Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Definiţii

La începutul jocului, toţi jucătorii sunt în joc. Pe măsura desfăşurării jocului, aceştia se pot afla într-o poziţie de ofsaid. Ca atare, jucătorii devin pasibili de a fi penalizaţi până când revin în joc.

În jocul curent, un jucător este în ofsaid dacă se află în faţa unui coechipier purtător de balon sau în faţa unui coechipier care a jucat ultimul balonul.

Ofsaid înseamnă că un jucător este, pe moment, în afară de joc; ca atare, jucătorii devin pasibili de a fi penalizaţi dacă iau parte la joc.

În jocul curent, un jucător poate fi pus în joc fie prin acţiunea unui coechipier, fie prin cea a unui adversar. Totuşi, jucătorul în ofsaid nu poate fi pus în joc dacă el interferează cu jocul, sau se deplasează înainte spre balon, sau nu se retrage la 10 m de locul unde cade balonul.

11.1 Ofsaid în jocul curent

(a)

Un jucător care este în poziţie de ofsaid este pasibil de a fi penalizat dacă acţionează într-unul din următoarele trei moduri:

  • Interferează cu jocul sau
  • Se deplasează înainte spre balon sau
  • Nu respectă prevederile Legii de 10 m (Legea 11.4)

Un jucător care este în poziţie de ofsaid nu este penalizat automat.

Jucătorul care recepţionează o pasă înainte neintenţionată nu este în ofsaid.

Un jucător poate fi în ofsaid în terenul de ţintă.

(b)
Ofsaid şi interferenţa cu jocul. Un jucător care este în ofsaid nu are voie să ia parte la joc. Aceasta înseamnă că el nu trebuie să joace balonul sau să obstrucţioneze un adversar.
(c)
Ofsaid şi deplasarea înainte. Când un coechipier al unui jucător în ofsaid a şutat un balon înainte, jucătorul în ofsaid nu are voie să se deplaseze spre adversarii care aşteaptă să joace balonul sau să se deplaseze spre locul unde urmează să cadă balonul, până când jucătorul nu a fost pus în joc.12

Sancţiune: Când un jucător este penalizat pentru ofsaid în joc curent, echipa adversă alege fie o lovitură de pedeapsă pe locul infracţiunii, fie o grămadă pe locul unde echipa vinovată a jucat ultima oară balonul. Dacă balonul a fost jucat ultima dată în terenul de ţintă al acelei echipe, grămada se va forma la 5 m de linia de ţintă, în dreptul locului unde balonul a fost jucat.

11.2 Punerea în joc prin acţiunea unui coechipier

În jocul curent, există trei modalităţi prin care un jucător în ofsaid poate fi pus în joc prin acţiunile acelui jucător sau ale coechipierilor săi:

(a)
Acţiunea jucătorului. Când un jucător în ofsaid aleargă şi ajunge în spatele coechipierului care a şutat, a atins sau a purtat ultimul balonul, jucătorul este pus în joc.
(b)
Acţiunea purtătorului de balon. Când un coechipier purtător de balon aleargă şi depăşeşte jucătorul aflat în ofsaid, acel jucător este pus în joc.
(c)
Acţiunea şuterului sau a altui jucător aflat în joc. Când s-a şutat, un jucător aflat în ofsaid poate fi pus în joc, când este depăşit de şuter sau de un coechipier care a fost la acelaşi nivel cu sau în spatele şuterului în momentul execuţiei. Când aleargă înainte, coechipierul poate fi în margine sau în margine de ţintă, dar pentru a pune în joc un jucător aflat în ofsaid, el trebuie să revină în suprafaţa de joc.

Jucător pus în joc de un coechipier

11.3 Punerea în joc de către adversari

În jocul curent sunt trei modalităţi de punere în joc prin acţiunea echipei adverse. Acestea nu se aplică unui jucător aflat în ofsaid sub incidenţa Legii de 10 m.

(a)
Aleargă 5 m cu balonul. Când un adversar purtător de balon aleargă 5 m, jucătorul în ofsaid este pus în joc.
(b)
Şutează sau pasează. Când un adversar şutează sau pasează balonul, jucătorul în ofsaid este pus în joc.
(c)
Atinge intenţionat balonul. Când un adversar atinge intenţionat balonul, dar nu îl prinde, jucătorul în ofsaid este pus în joc.

Jucător pus în joc de adversari

11.4 Ofsaid conform legii de 10 metri
(a)
Când un coechipier al unui jucător aflat în ofsaid a şutat înainte, jucătorul aflat în ofsaid este considerat că ia parte la joc dacă se află în spaţiul delimitat de o linie imaginară, de-a latul terenului, aflată la 10 m de adversarul care aşteaptă să joace balonul sau de locul unde balonul a căzut sau urmează să cadă. Jucătorul în ofsaid trebuie ca imediat să se deplaseze în spatele liniei imaginare aflate la 10 m sau în spatele şuterului, dacă acesta este la o distanţă mai mică de 10 m. În timp ce se îndepărtează, jucătorul nu trebuie să obstrucţioneze un adversar sau să intervină în joc.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(b)

În timp ce se îndepărtează, jucătorul în ofsaid nu poate fi pus în joc prin nicio acţiune a echipei adverse. Totuşi, înainte ca jucătorul să iasă din zona de 10 m, el poate fi pus în joc de orice coechipier aflat în joc care aleargă în faţa acestuia.

(c)

Când un jucător aflat în ofsaid conform Legii de 10 m atacă un adversar care aşteaptă să prindă balonul, arbitrul va fluiera imediat pentru a sancţiona acest jucător. Orice întârziere poate deveni periculoasă pentru adversar.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(d)

Când un jucător aflat în ofsaid conform Legii de 10 m joacă balonul scăpat de un adversar, el trebuie penalizat.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(e)

Legea celor 10 m nu este afectată dacă balonul şutat a lovit un stâlp de ţintă sau bara transversală. Important este locul unde cade balonul. Un jucător în ofsaid nu trebuie să se afle în faţa liniei imaginare de 10 m de-a latul terenului.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(f)

Legea celor 10 m nu se aplică atunci când un jucător şutează balonul şi un adversar blochează lovitura, iar un coechipier al şuterului, care a fost în faţa liniei imaginare de 10 m, joacă balonul. Adversarul nu „aşteaptă să joace balonul” şi coechipierul este în joc. Legea celor 10 m se aplică dacă balonul atinge sau este jucat de un adversar, altfel decât printr-o încercare de blocare a şutului unui jucător.

Sancţiune: Când un jucător este penalizat pentru ofsaid în joc curent, echipa adversă alege fie o lovitură de pedeapsă pe locul infracţiunii, fie o grămadă pe locul unde echipa vinovată a jucat ultima oară balonul. Dacă balonul a fost jucat ultima dată în terenul de ţintă al acelei echipe, grămada se va forma la 5 m de linia de ţintă, în dreptul locului unde balonul a fost jucat.

(g)

Dacă mai mulţi jucători în ofsaid se deplasează înainte, după ce un coechipier a şutat balonul, locul infracţiunii este locul jucătorului în ofsaid cel mai apropiat de un adversar care aşteaptă balonul, sau cel mai apropiat de locul unde cade balonul.

11.5 Punerea în joc conform legii de 10 metri

(a)

Jucătorul în ofsaid trebuie să se retragă în spatele liniei imaginare de 10 m; în caz contrar el este pasibil de a fi penalizat.

(b)

În timp ce se retrage, el poate fi pus în joc înainte de a se deplasa în spatele liniei de 10 m prin oricare dintre cele trei acţiuni ale echipei sale, prevăzute la punctul 11.2 de mai sus. Totuşi, acest jucător nu poate fi pus în joc de nicio acţiune a echipei adverse.

11.6 Ofsaid accidental

(a)

Dacă un jucător aflat în ofsaid, nu poate evita să fie atins de balon sau de un coechipier purtător de balon, el este în ofsaid accidental. Dacă echipa jucătorului nu câştigă niciun avantaj din aceasta, jocul va continua. Dacă echipa sa câştigă un avantaj, se va forma o grămadă, echipa adversă având introducerea balonului.12

(b)

Când un jucător dă balonul unui coechipier aflat în faţa sa, primitorul se află în ofsaid. Dacă primitorul nu este considerat a fi în ofsaid intenţionat (pentru care se acordă o lovitură de pedeapsă), atunci acesta se află în ofsaid accidental şi se dictează o grămadă pentru echipa adversă.

11.7 Ofsaid după un înainte

Când un jucător face un înainte şi un coechipier aflat în ofsaid joacă balonul, jucătorul în ofsaid este pasibil de a fi penalizat dacă jucarea balonului a împiedicat un adversar să câştige un avantaj.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

11.8 Punerea în joc a unui jucător care se retrage în timpul unei grămezi, al unui ruck, al unui mol sau al unui aliniament

Când se formează o grămadă, un ruck, un mol sau un aliniament, un jucător aflat în ofsaid care se retrage, aşa cum este prevăzut de Lege, rămâne în ofsaid chiar şi atunci când echipa adversă câştigă posesia şi ruck-ul, molul, grămada sau aliniamentul s-au terminat. Jucătorul este pus în joc dacă se retrage în spatele liniei de ofsaid specifice fazei respective. Nicio altă acţiune a jucătorului aflat în ofsaid sau a coechipierilor acestuia nu poate să-l pună în joc pe acest jucător.

Dacă jucătorul rămâne în ofsaid, el poate fi pus în joc de acţiunea echipei adverse. Există două astfel de acţiuni:

Adversarul aleargă 5 m cu balonul. Când un adversar purtător de balon a alergat 5 m, jucătorul aflat în ofsaid este pus în joc. Un jucător aflat în ofsaid nu este pus în joc când un adversar pasează balonul. Chiar dacă adversarii pasează balonul de mai multe ori, acţiunea lor nu îl pune în joc pe jucătorul aflat în ofsaid.
Şutul adversarului. Când un adversar şutează balonul, jucătorul aflat în ofsaid este pus în joc.
11.9 Întârzierea

Un jucător care rămâne în ofsaid întârzie acţiunea. Un astfel de jucător, care împiedică echipa adversă să joace balonul aşa cum doreşte, ia parte la joc şi trebuie penalizat. Arbitrul va urmări ca acest jucător să nu beneficieze de punerea în joc prin acţiunea echipei adverse.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid a jucătorului vinovat