Ik accepteer het gebruik van cookies op deze site.

Om deze website beter te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Wilt u meer weten over de wijze waarop wij cookies inzetten, kijk dan a.u.b. naar onze Cookie beleid.. Kiest u ervoor om door te gaan zonder je cookie instelling aan te passen, dan stemt u in met het gebruik van cookies. Indien gewenst kunt u in onze Cookie beleid instructies vinden om, door middel van een verandering in je instellingen, cookies te verwijderen.

Begrippen
12

Een maul begint wanneer een baldrager door één of meerdere tegenstanders wordt vastgehouden, en één of meerdere teamgenoten van de baldrager zich aan hem binden. Een maul bestaat daarom, wanneer het begint, uit ten minste drie spelers, allen op hun voeten; de baldrager en één speler van elk team. Alle betrokken spelers moeten aan of in de maul gebonden zijn en moeten op de voeten staan en richting de doellijn bewegen. Het open spel is beëindigd.

Maul

17.1 Een maul vormen
(a)
Waar een maul kan plaatsvinden. Een maul kan alleen plaatsvinden in het speelveld.

Maul niet gevormd

17.2 Deelnemen aan een maul

(a)

Spelers die aan een maul aansluiten moeten het hoofd en de schouders niet lager hebben dan de heupen.

Straf: Vrije schop

(b)

Een speler moet aan of in de maul gebonden zijn en niet slechts ernaast staan.

Straf: Strafschop

(c)

Een hand plaatsen op een andere speler in de maul geldt niet als een binding met de maul.

Straf: Strafschop

(d)
Spelers op hun voeten houden. Spelers in een maul moeten proberen om op hun voeten te blijven staan. De baldrager in een maul mag naar de grond gaan, op voorwaarde dat de bal onmiddellijk beschikbaar is en het spel kan doorgaan

Straf: Strafschop

(e)

Een speler mag een maul niet opzettelijk laten instorten. Dit is gevaarlijk spel.

Straf: Strafschop12

(f)

Een speler mag niet bovenop een maul springen.

Straf: Strafschop

17.3 Overige maul overtredingen

(a)

Een speler mag niet proberen om een tegenstander uit een maul te trekken.

Straf: Strafschop

(b)

Een speler mag geen enkele actie ondernemen om de tegenstander te laten denken dat de bal uit de maul is, terwijl de bal er nog in de maul is.

Straf: Vrije schop

17.4 Buitenspel bij een maul
(a)
De buitenspellijn. Er zijn twee buitenspellijnen parallel aan de doellijnen, één voor elk team. Elke buitenspellijn loopt door de achterste voet van de achterste speler in een maul. Als de achterste voet van de achterste speler op of achter de doellijn is, is de buitenspellijn voor het verdedigende team de doellijn.

(b)

Een speler moet deelnemen aan een maul, of zich onmiddellijk terugtrekken achter de buitenspellijn. Als een speler aan de zijkant van een maul blijft treuzelen, is deze speler buitenspel.

Straf: Strafschop op de buitenspellijn van het overtredende team12

(c)
Spelers die deelnemen aan een maul. Spelers die gaan deelnemen aan een maul, moeten dit doen van achter de voet van de achterste teamgenoot in de maul. De speler mag naast deze speler aansluiten. Als de speler aan de kant van de tegenstander aan de maul aansluit, of voor de achterste teamgenoot, is de speler buitenspel.

Straf: Strafschop op de buitenspellijn van het overtredende team

(d)
Spelers die niet deelnemen aan een maul. Alle spelers die voor de buitenspellijn zijn en niet gaan deelnemen aan de maul, moeten zich onmiddellijk terugtrekken achter de buitenspellijn. Een speler die dit niet doet is buitenspel. Als een speler die achter de buitenspellijn is, hier overstapt, en vervolgens niet gaat deelnemen aan de maul, is deze buitenspel.

Straf: Strafschop op de buitenspellijn van het overtredende team

(e)
Spelers verlaten of sluiten opnieuw aan in de maul. Spelers die de maul verlaten moeten onmiddellijk terugtrekken achter de buitenspellijn, anders staan zij buitenspel. Als de speler opnieuw gaat deelnemen aan de maul voor de achterste teamgenoot in de maul, is diegene buitenspel. De speler mag opnieuw deelnemen aan de maul naast de achterste teamgenoot.

Straf: Strafschop op de buitenspellijn van het overtredende team

(f)

Indien spelers van het team, dat niet in balbezit is in de maul, vrijwillig de maul verlaten zodat er geen spelers van dat team meer in de maul zijn, mag de maul doorgaan en zijn er twee buitenspellijnen. De buitenspellijn voor het team in balbezit loopt door de achterste voet van de achterste speler in de maul. Voor het team dat niet in balbezit is, is het een lijn die door de voorste voet van de voorste speler van het team in balbezit bij de maul loopt.

Straf: Strafschop

(g)

Indien spelers, van het team dat niet in balbezit is, vrijwillig de maul verlaten zodat er geen spelers van dat team meer in de maul zijn, mogen de spelers van dat team opnieuw deelnemen aan de maul op voorwaarde dat de eerste speler zich bindt aan de voorste speler van het team in balbezit.

Straf: Strafschop

17.5 Succesvol einde aan een maul

Een maul eindigt succesvol indien:

  • de bal of een speler met de bal de maul verlaat
  • de bal op de grond is
  • de bal op of over de doellijn is.
17.6 Onsuccesvol einde aan een maul

(a)

Een maul is onsuccesvol beeïndigd indien de maul op dezelfde plek blijft of als het voor langer dan 5 seconden is gestopt met voorwaarts bewegen en een scrum wordt toegekend.

(b)

Een maul is beëindigd als de bal onbespeelbaar wordt of als de maul instort (niet als gevolg van gemeen spel) en een scrum wordt toegekend.12

(c)
Scrum na een maul. De bal wordt ingeworpen door het team dat niet in balbezit was bij aanvang van de maul. Als de scheidsrechter niet kan beslissen welk team balbezit had, is de inworp voor het team dat voorwaarts bewoog voordat de maul stopte. Als geen van beide teams voorwaarts bewoog, heeft het aanvallende team de inworp.

(d)

Wanneer een maul stationair blijft of langer dan 5 seconden met vooruit bewegen stopt, maar de bal wordt bewogen en de scheidsrechter kan de bal zien, is een redelijke tijd toegestaan om de bal te voorschijn te laten komen. Als dit niet gebeurt binnen een redelijke tijd, wordt een scrum toegekend.

(e)

Wanneer de maul stopt met voorwaarts bewegen mag het opnieuw voorwaarts bewegen, op voorwaarde dat de beweging binnen 5 seconden gebeurt. Als de maul een tweede keer stopt met voorwaarts bewegen en de bal wordt getransporteerd en de scheidsrechter kan de bal zien, wordt er een verantwoorde tijd toegestaan om de bal te voorschijn te laten komen. Als de bal niet te voorschijn komt binnen een verantwoorde tijd, wordt een scrum toegekend.

(f)

Indien de bal in een maul onbespeelbaar wordt, staat de scheidsrechter niet toe dat er langdurig om de bal gestreden wordt. Een scrum wordt toegekend.

(g)

Als de baldrager in een maul naar de grond gaat, inclusief op één of beide knieën of gaat zitten, kent de scheidsrechter een scrum toe, tenzij de bal onmiddellijk beschikbaar is.

Wanneer de bal beschikbaar is om te spelen zal de scheidsrechter "Use it!" roepen, waarna de bal binnen 5 seconden gespeeld moet worden. Indien de bal niet binnen 5 seconden gespeeld wordt, zal de scheidsrechter een scrum aan het team niet in balbezit toekennen.

(h)
Scrum na een maul wanneer de ontvanger van de bal is vastgehouden. Als een speler die de bal vangt, direct vanuit de kick van een tegenstander, behalve van een aftrap of een drop-out, en de speler wordt onmiddellijk vastgehouden door een tegenstander, kan er zich een maul vormen. Als de maul dan stationair blijft, stopt met voorwaarts bewegen langer dan 5 seconden, of als de bal onbespeelbaar wordt, en een scrum wordt toegekend, heeft het team van de speler die de bal had gevangen hierbij de inworp.

‘Direct vanuit de kick van een tegenstander’ betekent dat de bal geen andere speler of de grond heeft geraakt voordat de speler de bal vangt.