Ik accepteer het gebruik van cookies op deze site.

Om deze website beter te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Wilt u meer weten over de wijze waarop wij cookies inzetten, kijk dan a.u.b. naar onze Cookie beleid.. Kiest u ervoor om door te gaan zonder je cookie instelling aan te passen, dan stemt u in met het gebruik van cookies. Indien gewenst kunt u in onze Cookie beleid instructies vinden om, door middel van een verandering in je instellingen, cookies te verwijderen.

Begrippen

Een tackel vindt plaats indien de baldrager wordt vastgehouden door één of meerdere tegenstanders en naar de grond wordt gebracht.

Een baldrager die niet wordt vastgehouden is geen getackelde speler. Er heeft dan geen tackel plaatsgevonden.

Tegenstanders die de baldrager vasthouden en deze naar de grond brengen, en zelf ook naar de grond gaan, zijn de tackelaars.

Tegenstanders die de baldrager vasthouden en niet naar de grond gaan zijn geen tackelaars.

Tackel

15.1 Waar een tackel kan plaatsvinden

Een tackel kan alleen plaatsvinden in het speelveld.

15.2 Wanneer een tackel niet kan plaatsvinden

Indien de baldrager wordt vastgehouden door een tegenstander en een teamgenoot van de baldrager verbindt zich met de baldrager, wordt er een maul gevormd. Als er een maul gevormd is kan er geen tackel plaatsvinden.

15.3 Definitie ‘Naar de grond gebracht’

(a)

Als de baldrager één of beide knieën op de grond heeft, is deze speler ‘naar de grond gebracht’.

(b)

Als de baldrager op de grond zit, of bovenop een andere speler op de grond, is de baldrager ‘naar de grond gebracht’.

15.4 De tackelaar

(a)

Indien een speler een tegenstander tackelt en zij gaan beiden naar de grond, moet de tackelaar onmiddellijk de getackelde speler loslaten.

Straf: Strafschop

(b)

De tackelaar moet onmiddellijk opstaan of weggaan bij de getackelde speler en de bal.

Straf: Strafschop

(c)

De tackelaar moet opstaan voor het spelen van de bal en mag de bal dan van iedere richting spelen.

Straf: Strafschop12

15.5 De getackelde speler

(a)

Een getackelde speler mag niet op, over, of dicht bij de bal liggen om te voorkomen dat de tegenstander balbezit krijgt. Een getackelde speler moet proberen de bal onmiddellijk beschikbaar te maken zodat het spel kan doorgaan.

Straf: Strafschop

(b)

Een getackelde speler moet onmiddellijk de bal passen of loslaten. De getackelde speler moet ook onmiddellijk opstaan of bij de bal weggaan.

Straf: Strafschop123

(c)

Een getackelde speler mag de bal loslaten door de bal op de grond in iedere richting te leggen. Op voorwaarde dat dit onmiddellijk gebeurt.

Straf: Strafschop

(d)

Een getackelde speler mag de bal loslaten door de bal over de grond te rollen in iedere richting behalve voorwaarts, op voorwaarde dat dit onmiddellijk gebeurt.

Straf: Strafschop

(e)

Als spelers van de tegenstander, die op hun voeten staan, de bal proberen te spelen, dan moet de getackelde speler de bal loslaten.

Straf: Strafschop12

Getackelde speler moet de bal onmiddellijk loslaten

(f)

Als het momentum (de vaart) van de getackelde speler hem in het doelgebied brengt, kan de speler een try scoren of een touch-down maken.

(g)

Als een speler is getackeld dicht bij de doellijn, dan mag deze speler zich onmiddellijk uitstrekken en de bal op of over de doellijn op de grond drukken om een try te scoren of een touch-down te maken.

Een getackelde speler dichtbij de doellijn kan zich uitstrekken en de bal drukken om een try te scoren

15.6 Andere spelers

(a)

Na een tackel, moeten alle andere spelers op hun voeten staan wanneer zij de bal spelen. Spelers staan op hun voeten als geen ander deel van hun lichaam wordt ondersteund door de grond of door spelers op de grond.

Straf: Strafschop

Uitzondering. Bal gaat in het doelgebied. Na een tackel dicht bij de doellijn, als de bal is losgelaten en in het doelgebied is gegaan mag iedere speler, inclusief een speler op de grond, de bal drukken.

Na een tackel moeten alle spelers op hun voeten staan terwijl ze de bal spelen

Speler steunt onvoldoende op zijn voeten en speelt de bal bij een tackel

Speler steunt onvoldoende op zijn voeten en speelt de bal bij een tackel

(b)

Na een tackel mag iedere speler die op zijn/haar voeten staat, proberen om het balbezit te krijgen door de bal van de baldrager te pakken.

(c)

Tegenstanders van de baldrager die op hun voeten staan en de baldrager naar de grond brengen zodat de speler is getackeld, moeten de bal en ook de baldrager loslaten. Deze spelers mogen dan de bal spelen op voorwaarde dat zij op hun voeten staan. Deze spelers mogen dit doen van achter de bal en direct achter de getackelde speler of tackelaar die het dichtste bij de speler zijn doellijn is.

Straf: Strafschop12

(d)

Bij een tackel of dicht bij een tackel, moeten andere spelers die de bal spelen dit doen van achter de bal en van direct achter de getackelde speler of de tackelaar die het dichtste bij de speler zijn doellijn is.

Straf: Strafschop123

(e)

Iedere speler die balbezit krijgt bij een tackel moet de bal onmiddellijk spelen, door weg te lopen of door de bal te passen of te kicken.

Straf: Strafschop

(f)

Iedere speler die als eerste balbezit krijgt, mag niet bij de tackel of er dicht bij naar de grond gaan tenzij die getackeld wordt door een tegenstander.

Straf: Strafschop

(g)

Iedere speler die als eerste balbezit krijgt bij een tackel of dichtbij de tackel, mag getackeld worden door de tegenstander, op voorwaarde dat dit gebeurt van achter de bal of van direct achter de getackelde speler of de tackelaar die het dichtste bij de speler zijn doellijn is.

Straf: Strafschop

(h)

Na een tackel, mag geen enkele op de grond liggende speler voorkomen dat een tegenstander balbezit krijgt.

Straf: Strafschop

(i)

Na een tackel, mag geen enkele op de grond liggende speler een tegenstander tackelen of proberen te tackelen.

Straf: Strafschop

(j)

Indien een getackelde speler zich uitstrekt om de bal op of over de doellijn te drukken om een try te scoren, dan mag een tegenstander de bal van de baldrager trekken, maar mag de bal niet kicken of proberen te kicken.

Straf: Strafschop

15.7 Verboden handelingen

(a)

Geen enkele speler mag voorkomen dat een getackelde speler de bal passt.

Straf: Strafschop

(b)

Geen enkele speler mag voorkomen dat een getackelde speler de bal loslaat en opstaat of bij de bal weggaat.

Straf: Strafschop

(c)

Geen enkele speler mag op of over de spelers vallen die op de grond liggen na een tackel met de bal tussen of dicht bij hen.

Straf: Strafschop

Geen speler mag op of over een getackelde speler vallen

(d)

Spelers op hun voeten mogen een tegenstander niet dicht bij de bal aanvallen of hinderen.

Straf: Strafschop

(e)

Het kan gevaarlijk zijn als een getackelde speler de bal niet kan loslaten of er onmiddellijk bij weg kan gaan, of wanneer wordt voorkomen dat deze speler dit kan doen. Als één van deze situaties ontstaat kent de scheidsrechter onmiddellijk een strafschop toe.

Straf: Strafschop

15.8 Bij twijfel

Als de bal onbespeelbaar wordt bij een tackel en er bestaat twijfel over welke speler zich niet aan de spelregels houdt, dan kent de scheidsrechter onmiddellijk een scrum toe met de inworp voor het team dat voorwaarts bewoog voorafgaand aan de onderbreking. Als geen van de beide teams zich voorwaarts beweegt, krijgt het aanvallende team de inworp.