Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Definiţie
12

Un mol începe atunci când un jucător purtător de balon este ţinut de unul sau mai mulţi adversari şi unul sau mai mulţi coechipieri ai purtătorului de balon se leagă de acesta. Astfel, atunci când începe, un mol este format din cel puţin trei jucători, toţi în picioare; purtătorul de balon şi câte un jucător din fiecare echipă. Toţi jucătorii implicaţi trebuie să fie prinşi în mol sau să fie legaţi de mol şi trebuie să fie în picioare, în mişcare către una dintre liniile de ţintă. Jocul curent s-a încheiat.

Mol

17.1 Formarea unui mol
(a)
Unde poate avea loc un mol. Un mol poate avea loc numai în câmpul de joc.

Molul nu s-a format

17.2 Alăturarea la mol

(a)

Jucătorii care se alătură unui mol trebuie să aibă capul şi umerii deasupra nivelului şoldurilor.

Sancţiune: Lovitură liberă

(b)

Un jucător trebuie să fie înglobat în sau legat la mol, şi nu pe lângă el.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(c)

Punerea unei mâini pe un jucător aflat în mol nu constituie legare.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(d)
Jucătorii trebuie să se afle în picioare. Ei trebuie să se străduiască să rămână în picioare. Purtătorul de balon dintr-un mol poate să ajungă la pământ cu condiţia ca balonul să fie eliberat imediat şi jocul să continue.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(e)

Un jucător nu are voie să prăbuşească molul intenţionat. Acesta este joc periculos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă12

(f)

Un jucător nu are voie să sară pe mol.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

17.3 Alte infracţiuni la mol

(a)

Un jucător nu are voie să încerce să tragă un adversar afară din mol.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(b)

Un jucător nu trebuie să întreprindă nicio acţiune care să determine echipa adversă să creadă că balonul a ieşit din mol în timp ce acesta este încă acolo.

Sancţiune: Lovitură liberă.

17.4 Ofsaid la mol
(a)
Linia de ofsaid. Sunt 2 linii de ofsaid paralele cu liniile de ţintă, câte una pentru fiecare echipă. Fiecare dintre linii trece prin ultimul picior al ultimului jucător din mol. Dacă ultimul picior al ultimului jucător din mol este pe sau în spatele liniei de ţintă, linia de ofsaid a echipei aflate în apărare este linia de ţintă.

(b)

Un jucător trebuie fie să se alăture la mol, fie să se retragă imediat în spatele liniei de ofsaid. Dacă un jucător întârzie lângă mol, el se află în ofsaid.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid a echipei vinovate12

(c)
Jucători care se alătură molului. Toţi jucătorii care se alătură molului trebuie să o facă din spatele picioarelor ultimului coechipier din mol. Un jucător poate să se lege alături de ultimul coechipier. Dacă jucătorul se alătură la mol de pe partea adversarilor sau în faţa ultimului coechipier, acest jucător este în ofsaid.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid a echipei vinovate

(d)
Jucători care nu se alătură molului. Toţi jucătorii care se află în faţa liniei de ofsaid şi nu se alătură la mol trebuie să se retragă imediat în spatele liniei de ofsaid. Un jucător care nu face acest lucru este în ofsaid. Dacă un jucător care se află în spatele liniei de ofsaid o depăşeşte şi nu se alătură molului, el este în ofsaid.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid a echipei vinovate

(e)
Jucători care se desprind sau care se realătură la mol. Dacă un jucător părăseşte molul, el trebuie să se retragă imediat în spatele liniei de ofsaid, altfel jucătorul este în ofsaid. Dacă jucătorul se realătură în faţa ultimului coechipier din mol, el este în ofsaid. Jucătorul poate să revină alături de ultimul coechipier.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid a echipei vinovate

(f)

Atunci când jucătorii echipei care nu are posesia balonului într-un mol se retrag din mol în mod voluntar, astfel încât nu mai rămâne niciun jucător al acestei echipe în mol, molul poate continua şi vor exista două linii de ofsaid. Linia de ofsaid pentru echipa care are posesia balonului trece prin ultimul picior al ultimului jucător din mol, iar pentru echipa care nu are posesia balonului linia de ofsaid este o linie care trece prim primul picior al celui mai avansat jucător al echipei care are posesia balonului.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(g)

Atunci când jucătorii echipei care nu are posesia balonului într-un mol se retrag din mol în mod voluntar, astfel încât nu mai rămâne niciun jucător al acestei echipe în mol, jucătorii acestei echipe pot să se realăture molului, cu condiţia ca primul jucător să se lege de cel mai avansat jucător al echipei care are posesia balonului.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

17.5 Terminarea cu succes a molului

Molul se termină cu succes atunci când:

  • balonul sau un jucător cu balonul părăseşte molul
  • balonul este pe sol
  • balonul este pe sau dincolo de linia de ţintă.
17.6 Terminarea fără succes a molului

(a)

Un mol nu este finalizat cu succes dacă rămâne staţionar sau se opreşte din avansare mai mult de 5 secunde şi este dictată o grămadă.

(b)

Un mol nu este finalizat cu succes dacă balonul devine nejucabil sau dacă molul se prăbuşeşte (nu ca rezultat al antijocului) şi este dictată o grămadă.12

(c)
Grămadă după mol. Balonul va fi introdus de echipa care nu avea posesia când a început molul. Dacă arbitrul nu poate decide care echipă avea posesia balonului, va dicta o grămadă, introducerea având-o echipa care avansa înainte de oprirea molului. Dacă nicio echipă nu avansa, echipa în atac va avea introducerea balonului.

(d)

Când un mol rămâne staţionar sau este oprită mişcarea de avansare mai mult de 5 secunde, dar balonul este deplasat şi arbitrul îl poate vedea, se acordă un timp rezonabil pentru ca balonul să iasă. Dacă balonul nu iese într-un timp rezonabil, arbitrul va dicta o grămadă.

(e)

Când un mol a încetat să mai avanseze, el poate să-şi reia mişcarea cu condiţia să o facă într-un interval de 5 secunde. Dacă molul este oprit a doua oară şi dacă balonul este deplasat şi arbitrul îl poate vedea, se va acorda un timp rezonabil pentru ca balonul să iasă. Dacă balonul nu iese într-un timp rezonabil, arbitrul va dicta o grămadă.

(f)

Când balonul din mol devine nejucabil, arbitrul nu va permite o luptă prelungită pentru el. El va dicta o grămadă.

(g)

Dacă purtătorul de balon ajunge la pământ, inclusiv dacă stă pe unul sau ambii genunchi sau este aşezat, arbitrul va dicta o grămadă, exceptând cazul în care balonul devine imediat disponibil.

Când balonul este disponibil pentru a fi jucat, arbitrul va spune “Joacă!”, după care balonul trebuie jucat într-un interval de cinci secunde. Dacă balonul nu este jucat în intervalul de cinci secunde, arbitrul va acorda o grămadă, introducerea aparţinând echipei care nu avea posesia balonului.

(h)
Grămadă după mol când prinzătorul este ţinut. Dacă un jucător prinde balonul direct din şutul unui adversar, exceptând dintr-o lovitură de începere sau de reîncepere, şi jucătorul este imediat ţinut de un adversar, se poate forma un mol. Dacă molul rămâne apoi staţionar, este oprită mişcarea de avansare mai mult de 5 secunde, sau dacă balonul devine nejucabil şi se dictează o grămadă, introducerea balonului o va avea echipa prinzătorului.

‘Direct din şutul unui adversar’ înseamnă că balonul nu a atins un alt jucător sau pământul înainte ca jucătorul să-l fi prins.