Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Definiţie

Loviturile de pedeapsă şi loviturile libere sunt acordate echipei nevinovate pentru infracţiuni comise de adversarii lor.

21.1 Unde se acordă loviturile de pedeapsă şi cele libere

Dacă nu există o prevedere expresă, locul pentru aceste lovituri este locul infracţiunii.

21.2 De unde se execută loviturile de pedeapsă şi cele libere

(a)

Şuterul trebuie să execute loviturile de pedeapsă sau cele libere de pe semn sau de oriunde din spatele său, de pe o linie ce trece prin semn. Dacă locul pentru executarea acestor lovituri este la mai puţin de 5 metri de linia de ţintă, semnul va fi la 5 metri de la linia de ţintă, opus locului infracţiunii.

(b)

Când se acordă o lovitură de pedeapsă sau liberă în terenul de ţintă, semnul pentru lovitură este în câmpul de joc, la 5 metri de linia de ţintă, pe aceeaşi linie cu locul infracţiunii.

Sancţiune: Pentru orice neregularitate comisă de echipa şuterului se va dicta o grămadă la 5 metri de linia de ţintă pe o linie ce trece prin semn. Echipa adversă va avea introducerea balonului.

(c)

Dacă o lovitură de pedeapsă sau liberă este executată rapid dintr-un loc greșit, arbitrul va dispune repetarea execuției.

21.3 Cum se execută loviturile de pedeapsă şi cele libere

(a)

Orice jucător poate executa o lovitură de pedeapsă sau liberă acordată pentru o infracţiune cu orice fel de lovitură: lovitură de picior din zbor, lovitură aşezată sau lovitură de picior căzută. Balonul poate fi şutat cu orice parte a gambei, de la genunchi până la laba piciorului, dar excluzând genunchiul şi călcâiul.

(b)

Lăsarea balonului să cadă pe genunchi nu înseamnă executarea unei lovituri de picior.

Sancţiune: Pentru orice neregularitate comisă de echipa şuterului se va dicta o grămadă pe semn. Echipa adversă va avea introducerea balonului.

(c)

Şuterul trebuie să folosească balonul care se afla în joc, exceptând cazul în care arbitrul consideră că acesta s-a deteriorat.

Sancţiune: Pentru orice neregularitate comisă de echipa şuterului se va dicta o grămadă pe semn. Echipa adversă va avea introducerea balonului.

21.4 Opţiuni şi obligaţii privind lovitura de pedeapsă şi cea liberă
(a)
Alegerea unei grămezi. O echipă căreia i s-a acordat o lovitură de pedeapsă sau liberă poate alege o grămadă în locul acesteia. Ea va avea introducerea balonului.
(b)
Alternativa unui aliniament. O echipă care beneficiază de o lovitură de pedeapsă sau liberă la un aliniament poate să aleagă un nou aliniament, aceeaşi echipă având repunerea. Aceasta este o completare a opţiunii pentru grămadă.
(c)
Fără întârziere. Dacă şuterul indică arbitrului intenţia de a încerca o tentativă de ţintă, execuţia loviturii de pedeapsă trebuie făcută în intervalul de 1 minut din momentul în care şi-a manifestat opţiunea. Intenţia este semnalată prin sosirea suportului sau a nisipului, sau atunci când jucătorul marchează locul pe pământ. Jucătorul trebuie să execute lovitura în acest minut chiar dacă balonul se răstogoleşte şi trebuie reaşezat. Dacă intervalul de 1 minut este depăşit, lovitura va fi anulată şi se va dicta o grămadă pe acel loc, pentru echipa adversă. Orice altfel de lovitură trebuie executată fără întârziere.
(d)
Lovitură de picior clară. Şuterul trebuie să propulseze balonul la o distanţă vizibilă. Dacă el ţine balonul, acesta trebuie în mod clar să-i părăsească mâinile. Dacă balonul este pe pământ, el trebuie să se deplaseze în mod vizibil de pe semn.
(e)
Lovitură de picior aşezată pentru şut în margine. Jucătorul poate şuta în margine folosind o lovitură de picior căzută sau din zbor, dar nu are voie să execute printr-o lovitură aşezată.
(f)
Libertatea de acţiune a şuterului. Jucătorul este liber să şuteze în orice direcţie şi poate juca din nou balonul.
(g)
Lovitură de picior executată în terenul de ţintă. Dacă un jucător se retrage în terenul de ţintă pentru a executa o lovitură de pedeapsă sau liberă acordată în câmpul de joc şi un jucător aflat în apărare, prin antijoc, împiedică un adversar să marcheze o încercare, se va acorda o încercare de penalizare.
(h)
Afară din joc în terenul de ţintă. Dacă un jucător se retrage în terenul de ţintă pentru a executa o lovitură de pedeapsă sau liberă acordată în câmpul de joc şi, în urma execuţiei, balonul ajunge în margine de ţintă, sau pe, sau dincolo de linia de balon mort, sau un apărător face balonul mort înainte ca el să fi depăşit linia de ţintă, se va dicta o grămadă la 5 m. Echipa în atac va avea introducerea.
(i)
În spatele balonului. La o lovitură de pedeapsă sau liberă întreaga echipă a şuterului trebuie să se afle în spatele balonului până când este şutat, cu excepţia aşezătorului.
(j)
Lovitură executată rapid. Dacă lovitura de pedeapsă sau liberă se execută rapid, astfel că jucătorii din echipa şuterului se află încă în faţa balonului, ei nu sunt penalizaţi pentru ofsaid. Totuşi, aceştia trebuie să se retragă imediat. Ei nu au voie să se oprească din retragere sau să ia parte la joc până când nu revin în joc. Aceasta se aplică tuturor jucătorilor acelei echipe, fie că se află în interiorul sau în exteriorul suprafeţei de joc.

(k)

În această situaţie, jucătorii intră în joc atunci când revin în spatele coechipierului care a executat lovitura de pedeapsă sau liberă, sau când un coechipier purtător de balon aleargă în faţa lor, sau când un coechipier care s-a aflat în spatele balonului când a fost şutat aleargă în faţa lor.

(l)

Un jucător aflat în ofsaid nu poate fi pus în joc prin nicio acţiune a unui adversar.

Sancţiune: Dacă nu se prevede altfel în Legile Jocului, pentru orice greşeală a echipei şuterului se va dicta o grămadă pe semn. Echipa adversă va avea introducerea balonului.

21.5 Marcarea unei ţinte din lovitură de pedeapsă

(a)

O ţintă poate fi marcată dintr-o lovitură de pedeapsă.

(b)

Dacă şuterul indică arbitrului intenţia de a şuta la ţintă, atunci el trebuie să o facă. După ce şuterul şi-a indicat clar intenţia, el nu şi-o mai poate schimba. Arbitrul poate cere şuterului să-şi precizeze intenţia.

(c)

Dacă şuterul indică arbitrului intenţia de a şuta la ţintă, echipa adversă trebuie să stea pe loc, cu mâinile pe lângă corp din momentul când şuterul se apropie de balon pentru a şuta, până când balonul este şutat.

(d)

Dacă şuterul nu şi-a arătat intenţia de a şuta la ţintă, dar execută o lovitură de picior căzută şi marchează, ţinta este valabilă.

(e)

Dacă echipa adversă comite o infracţiune în timp ce se execută tentativa de ţintă şi aceasta este reuşită, ţinta rămâne valabilă. Nu se mai acordă o altă penalizare pentru infracţiune.

(f)

Şuterul poate aşeza balonul direct pe pământ, pe nisip, rumeguş sau pe un suport aprobat de federaţie.

Sancţiune: Dacă nu este prevăzut altfel în Legile Jocului, pentru orice greşeală a echipei şuterului se va dicta o grămadă pe semn. Echipa adversă va avea introducerea balonului.

Lovitură de pedeapsă la ţintă

21.6 Marcarea din lovitură liberă

(a)

O ţintă nu poate fi marcată dintr-o lovitură liberă.

(b)

Echipa care beneficiază de o lovitură liberă nu poate marca prin lovitură de picior căzută decât după ce balonul devine mort, sau după ce un adversar l-a jucat sau l-a atins, sau a placat purtătorul de balon. Această restricţie se aplică şi unei grămezi sau unui aliniament cerut în locul unei lovituri libere.

21.7 Ce trebuie să facă echipa adversă la o lovitură de pedeapsă
(a)
Trebuie să alerge de la semn. Echipa adversă trebuie să alerge imediat spre propria linie de ţintă până când se află la cel puţin 10 m distanţă de semnul loviturii de pedeapsă, sau până la linia ei de ţintă, dacă aceasta este mai aproape de semn.12
(b)
Trebuie să continue să alerge. Chiar dacă se execută o lovitură de pedeapsă şi echipa şuterului joacă balonul, jucătorii adverşi trebuie să continue să alerge până când s-au retras la distanţa necesară. Ei nu trebuie să ia parte la joc până când nu au îndeplinit cerinţele de mai sus.
(c)
Lovitură executată rapid. Dacă o lovitură de pedeapsă se execută atât de rapid încât adversarii nu au posibilitatea de a se retrage, ei nu vor fi penalizaţi. Totuşi, aceştia trebuie să continue să se retragă aşa cum este prevăzut la 21.7(b), sau până când un coechipier care s-a aflat la 10 m de la semn a alergat în faţa lor, înainte ca ei să ia parte la joc.
(d)
Intervenţie. Echipa adversă nu trebuie să întreprindă nicio acţiune care să întârzie lovitura de pedeapsă sau să obstrucţioneze şuterul. Ea nu trebuie să ia, să arunce sau să şuteze intenţionat balonul din preajma şuterului sau a coechipierilor acestuia.

Sancţiune: Orice infracţiune a echipei adverse are drept urmare o a doua lovitură de pedeapsă la 10 m în faţa semnului pentru prima lovitură. Acest semn nu trebuie să fie la mai puţin de 5 m de linia de ţintă. Orice jucător poate executa lovitura. Şuterul poate schimba tipul de lovitură şi poate alege o tentativă la ţintă. Dacă arbitrul acordă o a doua lovitură de pedeapsă, aceasta nu se execută înainte ca arbitrul să fi marcat locul loviturii.

21.8 Ce opţiuni are echipa adversă la o lovitură liberă
(a)
Trebuie să se îndepărteze de semn. Echipa adversă trebuie să alerge imediat spre linia ei de ţintă până când se află la cel puţin 10 m distanţă de semnul pentru lovitura liberă, sau până când a ajuns la linia ei de ţintă dacă aceasta este mai aproape de semn. Dacă lovitura liberă este în terenul de ţintă al echipei în apărare, echipa adversă trebuie să alerge imediat spre propria linie de ţintă până când se află la cel puţin 10 m distanţă de semn, şi nu mai aproape de 5 m de linia de ţintă.
(b)
Trebuie să continue să alerge. Chiar dacă se execută o lovitură liberă şi echipa şuterului joacă balonul, jucătorii adverşi trebuie să continue să alerge până când s-au retras la distanţa necesară. Ei nu trebuie să ia parte la joc până când nu au îndeplinit cerinţele de mai sus.
(c)
Lovitură executată rapid. Dacă o lovitură liberă se execută atât de rapid încât adversarii nu au posibilitatea de a se retrage, ei nu vor fi penalizaţi. Totuşi, aceştia trebuie să continue să se retragă aşa cum este prevăzut la 21.8(b), sau până când un coechipier care s-a aflat la 10 m de la semn a alergat în faţa lor, înainte ca ei să ia parte la joc.
(d)
Intervenţie. Echipa adversă nu trebuie să întreprindă nicio acţiune care să întârzie lovitura liberă sau să obstrucţioneze şuterul. Ea nu trebuie să ia, să arunce sau să şuteze intenţionat balonul din preajma şuterului sau a coechipierilor acestuia.
(e)
Atacul executării loviturii libere. De îndată ce s-au retras la distanţa necesară, jucătorii echipei adverse pot ataca şi încerca să împiedice lovitura. Ei pot ataca lovitura liberă de îndată ce şuterul începe să se apropie pentru a şuta.
(f)
Împiedicarea executării loviturii libere. Dacă echipa adversă atacă şi împiedică executarea loviturii libere, aceasta este anulată. Jocul se va relua cu o grămadă pe semn. Echipa adversă va avea introducerea balonului.
(g)
Lovitură liberă din terenul de ţintă. Dacă a fost acordată o lovitură liberă şi un jucător se retrage în terenul de ţintă pentru a o executa, iar adversarii atacă şi împiedică executarea ei, se va dicta o grămadă la 5 m. Echipa în atac va introduce balonul. Dacă o lovitură liberă se execută din terenul de ţintă, un adversar care este îndreptăţit să o joace poate marca o încercare.
(h)
Blocarea şutului. Dacă adversarii contrează o lovitură liberă în suprafaţa de joc, jocul va continua.

Sancţiune: Orice infracţiune a echipei adverse are drept urmare o a doua lovitură liberă la 10 m în faţa semnului pentru prima lovitură. Acest semn nu trebuie să fie la mai puţin de 5 m de linia de ţintă. Orice jucător poate executa lovitura. Dacă arbitrul acordă o a doua lovitură liberă, aceasta nu se execută înainte ca arbitrul să fi marcat locul loviturii.

21.9 Infracţiuni născocite la lovitura de pedeapsă

Dacă arbitrul crede că echipa şuterului a încercat să născocească o infracţiune a adversarilor, el nu va mai acorda o altă lovitură de pedeapsă şi va lăsa jocul să continue.

21.10 Infracţiuni născocite la lovitura liberă

(a)

Şuterul nu trebuie să simuleze că şutează. Din momentul în care şuterul face o mişcare pentru a şuta, adversarii pot ataca.

(b)

Dacă arbitrul crede că echipa şuterului a încercat să născocească o infracţiune a adversarilor, el nu va mai acorda o altă lovitură liberă şi va lăsa jocul să continue.