Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Definiţii
Echipa. O echipă, la începutul jocului, cuprinde 15 jucători la care se adaugă jucătorii de rezervă pentru înlocuiri şi/sau substituiri
Înlocuitor. Jucătorul care înlocuieşte un coechipier accidentat.
Substitut. Jucătorul care înlocuieşte un coechipier din motive tactice.
3.1 Numărul maxim de jucători din suprafaţa de joc

Maximum: o echipă nu trebuie să aibă în suprafaţa de joc mai mult de 15 jucători în timpul jocului.

3.2 Echipă care are mai mulţi jucători decât numărul permis
Obiecţie: în orice moment, înainte sau în timpul jocului, o echipă poate formula o obiecţie arbitrului privind numărul jucătorilor din echipa adversă. În momentul în care arbitrul constată că o echipă are mai mulţi jucători va cere căpitanului acelei echipe să reducă numărul jucătorilor în mod corespunzător. Scorul existent în momentul formulării obiecţiei va rămâne neschimbat.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe locul de unde s-ar fi reluat jocul.

3.3 Când sunt mai puţin de cincisprezece jucători

Federaţia poate autoriza desfăşurarea unor jocuri cu mai puţin de 15 jucători în fiecare echipă. În această situaţie se aplică toate Legile Jocului, cu menţiunea că fiecare echipă trebuie să aibă în orice moment cel puţin 5 jucători în grămadă.

Excepţie: jocurile de rugby în 7 constituie o excepţie. Aceste jocuri se vor desfăşura conform variantelor Legilor Jocului specifice pentru rugby în 7.
3.4 Jucători desemnaţi pentru substituiri

(a)

O federaţie poate nominaliza pentru jocurile internaţionale până la opt jucători pentru înlocuiri/substituiri.

(b)

Pentru alte jocuri care se află sub jurisdicţia unei federaţii sau organizații, aceasta stabileşte numărul de înlocuiri/substituiri care se pot face, dar în limita unui maximum de opt.

(c)

O federație (sau mai multe, atunci când un joc sau o competiție este disputată între echipe din două sau mai multe federații) poate decide numărul de înlocuiri/substituiri care se pot face, dar în limita unui maximum de opt.

(d)

O echipă poate substitui până la trei jucători din linia I (subiect al Legii 3.5 (b) și (c)) şi până la cinci alţi jucători.

(e)

Substituirile se pot face numai când balonul este mort şi cu permisiunea arbitrului.

3.5 Linia întâi - înlocuiri și substituiri

(a)

Este responsabilitatea echipei să se asigure că toți jucătorii de linia întâi și posibilii înlocuitori de linia întâi sunt antrenați corespunzător. Nu este responsabilitatea arbitrului să determine dacă un jucător este antrenat corespunzător pentru a juca în linia întâi.

(b)

Tabelul de mai jos indică numărul minim al jucătorilor de linia întâi în funcţie de numărul jucătorilor din echipă, precum și obligațiile minime cu privire la înlocuiri:

Numărul jucătorilor din echipă
Numărul minim al jucătorilor de linia întâi din echipă
Trebuie să poată înlocui la prima solicitare
15 sau mai puţini

3

16, 17 sau 18

4

Oricare dintre stâlpi sau trăgătorul

19, 20, 21 sau 22

5

Oricare dintre stâlpi sau trăgătorul

23

6

Stâlpul de pe partea deschisă, stâlpul de pe partea închisă și trăgătorul

O federație, având în vedere securitatea jucătorilor, poate modifica numărul minim al jucătorilor de linia întâi dintr-o echipă, precum și obligațiile minime cu privire la înlocuiri, la niveluri stabilite ale jocurilor aflate sub jurisdicția sa.

Atunci când Federația/organizatorul competiției a decis ca numărul jucătorilor dintr-o echipă să fie 23 și o echipă poate nominaliza numai doi înlocuitori de linia întâi, acea echipă va putea nominaliza numai 22 de jucători.

(c)

Înaintea meciului, fiecare echipă trebuie să anunțe arbitrul cu privire la jucătorii săi de linia întâi și la posibilii înlocuitori de linia întâi, și numai acești jucători vor avea dreptul să joace în linia întâi la disputarea grămezilor normale.

(d)

Un jucător înlocuitor de linia întâi poate începe jocul pe un alt post.

Legi specifice
3.6 Grămezi simulate

(a)

Grămezile vor deveni simulate dacă oricare dintre echipe nu dispune de o linie întâi antrenată corespunzător sau dacă așa decide arbitrul.

(b)

Federațiile/organizatorii competițiilor pot decide dacă un joc poate să înceapă sau să continue cu grămezi simulate.

(c)

Când un jucător de linia întâi părăsește suprafața de joc, fie din cauza unei accidentări, fie în urma unei eliminări temporare sau definitive, arbitrul va întreba în acel moment dacă echipa respectivă poate continua jocul cu grămezi normale. Dacă arbitrul este informat că echipa nu este în măsură să dispute grămezi normale, acesta va dicta grămezi simulate. Dacă jucătorul revine sau dacă un alt jucător de linia întâi devine disponibil, jocul poate continua cu grămezi normale.

(d)

Într-o echipă de 23 de jucători, sau la latitudinea Federației/organizatorului competiției, un jucător a cărui ieșire a determinat dictarea grămezilor simulate nu va putea fi înlocuit.

(e)

Dacă sunt disponibili, o echipă trebuie să aibă trei jucători de linia întâi în linia întâi în orice moment. Într-o grămadă simulată, participarea oricărui alt jucător la linia întâi va fi permisă numai în cazul în care nu mai există jucători înlocuitori sau substituți de linia întâi disponibili.

(f)

Dacă în urma eliminării temporare a unui jucător de linia întâi, un alt jucător trebuie desemnat de echipă pentru a părăsi suprafața de joc, pentru a permite intrarea unui jucător de linia întâi disponibil, jucătorul desemnat nu poate reintra decât după expirarea perioadei eliminării.

(g)

Dacă în urma eliminării definitive a unui jucător de linia întâi, un alt jucător trebuie desemnat de echipă pentru a părăsi suprafața de joc, pentru a permite intrarea unui jucător de linia întâi disponibil, jucătorul desemnat poate fi folosit ca înlocuitor/substitut.

MODIFICARE A LEGILOR ÎN CURS DE TESTARE

(h)

Grămezile simulate rezultate în urma unei eliminări definitive, temporare sau a unei accidentări trebuie jucate cu câte 8 jucători de fiecare parte.

3.7 Eliminare pentru antijoc

Un jucător eliminat pentru antijoc nu poate fi înlocuit sau substituit. Ca excepţie la această prevedere se face referire la Legea 3.5.

3.8 Înlocuire permanentă

Un jucător poate fi înlocuit permanent dacă este accidentat. Jucătorul înlocuit permanent nu poate reveni în joc. Înlocuirea jucătorului accidentat trebuie să se facă cu permisiunea arbitrului, atunci când balonul este mort.

3.9 Decizia pentru înlocuire permanentă

(a)

Când o echipă reprezentativă naţională dispută un joc, un jucător poate fi înlocuit numai când, după părerea unui medic, acesta este astfel accidentat încât nu mai este indicat să joace în acel meci.

(b)

În alte jocuri, la care federaţia şi-a dat în mod explicit acordul, un jucător accidentat poate fi înlocuit cu avizul unei persoane cu pregătire medicală. Dacă o astfel de persoană nu este prezentă, jucătorul poate fi înlocuit cu acordul arbitrului.

3.10 Autoritatea arbitrului de a opri un jucător accidentat să joace

Dacă arbitrul hotărăşte - cu sau fară avizul unui medic sau al altei persoane cu calificare medicală - că un jucător este atât de accidentat încât nu mai poate juca, atunci el poate impune jucătorului să părăsească suprafaţa de joc. De asemenea, arbitrul poate impune unui jucător accidentat să părăsească terenul pentru a fi examinat medical.

3.11 Înlocuire temporară - rană deschisă (sângerare)

(a)

Când un jucător are o rană deschisă care se manifestă printr-o sângerare incontrolabilă (rană deschisă), el poate fi înlocuit temporar. Jucătorul accidentat trebuie să revină în joc de îndată ce sângerarea a fost oprită/rana a fost acoperită. Dacă jucătorul care a fost înlocuit temporar nu este disponibil pentru a se întoarce în câmpul de joc într-un interval de timp de 15 minute (timp efectiv) de la părăsirea suprafeței de joc, înlocuirea devine permanentă şi jucătorul înlocuit nu se mai poate întoarce în câmpul de joc.

(b)

La meciurile internaționale, medicul oficial al jocului va decide dacă o accidentare este rană deschisă, necesitând astfel o înlocuire temporară.

(c)

Tăieturile minore și juliturile care nu reprezintă răni deschise ar trebui să fie tratate în timpul întreruperilor apărute în joc pentru alte motive.

(d)

Dacă înlocuitorul temporar este accidentat, şi acest jucător poate fi înlocuit.

(e)

Dacă înlocuitorul temporar este eliminat pentru antijoc, jucătorul înlocuit nu poate reveni în câmpul de joc.

(f)

Dacă înlocuitorul temporar este avertizat şi eliminat temporar, jucătorul înlocuit nu poate reveni în câmpul de joc decât după expirarea eliminării temporare.

3.12 Înlocuire temporară - evaluare a unei accidentări la cap

Dacă, în orice moment al desfășurării unui joc, un jucător este comoționat sau este suspect de a fi suferit o comoție, acel jucător trebuie scos din câmpul de joc imediat și definitiv. Această acțiune se numește ‘Identifică și scoate jucătorul din teren’.

Numai în meciurile de seniori, la nivelul de elită, acolo unde există în prealabil aprobarea World Rugby (în conformitate cu prevederile Regulamentului 10 WR – 10.1.4 și 10.1.5.) pentru folosirea procedurii de evaluare a unei accidentări la cap, un jucător asupra căruia se va aplica evaluarea accidentării la cap:

  • Trebuie să părăsească câmpul de joc; și
  • va fi înlocuit temporar (chiar dacă toți jucătorii substituți/înlocuitori au fost folosiți).

Aceasta se va face pentru a permite evaluarea unui jucător în situația în care nu este imediat evident dacă jucătorul a suferit o comoție sau dacă este suspect de a fi suferit o comoție astfel încât să necesite scoaterea lui definitivă din câmpul de joc.

Atunci când un astfel de jucător a fost înlocuit temporar:

(a)

Dacă jucătorul nu este prezentat unui oficial de meci de la linia de margine într-un interval de zece minute (timp efectiv) de la părăsirea câmpului de joc în vederea evaluării accidentării la cap, înlocuirea va deveni automat permanentă și jucătorul înlocuit nu se mai poate întoarce în câmpul de joc.

(b)

Dacă înlocuirea temporară are loc la mai puțin de zece minute de pauza dintre reprize, înlocuirea va deveni permanentă, cu excepția cazului în care jucătorul înlocuit revine în câmpul de joc exact la începutul reprizei secunde.

(c)

Înlocuitorul temporar poate fi înlocuit temporar dacă jucătorului îi este necesară o evaluare a unei accidentări la cap (chiar dacă toți jucătorii înlocuitori au fost folosiți).

(d)

Dacă înlocuitorul temporar este eliminat definitiv pentru antijoc, jucătorul înlocuit nu poate să revină în câmpul de joc, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea 3.5 (Linia I – Înlocuiri și Substituiri) și de Legea 3.14 (Jucători Substituiți care Revin în Joc), și numai dacă jucătorul a obținut aprobarea medicului în acest sens, și dacă este prezentat unui oficial de meci de la linia de margine într-un interval de zece minute (timp efectiv) de la părăsirea câmpului de joc în vederea evaluării accidentării la cap.

(e)

Dacă înlocuitorul temporar este avertizat și eliminat temporar, jucătorul înlocuit nu poate să revină în câmpul de joc decât după expirarea eliminării temporare, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea 3.5 (Linia I – Înlocuiri și Substituiri) și de Legea 3.14 (Jucători Substituiți care Revin în Joc), și numai dacă jucătorul a obținut aprobarea medicului în acest sens, și dacă este prezentat unui oficial de meci de la linia de margine într-un interval de zece minute (timp efectiv) de la părăsirea câmpului de joc în vederea evaluării accidentării la cap.

3.13 Jucător care doreşte să revină în joc

(a)

Un jucător care are o rană deschisă manifestată prin sângerare incontrolabilă trebuie să părăsească suprafaţa de joc. Jucătorul nu poate să revină înainte ca sângerarea să se afle sub control şi rana să fie pansată.

(b)

Un jucător care părăseşte jocul din cauza unei accidentări sau din alt motiv nu are voie să revină până când nu are permisiunea arbitrului. Arbitrul nu trebuie să permită jucătorului să revină în joc până când balonul nu este mort.

(c)

Dacă jucătorul revine în joc, sau dacă un înlocuitor/substitut intră în joc fără permisiunea arbitrului şi acesta crede că jucătorul a procedat astfel pentru a-şi ajuta echipa sau a obstrucţiona echipa adversă, atunci arbitrul va penaliza jucătorul pentru conduită incorectă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe locul de unde s-ar fi reluat jocul.

3.14 Jucători substituiţi care revin în joc

Dacă un jucător este substituit, acel jucător poate să revină în joc numai dacă înlocuiește:

  • un jucător de linia întâi accidentat, în conformitate cu Legea 3.5
  • un jucător cu rană deschisă (sângerare), în conformitate cu Legea 3.11
  • un jucător suspus unei evaluări a unei accidentări la cap, în conformitate cu Legea 3.12
  • un jucător care a suferit o accidentare în urma unui antijoc (așa cum au stabilit oficialii jocului).
3.15 Substituiri rulante

O federaţie poate pune în aplicare substituiri rulante la anumite niveluri ale jocurilor asupra carora îşi exercită jurisdicţia. Numărul acestor substituiri nu trebuie să fie mai mare de doisprezece. Administrarea şi regulile privind substituirile rulante cad în responsabilitatea federaţiei respective.