Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Definiţii
12

Scopul grămezii este de a relua jocul rapid, sigur şi corect după o infracţiune minoră sau după o oprire.

O grămadă se formează în câmpul de joc când trei jucători din fiecare echipă, legaţi într-un rând, se prind de adversarii lor astfel încât capetele jucătorilor să se înterpătrundă. Aceasta va crea un tunel în care mijlocaşul la grămadă introduce balonul pentru ca jucătorii să-şi dispute posesia lui folosind oricare dintre picioare.

Linia mediană a unei grămezi nu trebuie să fie la mai puţin de 5 metri faţă de linia de ţintă. O grămadă nu poate avea loc la mai puţin de 5 metri de linia de margine.

Tunelul este spaţiul dintre cele două linii din faţă.

Jucătorul, din oricare echipă, care introduce balonul în grămadă, este mijlocaşul la grămadă.

Linia mediană este o linie imaginară, proiectată pe pământ în tunel, sub linia formată de contactul umerilor jucătorilor din primele două rânduri.

Jucătorul din mijlocul fiecărei prime linii este trăgătorul.

Jucătorii care încadrează trăgătorul sunt stâlpii. Stâlpii de pe partea stângă sunt cei de pe partea deschisă. Cei de pe partea dreaptă sunt stâlpii de pe partea închisă.

Cei doi jucători din rândul doi, care împing pe stâlpi şi pe trăgător, sunt linia a II-a.

Jucătorii din exterior care se leagă pe rândul doi sau trei sunt flankerii.

Jucătorul din rândul trei, care de obicei împinge ambii jucători din rândul doi, este Nr. 8. Acest jucător poate împinge un jucător din linia a II-a şi un flanker.

20.1 Formarea grămezii
(a)
Unde are loc grămada. Locul pentru o grămadă este acolo unde a avut loc oprirea sau greşeala, sau cât mai aproape posibil de acest loc în câmpul de joc, dacă Legea nu prevede altfel.

(b)

Dacă acest loc este la mai puţin de 5 m de linia de margine, locul pentru grămadă va fi la 5 m de această linie. O grămadă poate avea loc numai în câmpul de joc. Linia mediană, când se formează grămada, nu trebuie să fie la mai puţin de 5 m de linia de ţintă.

(c)

Dacă are loc o greşeală sau o oprire în terenul de ţintă, locul grămezii va fi la 5 m de linia de ţintă. Grămada se formează pe aceeaşi linie cu locul greşelii sau opririi.

(d)
Fără întârziere. O echipă nu are voie să întârzie intenţionat formarea unei grămezi. O echipă trebuie să fie pregătită pentru ca arbitrul să spună “crouch” într-un interval de 30 de secunde din momentul în care arbitrul face semnul pentru grămadă.

Sancţiune: Lovitură liberă

(e)
Numărul de jucători: opt. O grămadă trebuie să fie formată din 8 jucători din fiecare echipă. Toţi cei 8 jucători trebuie să stea legaţi până la terminarea grămezii. Fiecare linie I trebuie să aibă 3 jucători, nici mai mulţi nici mai puţini. Doi jucători vor forma linia a II-a.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Excepţie: Când o echipă are mai puţin de 15 jucători, indiferent de cauză, atunci numărul jucătorilor din fiecare echipă, în grămadă, poate fi redus în mod similar. Când o echipă face o reducere permisă, celeilalte nu i se cere să facă o reducere similară. Totuşi, o echipă nu poate avea mai puţin de 5 jucători în grămadă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(f)
Legarea primelor linii. Mai întâi, arbitrul marchează cu piciorul locul unde se va forma grămada. Înainte ca liniile întâi să se lege, ele trebuie să stea la o distanţă de o lungime de braţ una faţă de cealaltă. Balonul este în mâinile mijlocaşului la grămadă, gata de a fi introdus. Primele linii trebuie să se aplece astfel ca, atunci când se întâlnesc, capul şi umerii fiecărui jucător să nu fie mai jos de şolduri. Ele trebuie să se intercaleze “ureche lângă ureche” astfel încât capul niciunui jucător să nu fie lângă capul unui coechipier.

Sancţiune: Lovitură liberă

(g)

Arbitrul va spune „crouch” apoi „bind”. Cele două linii întâi se apleacă şi, folosind braţul exterior, fiecare stâlp trebuie să se lege. Un stâlp de pe partea deschisă trebuie să se lege de stâlpul de pe partea închisă advers punând braţul stâng în interiorul braţului drept al stâlpului de pe partea închisă şi apucând tricoul acestuia din spate sau din lateral. Un stâlp de pe partea închisă trebuie să se lege de stâlpul de pe partea deschisă advers punând braţul drept în exteriorul braţului stâng al stâlpului de pe partea deschisă advers și apucând tricoul acestuia cu mâna dreaptă numai din spate sau din lateral. Stâlpii nu trebuie să apuce braţul, tricoul la piept, mâneca sau gulerul stâlpului advers. După o pauză, arbitrul va spune „set”, atunci când cele două linii întâi sunt pregătite. Apoi, cele două linii întâi se pot angaja. „Set” nu este o comandă, ci o indicaţie că liniile întâi pot intra în contact atunci când jucătorii sunt pregătiţi. Sancţiunea pentru orice abatere va fi o lovitură liberă.

Sancţiune: Lovitură liberă

(h)

Poziţia pentru legare este o trecere de la poziţia normală, prin îndoirea genunchilor, suficientă pentru a permite o legare nepericuloasă.

(i)
Izbirea. O linie I nu are voie să se formeze la distanţă de adversari şi apoi să se izbească în ei sau să-i tragă. Acesta este joc periculos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(j)
Staţionară şi paralelă. Până când balonul părăseşte mâinile mijlocaşului la grămadă, grămada trebuie să fie staţionară, iar linia ei mediană trebuie să fie paralelă cu liniile de ţintă. O echipă nu are voie să împingă grămada de pe semn înainte ca balonul să fie introdus.

Sancţiune: Lovitură liberă

20.2 Poziţiile jucătorilor din linia întâi
(a)
Toţi jucătorii în poziţie de împingere. Când s-a format o grămadă, corpul şi picioarele fiecărui jucător din linia I trebuie să fie într-o poziţie normală de împingere spre înainte.

Sancţiune: Lovitură liberă

(b)

Aceasta înseamnă că jucătorii din linia I trebuie să aibă ambele picioare pe pământ şi să îşi sprijine ferm greutatea pe cel puţin un picior. Jucătorii nu au voie să-şi încrucişeze picioarele, deşi piciorul unui jucător se poate încrucişa cu cel al unui coechipier. Umerii fiecărui jucător nu trebuie să se afle mai jos de şolduri.

Sancţiune: Lovitură liberă

(c)
Trăgătorul în poziţie de a talona. Până când balonul este introdus, un trăgător trebuie să se afle în poziţia de a talona. Trăgătorii trebuie să aibă ambele picioare pe pământ şi să-şi sprijine ferm greutatea pe cel puţin un picior. Piciorul din faţă al unui trăgător nu trebuie să fie înaintea piciorului cel mai avansat al stâlpilor propriei echipe.

Sancţiune: Lovitură liberă

20.3 Legarea în grămadă

Definiţii

Când un jucător se leagă de un coechipier, acel jucător trebuie să folosească tot braţul, de la mână la umăr, pentru a prinde strâns corpul coechipierului la sau sub nivelul subsuoarei. Aşezarea numai a unei mâini pe un alt jucător nu este considerată o legare satisfăcătoare.

(a)
Legarea jucătorilor din linia I. Toţi jucătorii din linia I trebuie să se lege ferm şi continuu de la începutul până la sfârşitul grămezii.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(b)
Legarea trăgătorilor. Trăgătorul se poate lega cu stâlpii peste sau pe sub braţele acestora. Stâlpii nu au voie să susţină trăgătorul astfel încât acesta să nu aibă greutatea pe niciun picior.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(c)
Legarea stâlpilor de pe partea deschisă. Un stâlp de pe partea deschisă trebuie să se lege de un stâlp de pe partea închisă punând braţul stâng pe interiorul braţului drept al stâlpului de pe partea închisă şi apucând tricoul acestuia din spate sau din lateral. Stâlpul de pe partea deschisă nu trebuie să apuce braţul, tricoul la piept, mâneca sau gulerul stâlpului de pe partea închisă advers. Stâlpul de pe partea deschisă nu are voie să tragă în jos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Legarea stâlpilor

(d)
Legarea stâlpilor de pe partea închisă. Un stâlp de pe partea închisă trebuie să se lege de un stâlp de pe partea deschisă punând braţul drept pe exteriorul braţului stâng al stâlpului de pe partea deschisă. Stâlpul de pe partea închisă trebuie să apuce tricoul stâlpului de pe partea deschisă cu mâna dreaptă numai din spate sau din lateral. Stâlpul de pe partea închisă nu trebuie să apuce tricoul la piept, braţul, mâneca sau gulerul stâlpului de pe partea deschisă advers. Stâlpul de pe partea închisă nu are voie să tragă în jos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(e)

Atât stâlpii de pe partea deschisă, cât şi cei de pe partea închisă îşi pot modifica legarea cu condiţia să respecte prevederile acestei Legi.

(f)
Legarea celorlalţi jucători. Toţi jucătorii dintr-o grămadă, alţii decât cei din linia I, trebuie să se lege de corpul unui jucător din linia a II-a cu cel puţin un braţ, înainte de angajarea grămezii. Jucătorii din linia a II-a sunt obligaţi să se lege de stâlpii din faţa lor. Niciun jucător, altul decât un stâlp, nu poate ţine un adversar.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(g)
Flanker care obstrucţionează mijlocaşul la grămadă advers. Un flanker se poate lega în grămadă în orice unghi, cu condiţia ca această legare să fie corectă. El nu are voie să mărească acel unghi şi astfel să obstrucţioneze mijlocaşul la grămadă advers care se deplasează înainte.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(h)
Jucător împins în sus. Dacă un jucător din grămadă este ridicat în aer sau este împins în sus din grămadă, arbitrul trebuie să fluiere imediat, astfel ca jucătorii să oprească împingerea.
20.4 Echipa care introduce balonul în grămadă

(a)

După o greşeală, echipa nevinovată introduce balonul.

(b)

Grămadă după ruck. Vezi Legea 16.7.

(c)

Grămadă după mol. Vezi Legea 17.6.

(d)
Grămadă după oricare altă oprire. După orice altă oprire sau greşeală neprevăzută în Legile Jocului, echipa care avansa, înainte de oprire, va avea introducerea balonului. Dacă nicio echipă nu avansa, echipa în atac introduce balonul.

(e)

Dacă o grămadă rămâne staţionară şi balonul nu iese imediat se va dicta o nouă grămadă pe locul opririi. Introducerea o va face echipa care nu avea posesia balonului în momentul opririi.

(f)

Când o grămadă devine staţionară şi nu se pune în mişcare imediat, balonul trebuie scos neîntârziat. Dacă acesta nu iese, se va dicta o nouă grămadă. Introducerea o va avea echipa care nu avea posesia balonului în momentul opririi.

(g)

Dacă o grămadă se prăbuşeşte sau dacă un jucător este ridicat în aer sau împins în sus fără a se comite vreo infracţiune, o nouă grămadă se va dicta, introducerea aparţinând echipei care a avut introducerea iniţială.

Dacă o grămadă trebuie refăcută pentru orice alt motiv care nu este prevăzut în această Lege, introducerea va aparţine echipei care a avut introducerea iniţială.

20.5 Introducerea balonului în grămadă
Fără întârziere. Imediat ce primele linii s-au legat, mijlocaşul la grămadă trebuie să introducă balonul fără întârziere. El trebuie să o facă atunci când îi spune arbitrul. Mijlocaşul la grămadă trebuie să introducă balonul pe partea aleasă prima dată.

Sancţiune: Lovitură liberă

20.6 Cum introduce balonul mijlocaşul la grămadă

Introducerea la grămadă

(a)

Mijlocaşul la grămadă trebuie să stea la 1 m de centrul grămezii, pe linia mediană, astfel încât în poziţie de introducere (aplecat) să nu atingă cu capul grămada.

Sancţiune: Lovitură liberă

(b)

Mijlocaşul la grămadă trebuie să ţină balonul cu ambele mâini, cu axa mare a balonului paralelă cu pământul şi cu linia de margine, deasupra liniei mediane, între liniile întâi, la mijlocul distanţei dintre genunchi şi glezne.

Sancţiune: Lovitură liberă

(c)

Mijlocaşul la grămadă trebuie să introducă balonul cu o mişcare rapidă. Mijlocaşul la grămadă trebuie să elibereze balonul din mâini înainte de intrarea în tunel.

Sancţiune: Lovitură liberă

(d)

Mijlocaşul la grămadă trebuie să introducă balonul drept de-a lungul liniei mediane, astfel ca acesta să atingă mai întâi pământul imediat dincolo de lăţimea umerilor stâlpului cel mai apropiat.

Sancţiune: Lovitură liberă

(e)

Mijlocaşul la grămadă trebuie să introducă balonul dintr-o singură mişcare spre înainte. Aceasta înseamnă că nu trebuie să facă nicio mişcare cu balonul înapoi. Mijlocaşul la grămadă nu are voie să simuleze că introduce balonul.

Sancţiune: Lovitură liberă

20.7 Când începe grămada

(a)

Jocul în grămadă începe când balonul părăseşte mâinile mijlocaşului la grămadă.

(b)

Dacă mijlocaşul la grămadă introduce balonul şi acesta iese prin oricare dintre capetele tunelului, balonul va fi reintrodus, exceptând cazul în care s-a acordat o lovitură liberă sau de pedeapsă.

(c)

Dacă balonul nu este jucat de un jucător din linia I, trece direct prin tunel şi iese în spatele piciorului unui stâlp îndepărtat, fără a fi atins, mijlocaşul la grămadă va trebui să-l reintroducă.

20.8 Jucătorii din linia întâi
(a)
Lovirea balonului înaintea introducerii („picior ridicat”). Toţi jucătorii din linia I trebuie să adopte o astfel de poziţie a picioarelor pentru a forma un tunel clar. Până când balonul părăseşte mâinile mijlocaşului la grămadă, ei nu au voie să ridice sau să avanseze un picior. Ei nu trebuie să facă nimic pentru a opri introducerea corectă a balonului în grămadă, sau ca acesta să atingă pământul în locul corect.

Sancţiune: Lovitură liberă

(b)
Lovirea balonului după introducere. După ce balonul a atins pământul în tunel, orice jucător din linia I poate folosi oricare picior pentru a încerca să câştige posesia balonului.
(c)
Şutarea. Un jucător din linia I nu trebuie să şuteze intenţionat balonul afară din tunel în direcţia din care a fost introdus.

Sancţiune: Lovitură liberă

(d)

Dacă balonul este şutat afară din tunel, neintenţionat, aceeaşi echipă va avea reintroducerea.

(e)

Dacă balonul este şutat afară din tunel, în mod repetat, arbitrul trebuie să considere aceasta ca pe un act intenţionat şi să penalizeze vinovatul.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(f)
Balansare. Un jucător din linia I nu are voie să folosească ambele picioare pentru câştigarea balonului. Niciun jucător nu trebuie să ridice intenţionat ambele picioare de pe pământ, fie la introducerea balonului, fie după aceea.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(g)
Răsucire, scufundare sau prăbuşire. Jucătorii din linia I nu au voie să-şi răsucească, să-şi coboare corpurile sau să tragă adversarii, sau să acţioneze de o astfel de manieră care ar duce la prăbuşirea grămezii, fie la introducerea balonului, fie după aceea.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(h)

Arbitrii trebuie să penalizeze cu stricteţe orice prăbuşire intenţionată a grămezii. Acesta este joc periculos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(i)
Ridicarea sau împingerea în sus a unui adversar. Un jucător din linia I nu are voie să ridice în aer sau să împingă afară din grămadă un adversar, fie la introducerea balonului, fie după aceea. Acesta este joc periculos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

20.9 Grămadă – restricţii generale
(a)
Toţi jucătorii: Prăbuşirea. Un jucător nu are voie să prăbuşească intenţionat o grămadă. Un jucător nu are voie să cadă sau să îngenuncheze intenţionat într-o grămadă. Acesta este joc periculos.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(b)
Toţi jucătorii: Jucarea cu mâna în grămadă. Jucătorii nu au voie să joace cu mâna sau să culeagă cu picioarele balonul.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(c)
Toţi jucătorii: Alte restricţii privind câştigarea balonului. Jucătorii nu au voie să încerce să câştige balonul în grămadă folosind orice altă parte a corpului cu excepţia labei piciorului sau a gambei.

Sancţiune: Lovitură liberă

(d)
Toţi jucătorii: Când balonul iese afară trebuie lăsat. Când balonul a ieşit din grămadă, niciun jucător nu are voie să-l reintroducă.

Sancţiune: Lovitură liberă

(e)
Toţi jucătorii: Interzisă căderea pe balon. Un jucător nu are voie să cadă pe sau peste balon atunci când acesta iese din grămadă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(f)
Liniile a II-a şi flankerii: Interzis jocul în tunel. Un jucător care nu face parte din linia I nu are voie să joace balonul aflat în tunel.

Sancţiune: Lovitură liberă

(g)
Mijlocaşul la grămadă: Şutarea balonului aflat în grămadă. Un mijlocaş la grămadă nu are voie să şuteze balonul când acesta se află în grămadă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(h)
Mijlocaşul la grămadă: Simularea. Un mijlocaş la grămadă nu trebuie să întreprindă nicio acţiune care să determine echipa adversă să creadă că balonul a ieşit din grămad în timp ce acesta este încă acolo.

Sancţiune: Lovitură liberă

(i)
Mijlocaşul la grămadă: Ţinerea flankerului advers. Un mijlocaş la grămadă nu are voie să apuce un flanker advers.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Legi specifice
20.10 Terminarea grămezii
(a)
Balon ieşit. Când balonul iese din grămadă în orice direcţie, exceptând tunelul, grămada s-a terminat.
(b)
Grămada în terenul de ţintă. În terenul de ţintă nu poate avea loc o grămadă. Când balonul aflat într-o grămadă este pe sau dincolo de linia de ţintă, grămada s-a terminat şi un atacant sau un apărător poate, în mod legal, să culce balonul pentru a marca o încercare sau pentru a face un atins la pământ.
(c)
Dezlegarea ultimului jucător. Ultimul jucător din grămadă este jucătorul ale cărui picioare se află cel mai aproape de propria linie de ţintă. Dacă acest jucător se dezleagă din grămadă când balonul se află la picioarele sale şi culege balonul, grămada s-a terminat.

(d)

Când o echipă are balonul la picioarele numărului 8 și încearcă să avanseze prin împingere, însă fără succes, arbitrul va spune “joacă”, odată ce balonul este la picioarele numărului 8 de un timp rezonabil (3-5 secunde). Echipa trebuie apoi să folosească balonul imediat.

20.11 Rotirea grămezii

(a)

Dacă o grămadă este rotită cu mai mult de 90 grade, astfel ca linia mediană să treacă dincolo de o poziţie paralelă cu linia de margine, arbitrul trebuie să oprească jocul şi să dicteze o altă grămadă.

(b)

Această nouă grămadă se formează pe locul unde s-a terminat grămada anterioară. Balonul este introdus de echipa care l-a introdus anterior.

Legi specifice
20.12 Ofsaid la grămadă

(a)

La o grămadă, mijlocaşul la grămadă al echipei care nu repune poate să se poziţioneze fie pe aceeaşi parte a grămezii cu mijlocaşul la grămadă al echipei care repune, fie în spatele liniei de ofsaid definite pentru ceilalţi jucători.

(b)
Ofsaid pentru mijlocaşii la grămadă. Când o echipă a câştigat balonul în grămadă, mijlocaşul la grămadă al acelei echipe este în ofsaid dacă are ambele picioare în faţa balonului când acesta este încă în grămadă. Dacă mijlocaşul la grămadă are numai un picior în faţa balonului, el nu este în ofsaid.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Ofsaid la grămadă

(c)

Când o echipă a câştigat balonul într-o grămadă, mijlocaşul la grămadă al echipei adverse este în ofsaid dacă păşeşte în faţa balonului cu oricare dintre picioare în timp ce balonul se mai află încă în grămadă. Acest mijlocaș la grămadă nu are voie să se deplaseze în spațiul dintre flanker și numărul 8, în timp ce urmărește progresia balonului prin grămadă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(d)

Mijlocaşul la grămadă al echipei care nu a câştigat posesia balonului nu are voie să se deplaseze de cealaltă parte a grămezii şi să depăşească linia de ofsaid. Pentru acest mijlocaş la grămadă, linia de ofsaid trece prin ultimul picior al ultimului coechipier aflat în grămadă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(e)

Mijlocaşul la grămadă al echipei care nu a câştigat posesia balonului nu are voie să se îndepărteze de grămadă şi apoi să rămână în faţa liniei de ofsaid. Pentru acest mijlocaş la grămadă, linia de ofsaid trece prin ultimul picior al ultimului coechipier aflat în grămadă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(f)

Orice jucător poate fi mijlocaş la grămadă, dar o echipă poate avea numai un mijlocaş la fiecare grămadă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid

(g)
Ofsaid pentru jucătorii care nu sunt în grămadă. Jucătorii care nu sunt în grămadă şi nici mijlocaşi la grămadă sunt în ofsaid dacă rămân în faţa liniei lor de ofsaid sau dacă o depăşesc. Această linie de ofsaid este o linie paralelă cu linia de ţintă, aflată la 5 metri în spatele ultimului jucător al fiecărei echipe din grămadă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid12

(h)

Dacă ultimul picior al ultimului jucător al unei echipe, aflat în grămadă, este pe sau în spatele liniei de ţintă a acelei echipe, atunci linia de ofsaid pentru mijlocaşii la grămadă şi pentru jucătorii neparticipanţi coincide cu linia de ţintă.

(i)
Întârzierea. Când se formează o grămadă, jucătorii care nu participă la aceasta trebuie să se retragă imediat în spatele liniei lor de ofsaid. Dacă nu se retrag, ei întârzie jocul. Ei trebuie penalizaţi.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid

20.13 Variaţiuni specifice jucătorilor sub 19 ani

O federaţie poate să pună în aplicare variaţiuni ale acestei Legi specifice jucătorilor sub 19 ani pentru niveluri stabilite ale jocurilor asupra cărora îşi exercită jurisdicţia.