Ik accepteer het gebruik van cookies op deze site.

Om deze website beter te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Wilt u meer weten over de wijze waarop wij cookies inzetten, kijk dan a.u.b. naar onze Cookie beleid.. Kiest u ervoor om door te gaan zonder je cookie instelling aan te passen, dan stemt u in met het gebruik van cookies. Indien gewenst kunt u in onze Cookie beleid instructies vinden om, door middel van een verandering in je instellingen, cookies te verwijderen.

5.1 Tijdsduur van een wedstrijd

Een wedstrijd duurt niet langer dan 80 minuten plus verloren tijd, extra tijd en eventueel speciale omstandigheden. Een wedstrijd is verdeeld in twee helften elk niet meer dan veertig minuten speeltijd.

5.2 Rust

Na de rust wisselen de teams van helft. De rust duurt niet langer dan 15 minuten. De tijdsduur van de rust wordt bepaald door de wedstrijdleider, de Bond of de erkende instantie die jurisdictie heeft over de wedstrijd. Tijdens de rust mogen de teams, scheidsrechters en de grensrechters de speelruimte verlaten.

5.3 Tijdwaarneming

De scheidsrechter houdt de tijd bij maar mag die taak delegeren aan één of beide grensrechters en/of de officiële tijdwaarnemer, in dat geval signaleert de scheidsrechter hen wanneer er een stopzetting van de tijd of verloren tijd is. In wedstrijden zonder een officiële tijdswaarnemer, waarbij de scheidsrechter twijfels heeft over de correcte tijd informeert de scheidsrechter bij één of beide grensrechters en mag alleen bij anderen informeren als de grensrechters niet kunnen helpen.

5.4 Verloren tijd

Verloren tijd kan veroorzaakt worden door het volgende:

(a)
Blessure. De scheidsrechter mag voor niet meer dan één minuut het spel stoppen zodat een geblesseerde speler behandeld kan worden, of voor een andere toegestane vertraging.

De scheidsrechter mag het toestaan om het spel door te laten gaan terwijl een medisch getrainde persoon een geblesseerde speler behandelt in het speelgebied of de speler mag naar de zijlijn gaan voor behandeling.

Als een speler ernstig is geblesseerd en het speelveld moet verlaten kan scheidsrechter de benodigde tijd voor de geblesseerde speler om het speelveld te verlaten naar eigen inzicht toestaan.

(b)
Vervangen van spelerskleding. Indien de bal dood is, staat een scheidsrechter tijd toe aan een speler om een beschadigd shirt, kort broekje of schoenen te vervangen. Tijd is toegestaan voor een speler om opnieuw zijn veters te strikken.
(c)
Vervanging en wisselen van spelers. Tijd is toegestaan wanneer een speler wordt vervangen of gewisseld.
(d)
Scheidsrechter informeert met assistent-scheidsrechter(s) of andere officials. Tijd is toegestaan voor overleg tussen scheidsrechter en assistent-scheidsrechters of andere officials.
5.5 Goedmaken van verloren tijd

Verloren speeltijd wordt ingehaald in dezelfde helft van de wedstrijd.

5.6 Extra tijd spelen

Een wedstrijd mag langer dan tachtig minuten duren als de competitieleider heeft toegestaan om extra tijd te spelen in een knock-out competitie bij een gelijke stand.

5.7 Andere tijd reglementen

(a)

In internationale wedstrijden, duurt een wedstrijd altijd tachtig minuten plus verloren tijd.

(b)

In niet-internationale wedstrijden mag een Bond de duur van een wedstrijd bepalen.

(c)

Als de Bond niet beslist, moeten de teams tot overeenstemming komen over de duur van een wedstrijd. Als zij niet overeen kunnen komen beslist de scheidsrechter.

(d)

De scheidsrechter heeft het recht om de wedstrijd op ieder moment te stoppen, als de scheidsrechter gelooft dat het spel niet verder zou moeten gaan omdat het gevaarlijk is.

(e)

Als de tijd voorbij is en de bal is niet dood, of een toegekende scrum of lineout is nog niet voltooid, laat de scheidsrechter het toe dat het spel verder gaat tot de volgende keer dat de bal dood is. De bal gaat dood indien de scheidsrechter een scrum, lineout, een keuze voor het niet in overtreding zijnde team drop-out of na een conversie of succesvolle strafschop op doel toegekend zou hebben. Indien een scrum opnieuw opgesteld moet worden, is de scrum niet voltooid. Als de tijd voorbij is en een mark, vrije schop of strafschop wordt dan toegekend, dan staat de scheidsrechter toe dat het spel verder gaat.

PROEF MET SPELREGELAANPASSING

Indien een penalty uit wordt geschopt zonder een andere speler te raken en de speeltijd is verlopen, wordt de ingooi genomen. Het spel gaat door tot de volgende spelhervatting.

(f)

Als de tijd voorbij is nadat een try is gescoord, staat de scheidsrechter het toe dat de conversion kick genomen wordt.

(g)

Een team dat tegen het einde van de wedstrijd een try scoort mag de conversie wel of niet nemen. Indien zij weigeren de kick te nemen of als zij de kick nemen en er is tijd over, dan zal een restart plaatsvinden en de wedstrijd zal beëindigd zijn tot de volgende herstart. De tijd start op het moment dat de bal wordt genomen.

(h)

Als op het einde van de wedstrijd een score plaatsvindt en er is nog tijd voor de restart kick, maar na de kick is de tijd verlopen, en de kicker:

  • schopt de bal niet voorbij de tien meter lijn
  • schopt de bal direct uit
  • schopt de bal over of op de achterlijn, het doelgebied of de zijlijn van het doelgebied

Zal de scheidsrechter het team dat niet in overtreding is opties aanbieden volgens de spelregels achtereenvolgens 13.7, 13.8 en 13.9 en de wedstrijd gaat verder tot de volgende herstart.

(i)

Indien de weersomstandigheden buitengewoon heet en/of vochtig zijn, mag de scheidsrechter naar zijn inzicht één waterpauze per helft toestaan. Deze waterpauze moet niet langer dan één minuut zijn. De verloren tijd wordt toegevoegd aan het einde van elke helft. De waterpauze moet normaal gesproken plaatsvinden nadat er een score is of indien de bal uit het spel is dichtbij de middenlijn.