimt om aan de 10-meter spelregel te voldoen (spelregel 11.4).

Een speler die zich in een buitenspel positie bevindt, wordt niet automatisch bestraft.

Een speler die een niet bedoelde worp voorwaarts ontvangt is niet buitenspel.

Een speler kan buitenspel zijn in het doelgebied.

(b)
Buitenspel en deelnemen aan het spel. Een speler die buitenspel staat mag niet aan het spel deelnemen. Dit betekent dat de speler de bal niet mag spelen en geen tegenstander mag hinderen in zijn/haar spel.
(c)
Buitenspel en voorwaarts bewegen. Indien een teamgenoot van een zich in buitenspel staande speler de bal vooruit heeft getrapt, mag de buitenspel staande speler niet richting de tegenstanders bewegen die wachten om de bal te spelen. De buitenspel staande speler mag ook niet richting de plaats waar de bal landt bewegen, totdat de speler weer on-side is gezet.12

Straf: als een speler buitenspel staat in open spel, mag de tegenstander kiezen voor een strafschop op de plek waar de overtreding plaatsvond, of vragen voor een scrum op de plek waar het in overtreding zijnde team het laatst de bal speelde. Als de bal voor het laatst werd gespeeld in het doelgebied, wordt een scrum op vijf meter van de doellijn geformeerd, op lijn waar de bal werd gespeeld.

11.2 On-side worden gezet door de actie van een teamgenoot

In open spel zijn er drie manieren waarop een buitenspel staande speler on-side kan worden gezet door acties van deze buitenspel staande speler of van teamgenoten.

(a)
Actie door de speler. Indien de buitenspel staande speler achter een teamgenoot rent die als laatste de bal gekickt, aangeraakt of gedragen heeft, is de speler on-side gezet.
(b)
Actie door de baldrager. Wanneer een teamgenoot die de bal draagt voor de speler die buitenspel staat rent, is deze speler on-side gezet.
(c)
Actie door de kicker of andere on-side speler. Indien de kicker, of teamgenoot die gelijk aan of achter de kicker was wanneer (of nadat) de bal werd gekickt , voor de buitenspel speler rent, is de speler on-side gezet. Wanneer er voorwaarts wordt gerend, mag de teamgenoot uit zijn of uit in het doelgebied zijn, maar de teamgenoot moet wel terugkeren in het speelgebied om de speler on-side te zetten.

Speler on-side gezet door teamgenoot

11.3 On-side gezet worden door tegenstanders

In het open spel zijn er drie manieren waarop een buitenspel staande speler on-side gezet kan worden door een actie van de tegenstander. Deze drie manieren zijn niet van toepassing op een speler die buitenspel is volgens de 10-meter spelregel.

(a)
Rent 5 meter met de bal. Wanneer een tegenstander die de bal draagt 5 meter rent, is de buitenspel staande speler on-side gezet.
(b)
Kicks of passes. Indien de tegenstander kickt of passt, is de speler die off-side was, weer on-side.
(c)
Opzettelijk de bal raken. Wanneer een tegenstander opzettelijk de bal raakt maar de bal niet vangt, is de buitenspel staande speler on-side gezet.

Speler on-side gemaakt door tegenstanders

11.4 Buitenspel volgens de 10-meter spelregel
(a)
Wanneer een teamgenoot van een speler die buitenspel staat de bal naar voren schopt, neemt de buitenspel staande speler deel aan het spel indien hij zich bevindt voor een denkbeeldige lijn 10 meter voor de tegenstander die klaar staat om de bal te ontvangen, of de plek waar de bal landt of wellicht gaat landen. De buitenspel staande speler dient zich direct terug te trekken achter de denkbeeldige 10-meter lijn, of achter de schopper indien deze dichter bij is. Als een speler zich onttrekt aan de situatie, mag de speler een tegenstander niet blokkeren of zich met het spel bemoeien.

Straf: Strafschop

(b)

Terwijl de speler zich terugtrekt, kan de buitenspel staande speler niet on-side worden gezet door een actie van de tegenstander. Voordat de speler de volledige 10 meter heeft afgelegd is het mogelijk dat de speler on-side wordt gezet door een on-side staande teamgenoot die voorbij de speler rent.

(c)

Wanneer een speler, die buitenspel staat volgens de 10-meter spelregel, een tegenstander aanvalt die wacht om de bal te vangen, moet de scheidsrechter onmiddellijk fluiten en de buitenspel staande speler straffen. Wachten met fluiten kan gevaarlijk zijn voor de tegenstander.

Straf: Strafschop.

(d)

Wanneer een speler, die buitenspel staat volgens de 10-meter spelregel, de bal speelt die niet goed gevangen wordt door de tegenstander, moet de buitenspel staande speler worden gestraft.

Straf: Strafschop

(e)

De 10-meter spelregel wordt niet beïnvloed indien de bal een doelpaal of lat raakt. Wat belangrijk is, is waar de bal landt. Een buitenspel staande speler mag niet voor de denkbeeldige 10-meter lijn over het veld zijn.

Straf: Strafschop

(f)

De 10-meter spelregel geldt niet indien een speler de bal kickt, en een tegenstander blokt de kick (charge-down), en een teamgenoot van de kicker, die voor de denkbeeldige 10-meter lijn over het veld was, speelt vervolgens de bal. De tegenstander was niet aan het ‘wachten om de bal te spelen’ en de teamgenoot is on-side. De 10-meter spelregel is van toepassing als de bal door een tegenstander is aangeraakt of wordt gespeeld, maar waarbij er geen sprake is van een charge-down.

Straf: Indien een speler wordt bestraft voor het buitenspel staan in open spel, kiest de tegenstander voor een strafschop op de plaats waar de overtreding is begaan of een scrum op de plek waar het overtredende team voor het laatst de bal speelde. Als de bal voor het laatst was gespeeld in dat team zijn doelgebied dan wordt de scrum 5 meter vanaf de doellijn gevormd op de plek waar het was gespeeld.

(g)

Als er meer dan één speler buitenspel staat en voorwaarts beweegt nadat een teamgenoot de bal naar voren heeft gekickt, dan is de plek van overtreding de positie van de buitenspel staande speler die het dichtste bij een tegenstander is die wacht op de bal, of het dichtste bij is op de plek waar de bal landt.

11.5 On-side gezet worden volgens de 10-meter spelregel

(a)

De buitenspel staande speler moet zich terugtrekken achter de denkbeeldige 10-meter lijn over het veld, anders wordt de speler strafbaar bevonden.

(b)

Terwijl de speler zich terugtrekt kan hij/zij on-side gezet worden voordat de speler achter de denkbeeldige 10-meter lijn is. Dit kan door één van de drie acties door teamgenoten zoals genoteerd in 11.2. Echter, de speler kan niet on-side gezet worden door een actie van de tegenstander.

11.6 Per ongeluk buitenspel

(a)

Wanneer een buitenspel staande speler het niet kan voorkomen geraakt te worden door de bal of door een teamgenoot die de bal draagt, dan is de speler per ongeluk buitenspel. Als de speler zijn/haar team hier geen voordeel uit behaalt, mag het spel doorgaan. Als de speler zijn/haar team hier wel voordeel uit behaalt, wordt een scrum gevormd en mag de tegenstander de bal ingooien.12

(b)

Indien een speler de bal overgeeft aan een teamgenoot die voor hem staat, is de ontvanger buitenspel. Tenzij de ontvanger beschouwd wordt opzettelijk buitenspel te staan. (in dat geval wordt een strafschop toegekend), is de ontvanger per ongeluk buitenspel en wordt een scrum gevormd en waarbij de tegenstander de bal mag ingooien.

11.7 Buitenspel na een knock-on

Wanneer een speler een knock-on maakt en een buitenspel staande teamgenoot speelt de bal, dan mag de buitenspel staande speler bestraft worden indien het spelen van de bal voorkwam dat een tegenstander voordeel kon behalen.

Straf: Strafschop

11.8 On-side zetten van een speler die zich terugtrekt tijdens een ruck, maul, scrum of linout

Wanneer een ruck, maul, scrum of lineout geformeerd wordt, blijft een buitenspel staande speler die zich aan het terugtrekken is conform de spelregels buitenspel, zelfs indien de tegenstander het balbezit wint en de ruck, maul, scrum of lineout geëindigd is. De speler komt pas on-side door zich terug te trekken achter de op dat moment geldende buitenspellijn. Geen enkele ander actie van de buitenspel staande speler of van zijn/haar teamgenoten kan de buitenspel staande speler on-side zetten.

Als de speler buitenspel blijft, kan de speler alleen on-side gezet worden door acties van de tegenstander. Er zijn twee soorten acties.

Tegenstander rent 5 meter met de bal. Wanneer een tegenstander die de bal draagt 5 meter heeft gerend, is de buitenspel staande speler on-side gezet. Een buitenspel staande speler is niet on-side gezet wanneer een tegenstander de bal passt. Zelfs als de tegenstanders de bal meerdere keren gepasst heeft, zet deze actie de buitenspel staande speler niet on-side.
Kicks van de tegenstander. Indien een tegenstander de bal trapt, wordt de buitenspel staande speler on-side gezet.
11.9 Het spel vertragen

Een speler die in een buitenspel positie blijft, is aan het treuzelen. Een treuzelaar die voorkomt dat de tegenstander de bal speelt zoals zij dat willen, doet mee aan het spel, en wordt bestraft. De scheidsrechter zorgt ervoor dat deze speler geen voordeel behaalt aan het on-side komen door acties van de tegenstander.

Straf: Strafschop op de overtredende speler zijn/haar buitenspellijn.