Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

5.1 Durata jocului

Durata unui joc nu va depăşi 80 de minute plus timpul pierdut, timpul suplimentar şi unele condiţii speciale. Un joc are două reprize a 40 de minute timp de joc fiecare.

5.2 Pauza

La pauză, echipele vor schimba terenurile. Pauza va fi de maximum 15 minute. Durata pauzei este stabilită de organizatorul competiţiei, de federaţie sau de forul oficial care îşi exercită jurisdicţia asupra jocului respectiv. Pe durata pauzei, echipele, arbitrul şi judecătorii de margine pot părăsi incinta de joc.

5.3 Cronometrarea

Arbitrul cronometrează jocul, dar el poate delega pe unul sau pe ambii judecători de margine şi/sau pe cronometrorul oficial pentru această sarcină. În acest caz, arbitrul le va semnala orice oprire sau pierdere de timp. La jocurile fără cronometror oficial, dacă arbitrul are îndoieli privind timpul scurs, el se va consulta fie cu unul sau cu ambii judecători de margine, fie cu alte persoane, dar numai dacă judecătorii de margine nu-l pot ajuta.

5.4 Timpul pierdut

Timpul pierdut se poate datora următoarelor:

(a)
Accidentare. Arbitrul poate opri jocul, până la 1 minut, pentru ca un jucător rănit să fie tratat sau pentru orice altă întârziere permisă.

Arbitrul poate permite continuarea jocului atunci când un jucător este tratat de personal calificat în suprafaţa de joc sau jucătorul poate ieşi în margine pentru a primi îngrijiri medicale.

Dacă un jucător este accidentat serios şi este necesară scoaterea lui din teren, atunci arbitrul are posibilitatea să aloce timpul necesar pentru ca jucătorul sa fie scos din câmpul de joc.

(b)
Schimbarea echipamentului jucătorilor. Când balonul este mort, arbitrul va permite ca un jucător să-şi înlocuiască sau să-şi repare tricoul, şortul sau ghetele deteriorate. Se va acorda timpul necesar pentru ca un jucător să-şi lege un şiret.
(c)
Înlocuirea şi substituirea jucătorilor. Se acordă timpul necesar pentru înlocuirea sau substituirea unui jucător.
(d)
Consultarea arbitrului cu arbitrii asistenţi sau cu alţi oficiali. Se va acorda timpul necesar pentru consultarea arbitrului cu arbitrii asistenţi sau cu alţi oficiali.
5.5 Recuperarea timpului pierdut

Orice timp pierdut va fi recuperat în aceeaşi repriză.

5.6 Timpul de joc suplimentar

Un joc poate dura mai mult de 80 de minute dacă Organizatorul Jocului a autorizat jucarea unui timp suplimentar în cazul unui meci care se termină la egalitate într-o competiţie eliminatorie.

5.7 Alte prevederi privind timpul

(a)

În întâlnirile internaţionale jocul va dura întodeauna 80 minute plus timpul pierdut.

(b)

În alte competiţii, durata jocului poate fi stabilită de federaţie.

(c)

Durata jocului va fi stabilită de echipe dacă federaţia nu a luat o hotărâre în acest sens. Dacă echipele nu se pot pune de acord, durata va fi stabilită de arbitru.

(d)

Arbitrul are autoritatea să oprească jocul în orice moment, dacă el consideră că derularea în continuare a acestuia devine periculoasă.

(e)

Dacă timpul expiră şi balonul nu este mort sau o grămadă sau un aliniament acordat nu s-a terminat, arbitrul va lăsa jocul să continue până când balonul va deveni mort. Balonul devine mort atunci când arbitrul acordă o grămadă, un aliniament, o opţiune echipei nevinovate, o lovitură de reîncepere de la 22 m, sau după o transformare sau tentativă reuşită la ţintă a unei lovituri de pedeapsă. Dacă o grămadă trebuie refăcută, atunci acea grămadă nu s-a terminat. Dacă timpul a expirat şi se acordă un marc, o lovitură de pedeapsă sau liberă, arbitrul va permite ca jocul să continue.

MODIFICARE A LEGILOR ÎN CURS DE TESTARE

Dacă la executarea unei lovituri de pedeapsă, balonul este șutat în margine după ce timpul a expirat, fără să atingă vreun alt jucător, repunerea va fi permisă, iar jocul va continua până când balonul va deveni mort.

(f)

Dacă timpul a expirat după marcarea unei încercări, arbitrul va permite executarea tentativei de transformare.

(g)

O echipă care marchează o încercare cu puțin timp înaintea finalului jocului poate să aleagă dacă execută sau nu transformarea. Dacă refuză execuția transformării sau dacă o execută în intervalul de timp rămas, arbitrul va dispune continuarea jocului printr-o lovitură de reîncepere, iar jocul se va termina la următoarea oprire, conform Legilor. În cazul execuției transformării, timpul rămas se calculează din momentul șutării balonului la execuția transformării.

(h)

Dacă au fost marcate puncte cu puțin timp înaintea finalului jocului și dacă mai e timp pentru execuția loviturii de reîncepere, însă timpul expiră imediat după șutarea balonului, iar șuterul:

  • nu trimite balonul până la linia de 10 metri
  • trimite balonul direct în margine
  • face balonul mort, șutându-l pe sau peste linia de margine de țintă sau linia de balon mort adverse

Arbitrul va oferi echipei nevinovate opțiunile prevăzute de Legile 13.7, 13.8 și, respectiv, 13.9, iar jocul va continua până când balonul devine mort.

(i)

Atunci când vremea prezintă condiţii de căldură şi/sau umiditate extreme, arbitrul poate hotărî câte o pauză pentru fiecare repriză pentru ca jucătorii să poată bea apă. Această pauză nu trebuie să fie mai lungă de un minut. Timpul pierdut se va recupera în aceeaşi repriză. Pauza pentru apă trebuie dictată în mod normal după marcarea de puncte sau atunci când balonul este în afara jocului lânga linia de centru.