Ik accepteer het gebruik van cookies op deze site.

Om deze website beter te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Wilt u meer weten over de wijze waarop wij cookies inzetten, kijk dan a.u.b. naar onze Cookie beleid.. Kiest u ervoor om door te gaan zonder je cookie instelling aan te passen, dan stemt u in met het gebruik van cookies. Indien gewenst kunt u in onze Cookie beleid instructies vinden om, door middel van een verandering in je instellingen, cookies te verwijderen.

Begrippen

Strafschoppen en vrije schoppen worden toegekend aan het niet-overtredende team voor overtredingen begaan door de tegenstander.

21.1 Waar strafschoppen en vrije schoppen worden toegekend

Tenzij de spelregels anders bepalen, is de mark voor een strafschop of vrije schop op de plaats van de overtreding.

21.2 Waar strafschoppen en vrije schoppen worden genomen

(a)

De kicker moet de strafschop of vrije schop op de mark of ergens erachter op een lijn door de mark nemen. Als de plaats voor een strafschop of vrije schop binnen 5 meter van de doellijn is, is de mark voor de kick 5 meter van de doellijn, tegenover de plaats van overtreding.

(b)

Indien een straf- of vrije schop in het doelgebeid gegeven wordt, is de mark in het speelveld, 5 meter van het doellijn, in lijn met de plaats van de overtreding.

Straf: Iedere overtreding door het team van de schopper zal in een scrum op 5 meter van de doellijn, in lijn met de mark resulteren. De tegenpartij gooit de bal in de scrum.

(c)

Als een snelle penalty kick of vrije schop wordt genomen vanaf een verkeerde plaats, dan laat de scheidsrechter de kick overnemen.

21.3 Hoe de strafschoppen en vrije schoppen genomen worden

(a)

Iedere speler mag een strafschop of vrije schop nemen die is toegekend voor een overtreding, met ieder type kick: punt, drop-kick of place-kick. De bal mag worden gekickt met elk deel van het onderbeen, van knie tot de voet. De knie en hiel zijn uitgesloten.

(b)

De bal op de knie laten stuiten is niet het nemen van een kick.

Straf: Iedere overtreding door het team van de kicker resulteert in een scrum op de mark. De tegenstander neemt hierbij de inworp.

(c)

De kicker moet de bal in het spel gebruiken tenzij de scheidsrechter besluit dat de bal defect is.

Straf: Iedere overtreding door het team van de kicker resulteert in een scrum op de mark. De tegenstander neemt hierbij de inworp.

21.4 Strafschop en vrije schop opties en vereisten
(a)
Scrum alternatief. Een team dat een strafschop of vrije schop is toegekend mag in plaats daarvan voor een scrum kiezen. Zij hebben hierbij de inworp.
(b)
Lineout alternatief. Een team dat bij een lineout een strafschop of vrije schop toegewezen gekregen heeft, mag ook nog een lineout kiezen, zij gooien in. Dit is in aanvulling op de scrum optie.
(c)
Geen vertraging. Als een kicker aangeeft bij de scheidsrechter de strafschop op doel te willen kicken, moet de kick binnen één minuut, vanaf de tijd dat de speler aangeeft die intentie te hebben, zijn genomen. De intentie dit te doen wordt gesignaleerd door de komst van een kicking-tee of zand, of indien de speler een mark op de grond maakt. De speler moet de kick afronden binnen één minuut zelfs als de bal omrolt en opnieuw geplaatst moet worden. Als de tijd van één minuut wordt overschreden, wordt de kick niet toegekend, een scrum wordt opgelegd op de plaats van de mark en de tegenstanders hebben hierbij de inworp. Voor ieder ander type kick, moet de kick genomen worden zonder enige vertraging.
(d)
Een duidelijke kick. De kicker moet de bal een zichtbare afstand kicken. Als de kicker de bal vasthoudt, moet het duidelijk de handen verlaten. Als de bal op de grond is, moet het duidelijk de mark verlaten.
(e)
Bal uit schieten. De kicker mag de bal met een punt of een drop-kick uitschoppen. De kicker mag niet de bal op de grond plaatsen.
(f)
Kicker zijn/haar vrijheid in acties De kicker is vrij om de bal in iedere richting te kicken en mag de bal opnieuw spelen.
(g)
Schop genomen in het doelgebied. Indien een speler zich in het doelgebied terugtrekt om een in het speelveld gegeven straf- of vrije schop te nemen, en een verdedigende speler door middel van gemeen spel voorkomt dat een tegenstander een try kan scoren, dan moet een straftry gegeven worden.
(h)
Uit het spel in het doelgebied. Indien een speler zich in het doelgebied terugtrekt om een in het speelveld gegeven straf- of vrije schop te nemen, en de schop uit in het doelgebied gaat, of op of over het achterlijn gaat, of voordat de bal de doellijn is gepasseerd een verdedigende speler de bal doodmaakt, wordt een 5 meter scrum toegekend. Het aanvallend team gooit de bal in.
(i)
Achter de bal. Het gehele team van de kicker zijn/haar team bij een strafschop of vrije schop moet achter de bal zijn totdat de bal is gekickt, behalve de speler die de bal vasthoudt voor een place-kick.
(j)
Kick snel genomen. Als de strafschop of vrije schop zo snel is genomen dat spelers van de kicker zijn/haar team nog voor de bal zijn, worden zij niet gestraft voor buitenspel. Echter, zij moeten zich onmiddellijk terugtrekken. Zij moeten hier niet mee ophouden totdat zij on-side zijn. Zij mogen niet deelnemen in het spel totdat zij on-side zijn. Dit geldt voor alle spelers van dat team, of ze nou binnen of buiten het speelgebied zijn.

(k)

In deze situatie, komen spelers on-side indien zij achter de teamgenoot rennen die de strafschop of vrije schop nam, of indien een teamgenoot die de bal draagt hen voorbij rent, of indien een teamgenoot die achter de bal was wanneer deze gekickt werd hen voorbij rent.

(l)

Een buitenspel staande speler kan niet on-side gezet worden door welke actie dan ook van een tegenstander.

Straf: Tenzij anders staat aangegeven in de spelregel resulteert iedere overtreding door het team van de kicker in een scrum op de mark. De tegenstander neemt hierbij de inworp.

21.5 Een goal scoren vanuit een strafschop

(a)

Een penalty-goal kan gescoord worden vanuit een strafschop.

(b)

Als de kicker aangeeft bij de scheidsrechter dat die de intentie heeft om op doel te kicken, moet de kicker dit ook doen. Indien de kicker die intentie duidelijk heeft gemaakt, kan deze intentie niet meer worden veranderd. De scheidsrechter heeft het recht de beslissing van de kicker te interpreteren.

(c)

Als de kicker aangeeft bij de scheidsrechter dat die de intentie heeft om op doel te kicken, moet de tegenstander stil staan met hun handen langs hun zij vanaf het moment dat de kicker start om te kicken totdat de bal gekickt is.

(d)

Als de kicker niet aangeeft de intentie te hebben om op doel te kicken maar een drop-kick neemt en een goal scoort, geldt de goal.

(e)

Als de tegenstander een overtreding maakt terwijl de kick wordt genomen maar de kick op het doel is succesvol, geldt de goal. Een verdere straf wordt niet toegekend voor de overtreding.

(f)

De kicker mag de bal direct op de grond, zand, zaagsel of een door de Bond goedgekeurde kicking-tee plaatsen.

Straf: Tenzij anders aangegeven in de spelregel resulteert iedere overtreding door het team van de kicker in een scrum op de mark. De tegenstander neemt hierbij de inworp.

Strafschop op doel

21.6 Scoren vanuit een vrije schop

(a)

Er kan geen goal gescoord worden vanuit een vrije schop.

(b)

Het team dat een vrije schop is toegekend kan geen drop-goal scoren tot nadat de bal dood gaat, of nadat een tegenstander de bal heeft gespeeld of geraakt of de baldrager heeft getackeld. Deze beperking geldt ook bij een scrum of een lineout die in plaats van een vrije schop gekozen wordt.

21.7 Wat de tegenstander moet doen bij een strafschop
(a)
Snel afstand nemen van de mark. Het team van de tegenstander moet onmiddellijk richting hun eigen doellijn rennen totdat zij tenminste 10 meter weg van de mark van de strafschop zijn, of totdat zij hun eigen doellijn hebben bereikt als dat dichterbij is dan de mark.12
(b)
Moeten blijven rennen. Zelfs als de strafschop is genomen en de kicker zijn/haar team is de bal aan het spelen, moeten de tegenstanders blijven rennen totdat zij de benodigde afstand hebben bereikt. Zij mogen niet deelnemen aan het spel totdat zij deze afstand hebben bereikt.
(c)
Kick snel genomen. Als de strafschop zo snel wordt genomen dat de tegenstanders geen kans krijgen om zich terug te trekken, zullen zij hier niet voor worden bestraft. Maar, zij moeten zich blijven terugtrekken zoals staat beschreven in 21.7(b) hierboven of totdat een teamgenoot, die 10 meter van de mark af was hen voorbij rent, voordat zij weer gaan deelnemen aan het spel.
(d)
Storen. De tegenstander mag niet iets doen om de strafschop te vertragen of de kicker te hinderen. Zij mogen niet opzettelijk de bal pakken, gooien of trappen buiten het bereik van de kicker of de kicker zijn/haar teamgenoten.

Straf: Iedere overtreding door de tegenstander resulteert in een tweede strafschop, 10 meter voor de mark van de eerste kick. Deze mark mag niet binnen 5 meter van de doellijn zijn. Iedere speler mag de kick nemen. De kicker mag het type kick veranderen en kiezen om op doel te kicken. Als de scheidsrechter een tweede strafschop toekent, wordt de tweede strafschop niet genomen voordat de scheidsrechter de mark aangeeft die de plaats van de strafschop aangeeft.

21.8 Welke opties de tegenstander heeft bij een vrije schop
(a)
Afstand nemen van de mark. Het team van de tegenstander moet onmiddellijk richting hun eigen doellijn rennen totdat zij tenminste 10 meter weg van de mark van de vrije schop zijn, of totdat zij hun eigen doellijn hebben bereikt als dat dichterbij is dan de mark. Als de vrije schop in een verdedigend team zijn doelgebied is, moet het tegenoverstaande team onmiddellijk richting hun eigen doellijn rennen totdat zij tenminste 10 meter weg van de mark zijn en niet dichterbij dan 5 meter van de doellijn.
(b)
Moeten blijven rennen. Zelfs als de vrije schop is genomen en de kicker zijn/haar team is de bal aan het spelen, moeten de tegenstanders blijven rennen totdat zij de benodigde afstand hebben bereikt. Zij mogen niet deelnemen aan het spel totdat zij dit hebben gedaan.
(c)
Kick snel genomen. Als de vrije schop zo snel wordt genomen dat de tegenstanders geen kans krijgen om zich terug te trekken, zullen zij hier niet voor worden bestraft. Hoewel, zij moeten zich blijven terugtrekken zoals staat beschreven in 21.8(b) hierboven of totdat een teamgenoot, die 10 meter van de mark af was hen voorbij rent, voordat zij deelnemen aan het spel.
(d)
Storen. De tegenstander mag niet iets doen om de vrije schop te vertragen of de kicker te hinderen. Zij mogen niet opzettelijk de bal pakken, gooien of schoppen buiten het bereik van de kicker of de kicker zijn/haar teamgenoten.
(e)
De vrije schop aanvallen. Indien zij eenmaal terug zijn getrokken tot de benodigde afstand, mogen de tegenstanders aanvallen en proberen te voorkomen dat de kick wordt genomen. Zij mogen aanvallen op het moment dat de kicker aanzet om de kick te nemen.
(f)
De vrije schop voorkomen. Als de tegenstander aanvalt en voorkomt dat de vrije schop wordt genomen, is de vrije schop niet toegestaan. Het spel wordt hervat met een scrum bij de mark. De tegenstander mag hierbij de inworp nemen.
(g)
Vrije schop genomen in het doelgebied. Indien een vrije schop is toegekend en een speler zich in het doelgebied terugtrekt om de schop te nemen, en de tegenpartij loopt op en weet te voorkomen dat de schop genomen wordt, moet een 5 meter scrum toegekend worden. Het aanvallende team gooit de bal in. Indien een vrije schop in het doelgebied genomen wordt, kan een tegenstander die daar de bal speelt op legitieme wijze een try drukken.
(h)
Charge-down. Als tegenstanders een charge-down maken op een vrije schop in het speelgebied, gaat het spel verder.

Straf: Iedere overtreding door de tegenstander resulteert in een tweede vrije schop, 10 meter voor de mark van de eerste vrije schop. Deze mark mag niet binnen 5 meter van de doellijn zijn. Iedere speler mag de kick nemen. Als de scheidsrechter een tweede vrije schop toekent, wordt de tweede vrije schop niet genomen voordat de scheidsrechter de mark aangeeft die de plek van de penalty aangeeft.

21.9 Uitgelokte overtredingen bij een strafschop

Als de scheidsrechter gelooft dat het team van de kicker een overtreding heeft uitgelokt bij hun tegenstanders, kent de scheidsrechter geen verdere straffen toe maar laat het spel doorgaan.

21.10 Uitgelokte overtredingen bij een vrije schop

(a)

De kicker mag niet doen alsof hij kickt. Op het moment dat de kicker een beweging maakt om te kicken, mogen tegenstanders hem aanvallen.

(b)

Als de scheidsrechter gelooft dat de kicker zijn/haar team een overtreding heeft uitgelokt bij de tegenstander, kent de scheidsrechter geen verdere straffen toe maar laat het spel doorgaan.