Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Definiţii
Fiecare joc se află sub controlul oficialilor jocului , reprezentaţi de arbitru şi de cei doi judecători de margine sau arbitri asistenţi. Persoanele suplimentare, aşa cum au fost autorizate de organizatorul competiţiei, pot include arbitrul, judecătorul de margine şi/sau arbitrul asistent de rezervă, un oficial care să-l asiste pe arbitru în luarea deciziilor folosind mijloace tehnologice, cronometrorul, medicul meciului, medicii echipelor, membrii nejucători ai echipelor şi copiii de mingi.

Un judecător de margine poate fi desemnat de către organizatorul jocului sau de către una dintre echipe, acesta fiind responsabil pentru semnalizarea marginii, a marginii de ţintă şi a reuşitei unei tentative la ţintă.

Un arbitru asistent poate fi desemnat de către organizatorul jocului, acesta fiind responsabil pentru semnalizarea marginii, a marginii de ţintă, a reuşitei unei tentative la ţintă şi a antijocului. Un arbitru asistent va acorda, de asemenea, ajutor arbitrului pentru îndeplinirea oricărei îndatoriri a arbitrului aşa cum i-a fost cerut de către acesta.

6.A Arbitrul
Înainte de joc
6.A.1 Delegarea arbitrului

Arbitrul este delegat de organizatorul jocului. Dacă niciun arbitru nu a fost delegat, el va fi stabilit de cele două echipe. Dacă echipele nu cad de acord, arbitrul va fi desemnat de echipa gazdă.

6.A.2 Înlocuirea arbitrului

Dacă arbitrul nu mai poate termina jocul, el va fi înlocuit conform prevederilor stabilite de organizatorul competiţiei. Dacă organizatorul jocului nu a stabilit prevederi pentru această situaţie, arbitrul va numi înlocuitorul. Dacă arbitrul nu poate fi desemnat astfel, echipa gazdă va numi înlocuitorul.

6.A.3 Îndatoririle arbitrului înainte de joc
(a)
Tragerea la sorţi. Arbitrul organizează tragerea la sorţi. Unul dintre căpitani dă cu banul, iar celălalt alege în timp ce banul este în aer, pentru a decide cine a câştigat tragerea la sorţi. Câştigătorul tragerii la sorţi decide dacă alege lovitura de începere sau terenul. În cazul în care câştigătorul alege terenul, adversarul va trebui să execute lovitura de începere şi invers.
În timpul jocului
6.A.4 Îndatoririle arbitrului în incinta de joc

(a)

În timpul jocului, arbitrul este singurul judecător al acţiunilor de joc şi al Legilor Jocului. El trebuie să aplice corect Legile la fiecare joc.

(b)

Arbitrul cronometrează jocul.

(c)

Arbitrul ţine scorul.

6.A.5 Pătrunderea sau părăsirea suprafeței de joc

(a)

Personalul medical autorizat poate să pătrundă în suprafața de joc în timpul jocului pentru a acorda îngrijiri medicale jucătorilor accidentați. Aceștia pot intra în suprafața de joc numai dacă o pot face în siguranță.

(b)

Cărătorii de apă pot intra în suprafața de joc numai atunci când jocul este oprit pentru accidentarea unui jucător.

(c)

O persoană care aduce suportul de balon pentru execuția unei lovituri poate intra în câmpul de joc după ce echipa și-a manifestat intenția de execuție la țintă în urma acordării unei lovituri de pedeapsă sau după marcarea unei încercări.

(d)

Arbitrul permite jucătorilor părăsirea suprafeţei de joc.

(e)

Arbitrul permite înlocuirile, substituirile şi accesul în suprafaţa de joc.

(f)

Antrenorii pot intra în suprafața de joc la pauză pentru a-și asista echipa.

6.A.6 Schimbarea unei decizii a arbitrului

Arbitrul poate modifica o decizie atunci când un judecător de margine a ridicat steagul pentru a semnaliza o margine.

Arbitrul poate modifica o decizie atunci când un arbitru asistent a ridicat steagul pentru a semnaliza o margine sau un antijoc.

6.A.7 Consultarea arbitrului cu ceilalţi

(a)

Arbitrul se poate consulta cu arbitrii asistenţi cu privire la aspecte ale îndatoririlor acestora, la prevederile Legii privind antijocul sau la cronometrare, şi poate solicita ajutor cu privire la alte aspecte ale îndatoririlor arbitrului, inclusiv cele legate de ofsaid.

MODIFICARE A LEGILOR ÎN CURS DE TESTARE

(b)

Un organizator de competiție poate desemna un oficial ca arbitru video (TMO), care să folosească mijloace tehnologice pentru a clarifica situații de următoarea natură:

(i)

Atunci când există dubii cu privire la culcarea balonului în terenul de țintă pentru marcarea unei încercări sau pentru realizarea unui atins la pământ.

(ii)

Atunci când există dubii cu privire la reușita unei lovituri de picior la țintă.

(iii)

Atunci când există dubii dacă jucătorii au fost în margine sau în margine de țintă înaintea culcării balonului în terenul de țintă sau dacă balonul a fost făcut mort.

(iv)

Atunci când oficialii de meci cred că a existat o infracțiune în faza care a condus la marcare unei încercări sau la împiedicarea unei încercări.

(v)

Analizarea situațiilor în care oficialii de meci cred că a existat un antijoc.

(vi)

Clarificarea sancțiunilor care se impun pentru acte de antijoc.

(c)
Oricare dintre oficialii jocului, inclusiv arbitrul video, poate face recomandarea de consultare a arbitrului video. Consultarea acestuia va avea loc conform Protocolului de arbitraj video (TMO) aflat în vigoare în momentul respectiv la laws.worldrugby.org

(d)

Organizatorul competiţiei poate numi un cronometror care să semnaleze sfârşitul fiecărei reprize.

(e)

Arbitrul nu trebuie să se consulte cu nicio altă persoană.

6.A.8 Fluierul arbitrului

(a)

Arbitrul trebuie să aibă un fluier prin care să indice începutul şi sfârşitul fiecărei reprize a jocului.

(b)

Arbitrul are autoritatea de a opri jocul în orice moment prin utilizarea fluierului.

(c)

Arbitrul trebuie să fluiere marcarea sau atinsul la pământ în terenul de ţintă.

(d)

Arbitrul trebuie să fluiere pentru a opri jocul la o infracţiune sau pentru a indica un antijoc. Când arbitrul avertizează sau elimină un jucător, el trebuie să fluiere a doua oară pentru a indica o lovitură de pedeapsă sau o încercare de penalizare.

(e)

Arbitrul trebuie să fluiere când balonul a ieşit afară, când nu mai poate fi jucat sau când s-a dictat o penalitate.

(f)

Arbitrul trebuie să fluiere când continuarea jocului ar deveni periculoasă sau când este probabil ca un jucător să fi fost accidentat grav.

6.A.9 Arbitrul şi accidentarea

Dacă arbitrul opreşte jocul deoarece un jucător a fost accidentat, fără să fi fost o infracţiune şi balonul nu a devenit mort, jocul se va relua cu o grămadă. Echipa care a avut posesia ultima dată va avea introducerea. Dacă nicio echipă nu a avut posesia, balonul va fi introdus de echipa în atac.12

6.A.10 Balon care atinge arbitrul

(a)

Dacă balonul sau un purtător de balon atinge arbitrul şi nicio echipă nu obţine avantaj, jocul va continua. Dacă o echipă obţine un avantaj în câmpul de joc, arbitrul va dicta o grămadă, introducerea balonului aparţinând echipei care a jucat ultima oară balonul.

(b)

Dacă oricare dintre echipe obţine un avantaj în terenul de ţintă şi balonul este în posesia unui jucător atacant, arbitrul va acorda o încercare pe locul unde a avut loc contactul.

(c)

Dacă oricare dintre echipe obţine un avantaj în terenul de ţintă şi balonul este în posesia unui jucător apărător, arbitrul va acorda un atins la pământ pe locul unde a avut loc contactul.

6.A.11 Balon în terenul de ţintă atins de un nejucător

Arbitrul analizează ce s-ar fi întâmplat în momentul următor şi va acorda o încercare sau un atins la pământ pe locul unde balonul a fost atins.

După joc
6.A.12 Scorul

Arbitrul comunică scorul echipelor şi organizatorului competiţiei.

6.A.13 Jucător eliminat definitiv

Dacă un jucător a fost eliminat definitiv, arbitrul va transmite organizatorului competiţiei un raport scris privind infracţiunea de antijoc comisă, cât mai curând posibil.

6.B Judecători de margine şi arbitri asistenţi
Înainte de joc
6.B.1 Delegarea judecătorilor de margine şi a arbitrilor asistenţi

La fiecare joc sunt câte doi judecători de margine sau arbitri asistenţi. Dacă aceştia nu au fost delegaţi de către organizatorul competiţiei, fiecare echipă va pune la dispoziţie câte un judecător de margine.

6.B.2 Înlocuirea unui judecător de margine sau a unui arbitru asistent

Organizatorul competiţiei poate numi o persoană care să înlocuiască arbitrul, judecătorii de margine sau arbitrii asistenţi. Această persoană este denumită judecător de margine de rezervă sau arbitru asistent de rezervă şi va sta în zona perimetrului.

6.B.3 Controlul judecătorilor de margine şi al arbitrilor asistenţi

Arbitrul are control deplin asupra ambilor judecători de margine sau arbitri asistenţi. Arbitrul le poate spune care sunt atribuţiile lor şi le poate anula deciziile. Dacă un judecător de margine are o prestaţie nesatisfăcătoare, arbitrul poate să ceară înlocuirea acestuia. Dacă arbitrul consideră că un judecător de margine se face vinovat de conduită incorectă, îl poate elimina urmând a face un raport organizatorului competiţiei.

În timpul jocului
6.B.4 Poziţia judecătorului de margine sau a arbitrului asistent

(a)

Pe fiecare parte a terenului va fi câte un judecător de margine sau arbitru asistent. Judecătorul de margine sau arbitrul asistent rămâne în margine, cu excepţia cazului în care judecă o tentativă la ţintă. Când fac acest lucru, judecătorii de margine sau arbitrii asistenţi vor sta în terenul de ţintă în spatele stâlpilor de ţintă.

(b)

Un arbitru asistent poate intra în câmpul de joc atunci când raportează arbitrului despre un joc periculos sau conduită incorectă. El poate face aceasta numai la următoarea oprire a jocului.

6.B.5 Semnalizările judecătorilor de margine şi ale arbitrilor asistenţi

(a)

Fiecare judecător de margine sau arbitru asistent are un steag sau un obiect similar pentru semnalizarea deciziilor sale.

Reuşita unei tentative la ţintă

(b)
Semnalizarea reuşitei unei tentative la ţintă. Când se execută o tentativă de transformare după o încercare sau o tentativă la ţintă a unei lovituri de pedeapsă, judecătorii de margine sau arbitrii asistenţi trebuie să-l ajute pe arbitru semnalizând reuşita loviturii. Judecătorii de margine sau arbitrii asistenţi stau, fiecare, lângă sau în spatele stâlpilor de ţintă. Dacă balonul trece peste bara transversală şi printre stâlpii de ţintă, judecătorul de margine sau arbitrul asistent va ridica steagul pentru a semnaliza că tentativa de ţintă a fost reuşită.

Semnalizarea marginii şi a echipei care repune

(c)
Semnalizarea marginii. Când balonul sau purtătorul de balon au ajuns în margine, judecătorul de margine sau arbitrul asistent trebuie să ridice steagul. El trebuie să stea pe locul de unde se va repune şi să arate spre echipa care are dreptul să execute. De asemenea, judecătorul de margine sau arbitrul asistent trebuie să semnalizeze când balonul sau purtătorul de balon au ajuns în margine de ţintă.
(d)
Când se coboară steagul. Când balonul este repus, judecătorul de margine sau arbitrul asistent trebuie să coboare steagul, cu următoarele excepţii:
Excepţia 1: Judecătorul de margine sau arbitrul asistent va ţine steagul sus când jucătorul care repune balonul calcă în câmpul de joc cu orice parte a unuia din picioare.
Excepţia 2: Judecătorul de margine sau arbitrul asistent va ţine steagul sus când a repus echipa care nu avea acest drept.
Excepţia 3: Judecătorul de margine sau arbitrul asistent va ţine steagul sus când, la o repunere rapidă, balonul care a ajuns în margine a fost schimbat cu altul sau când balonul a atins sau a fost atins de o altă persoană decât jucătorul care face repunerea.

(e)

Arbitrul este cel care stabileşte dacă balonul a fost repus din locul corect, şi nu judecătorul de margine sau arbitrul asistent.

Semnalizarea antijocului

(f)
Semnalizarea antijocului. Arbitrul asistent semnalizează antijocul sau conduita incorectă ţinând steagul orizontal îndreptat spre câmpul de joc în unghi drept cu linia de margine.
6.B.6 După semnalizarea antijocului

Organizatorul competiţiei poate autoriza arbitrul asistent să semnalizeze antijocul. Dacă un arbitru asistent semnalizează un antijoc, el trebuie să rămână în margine şi să continue să-şi îndeplinească toate celelalte atribuţii până la următoarea oprire a jocului. La invitaţia arbitrului, arbitrul asistent poate apoi intra în suprafaţa de joc pentru a raporta arbitrului ceea ce s-a întâmplat. Apoi, arbitrul va lua decizia care se impune. Orice pedeapsă care se va dicta trebuie să fie conformă cu prevederile Legii 10 - Antijocul.

După joc
6.B.7 Jucător eliminat definitiv

Dacă un jucător a fost eliminat definitiv ca urmare a semnalizării unui arbitru asistent, acesta trebuie să prezinte arbitrului, cât mai repede posibil după joc, un raport scris privind incidentul, care va fi înaintat organizatorului competiţiei.

6.C Persoane suplimentare
6.C.1 Judecător de margine sau arbitru asistent de rezervă

Când este delegat un judecător de margine sau arbitru asistent de rezervă, arbitrul poate să-i transfere acestuia atribuţiile sale privind înlocuirile şi substituirile.

6.C.2 Persoanele care pot intra în suprafaţa de joc

În cazul unei accidentări, numai doctorul de meci și/sau membrii nejucători, cu pregătire medicală, ai echipei (medici sau fizioterapeuți) pot intra în suprafața de joc în timp ce jocul continuă.

Ceilalți membri nejucători ai echipei pot intra în suprafața de joc în timp ce jocul continuă, cu condiția să aibă permisiunea arbitrului. În caz contrar, aceștia pot intra numai când balonul este mort. Aceste persoane nu trebuie să obstrucționeze, să intervină sau să facă orice fel de comentarii la adresa oficialilor jocului.