Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Definiţii

Ruck-ul este o fază a jocului în care unul sau mai mulţi jucători din fiecare echipă, care se află în picioare, în contact fizic, se adună în jurul balonului aflat la pământ. Jocul curent s-a încheiat.

Rucking. Jucătorii sunt în această situaţie când ei se află într-un ruck şi, folosind picioarele, încearcă să câştige sau să păstreze posesia balonului, fără a se face vinovaţi de antijoc.

Ruck

16.1 Formarea ruck-ului
(a)
Unde poate avea loc un ruck. Un ruck poate avea loc numai în câmpul de joc.
(b)
Cum se poate forma un ruck. Jucătorii sunt în picioare. Cel puţin un jucător trebuie să fie în contact fizic cu un adversar. Balonul este pe sol. Dacă balonul nu se află pe sol din orice motiv, ruck-ul nu s-a format.
16.2 Alăturarea la ruck

(a)

Toţi jucătorii care formează, se alătură sau iau parte la un ruck trebuie să aibă capetele şi umerii peste nivelul şoldurilor.

Sancţiune: Lovitură liberă

(b)

Un jucător care se alătură unui ruck trebuie să se lege de un coechipier sau de un adversar folosind întregul braţ. Legarea trebuie fie să preceadă, fie să se realizeze simultan cu iniţierea unui contact cu orice altă parte a corpului jucătorului care se alătură ruck-ului.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(c)

Punerea unei mâini pe alt jucător din ruck nu înseamnă legare.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(d)

Toţi jucătorii care formează, se alătură sau iau parte la un ruck trebuie să fie în picioare.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

16.3 Desfăşurarea ruck-ului

(a)

Jucătorii dintr-un ruck trebuie să se străduiască să rămână în picioare.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(b)

Un jucător nu are voie să cadă sau să îngenuncheze intenţionat într-un ruck. Acesta este joc periculos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(c)

Un jucător nu are voie să provoace intenţionat prăbuşirea unui ruck. Acesta este joc periculos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(d)

Un jucător nu are voie să sară deasupra unui ruck.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(e)

Jucătorii trebuie să aibă capul şi umerii deasupra nivelului şoldurilor.

Sancţiune: Lovitură liberă

(f)

Un jucător care face rucking pentru balon nu trebuie să se ocupe de jucătorii aflaţi la pământ. Acest jucător care face rucking pentru balon trebuie să încerce să păşească peste jucătorii aflaţi la pământ şi nu are voie să-i calce intenţionat. Un jucător care face rucking trebuie să o facă cât mai aproape de balon.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

16.4 Alte infracţiuni la ruck

(a)

Este interzisă reintroducerea balonului în ruck.

Sancţiune: Lovitură liberă

(b)

Jucătorii nu au voie să joace cu mâna balonul aflat în ruck, cu excepţia situaţiei de după un placaj, când aceşti jucători sunt în picioare şi au mâinile pe balon înainte ca ruck-ul să se formeze.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă12

(c)

Jucătorii nu au voie, în ruck, să culeagă balonul cu ajutorul picioarelor.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(d)

Jucătorii aflaţi la pământ în sau lângă un ruck trebuie să încerce să se îndepărteze de balon. Aceşti jucători nu au voie să se ocupe în niciun mod de balonul aflat în ruck sau când acesta iese din el.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă12

(e)

Un jucător nu are voie să cadă pe sau lângă balon atunci când acesta iese din ruck.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(f)

Un jucător nu are voie să întreprindă vreo acţiune care să-i facă pe adversari să creadă că balonul a ieşit din ruck, în timp ce el se află încă acolo.

Sancţiune: Lovitură liberă

16.5 Ofsaid la ruck
(a)
Linia de ofsaid. Sunt două linii de ofsaid paralele cu liniile de ţintă, câte una pentru fiecare echipă. Fiecare dintre linii trece prin ultimul picior al ultimului jucător din ruck. Dacă ultimul picior al ultimului jucător din ruck este pe sau în spatele liniei de ţintă, linia de ofsaid a echipei aflate în apărare este linia de ţintă.12

(b)

Jucătorii trebuie fie să se alăture ruck-ului, fie să se retragă imediat în spatele liniei de ofsaid. Dacă un jucător întârzie lângă ruck, el se află în ofsaid.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă12

La un ruck sau la un mol, linia de ofsaid trece prin ultimul picior al jucătorilor acelei echipe. Jucătorul îmbrăcat în galben de pe partea dreaptă este în ofsaid.

(c)
Jucători care se alătură sau se realătură ruck-ului. Un jucător care se alătură ruck-ului, trebuie să o facă din spatele picioarelor ultimului coechipier din ruck. Un jucător poate să se lege alături de ultimul coechipier. Dacă jucătorul se alătură ruck-ului de pe partea adversarilor sau în faţa ultimului coechipier, acest jucător este în ofsaid. Un jucător poate să se lege de un adversar cu condiţia să nu o facă din poziţie de ofsaid.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid a echipei vinovate12

(d)
Jucători care nu se alătură ruck-ului. Dacă un jucător se află în faţa liniei de ofsaid şi nu se alătură ruck-ului, acesta trebuie să se retragă imediat în spatele liniei de ofsaid. Dacă un jucător care se află în spatele liniei de ofsaid o depăşeşte şi nu se alătură ruck-ului, el este în ofsaid.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid a echipei vinovate12

16.6 Terminarea cu succes a unui ruck

Un ruck se termină cu succes când balonul părăseşte ruck-ul sau când balonul este pe sau dincolo de linia de ţintă.

16.7 Terminarea fără succes a unui ruck

(a)

Un ruck se termină fără succes când balonul devine nejucabil şi este dictată o grămadă.

Echipa care avansa imediat înainte ca balonul să devină nejucabil în ruck va avea introducerea balonului.

Dacă nicio echipă nu avansa, sau dacă arbitrul nu poate decide care echipă avansa înainte ca balonul să devină nejucabil în ruck, echipa care înainte de formarea ruck-ului avansa va avea introducerea balonului.

Dacă nicio echipă nu avansa, echipa în atac va avea introducerea balonului.

(b)

Înainte ca arbitrul să fluiere pentru a dicta o grămadă, el trebuie să lase un timp rezonabil pentru ca balonul să iasă, în special când o echipă avansează. Dacă ruck-ul se opreşte sau arbitrul decide că probabil balonul nu va ieşi într-un timp rezonabil, el trebuie să dicteze o grămadă.

(c)

Când balonul a fost câştigat în mod clar de către una dintre echipe la un ruck şi balonul este disponibil pentru a fi jucat, arbitrul va spune “Joacă!”, după care balonul trebuie jucat într-un interval de cinci secunde. Dacă balonul nu este jucat în intervalul de cinci secunde, arbitrul va acorda o grămadă, introducerea aparţinând echipei care nu avea posesia la ruck.