Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Definiţii

Un placaj are loc atunci când purtătorul de balon este ţinut de unul sau mai mulţi adversari şi este adus la pământ.

Un purtător de balon care nu este ţinut nu este considerat jucător placat şi placajul nu a avut loc.

Jucatorii adverşi care îl ţin pe purtătorul de balon şi îl aduc la sol şi, de asemenea, ajung la sol, sunt numiţi placheuri.

Jucatorii adverşi care îl ţin pe purtătorul de balon şi care nu ajung la sol nu sunt numiţi placheuri.

Placaj

15.1 Unde poate avea loc un placaj

Un placaj poate avea loc numai în câmpul de joc.

15.2 Când nu poate avea loc un placaj

Când purtătorul de balon este ţinut de un adversar şi un coechipier se leagă de purtătorul de balon, s-a format un mol şi un placaj nu mai poate avea loc.

15.3 Adus la pământ – definiţie

(a)

Dacă purtătorul de balon are unul sau ambii genunchi pe sol, acest jucător a fost „adus la pământ”.

(b)

Dacă purtătorul de balon stă pe pământ sau deasupra unui alt jucător aflat la pământ, purtătorul de balon a fost ‘adus la pământ’.

15.4 Placheurul

(a)

Când un jucător plachează un adversar şi amândoi ajung la pământ, placheurul trebuie să elibereze imediat jucătorul placat.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(b)

Placheurul trebuie să se ridice imediat sau să se îndepărteze de jucătorul placat sau de balon.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(c)

Placheurul trebuie să se ridice înainte de a juca balonul. După ce s-a ridicat, placheurul poate să joace balonul din orice direcţie.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă12

15.5 Jucătorul placat

(a)

Un jucător placat nu are voie să fie culcat pe sau lângă balon pentru a împiedica adversarii să intre în posesia lui. El trebuie să încerce să facă balonul imediat disponibil pentru ca jocul să continue.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(b)

Un jucător placat trebuie să paseze sau să elibereze imediat balonul. Acel jucător trebuie, de asemenea, să se ridice sau să se îndepărteze de el imediat.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă123

(c)

Un jucător placat poate elibera balonul punându-l pe sol, în orice direcţie, cu condiţia ca aceasta să se facă imediat.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(d)

Un jucător placat poate elibera balonul împingându-l pe sol, în orice direcţie, exceptând spre înainte, cu condiţia ca aceasta să se facă imediat.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(e)

Dacă jucătorii adverşi, care sunt în picioare, încearcă să joace balonul, jucătorul placat trebuie să-l elibereze.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă12

Jucătorul placat trebuie să elibereze balonul imediat

(f)

Dacă un jucător placat, din inerţie, ajunge în terenul de ţintă, el poate marca o încercare sau poate face un atins la pământ.

(g)

Dacă un jucător este placat lângă linia de ţintă, acest jucător poate, imediat, să-şi întindă braţele şi să culce balonul pe sau dincolo de linia de ţintă pentru a marca o încercare sau pentru a face un atins la pământ.

Un jucător placat lânga linia de ţintă poate să-şi întindă braţele şi să culce balonul pentru a marca o încercare

15.6 Alţi jucători

(a)

După un placaj, toţi ceilalţi jucători trebuie să fie în picioare când joacă balonul. Jucătorii sunt în picioare dacă nicio altă parte a corpului lor nu se sprijină pe sol sau pe jucătorii aflaţi pe pământ.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Excepţie: Balonul ajunge în terenul de ţintă. După un placaj, în apropierea liniei de ţintă, dacă balonul a fost eliberat şi a ajuns în terenul de ţintă, oricare jucător, inclusiv un jucător aflat la pământ, poate să culce balonul.

După un placaj, toţi jucătorii trebuie să fie în picioare când joacă balonul

Jucător care nu este în picioare şi joacă balonul după un placaj

Jucător care nu este în picioare şi joacă balonul după un placaj

(b)

După un placaj, jucătorii aflaţi în picioare pot încerca să câştige posesia balonului, luând balonul din posesia purtătorului de balon.

(c)

Jucătorii adverşi purtătorului de balon, care rămân în picioare, dar ţin de purtătorul de balon în momentul în care acesta este placat, trebuie să elibereze balonul şi purtătorul de balon. Aceşti jucători pot apoi să joace balonul, cu condiţia să fie în picioare şi să facă aceasta din spatele balonului şi direct din spatele jucătorului placat sau al placheurului cel mai apropiat de linia de ţintă a acestor jucători.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă12

(d)

La un placaj sau în apropierea unui placaj, alţi jucători care vor să joace balonul trebuie să o facă din spatele balonului şi direct din spatele jucătorului placat sau al placheurului cel mai apropiat de linia de ţintă a acestor jucători.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă123

(e)

Orice jucător care câştigă posesia balonului după un placaj, trebuie să joace balonul imediat deplasându-se de acolo, pasând sau şutând balonul.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(f)

Orice jucător care câştigă primul posesia balonului nu are voie sa cadă la pământ în zona sau în apropierea zonei placajului, decât dacă este placat de un adversar.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(g)

Orice jucător care câştigă primul posesia balonului la un placaj sau în apropierea acestuia poate fi placat de un jucător advers cu condiţia ca acesta să o facă din spatele balonului şi direct din spatele jucătorului placat sau al placheurului aflat cel mai aprope de linia de ţintă a acestui jucător.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(h)

După un placaj, niciun jucător aflat la pământ nu are voie să împiedice un adversar de a intra în posesia balonului.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(i)

După un placaj, niciun jucător aflat la pământ nu are voie să placheze sau să încerce să placheze un adversar.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(j)

Când un jucător placat întinde braţele pentru a culca balonul pe sau peste linia de ţintă pentru a marca o încercare, un adversar poate smulge balonul din posesia jucătorului, dar nu are voie să şuteze balonul.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

15.7 Practici interzise

(a)

Niciun jucător nu poate împiedica jucătorul placat să paseze balonul.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(b)

Niciun jucător nu poate împiedica jucătorul placat să elibereze balonul şi să se ridice în picioare sau să se îndepărteze de el.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(c)

Niciun jucător nu are voie să cadă pe sau lângă jucătorii aflaţi la pământ după un placaj, balonul aflându-se între ei sau lângă ei.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Niciun jucător nu are voie să cadă pe sau peste jucătorul placat

(d)

Jucătorii aflaţi în picioare nu au voie să atace sau să obstrucţioneze un adversar care nu este în apropierea balonului.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(e)

Pericol: Nereuşita de a pasa sau a elibera balonul. Pericolul poate să apară dacă un jucător placat nu reuşeşte să elibereze balonul sau să se îndepărteze de el imediat, sau dacă acel jucător este împiedicat să o facă. Dacă se întâmplă una dintre aceste situaţii, arbitrul trebuie să dicteze imediat o lovitură de pedeapsă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

15.8 Dubii privind evaluarea situaţiei

Dacă balonul devine nejucabil la un placaj şi există îndoieli cu privire la care jucător nu a respectat Legea, arbitrul dictează o grămadă imediat, introducerea aparţinând echipei care avansa înaintea opririi jocului sau, dacă nicio echipă nu avansa, echipei aflate în atac.