Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Definiţie

Legea avantajului are prioritate asupra celor mai multe dintre celelalte Legi şi scopul ei este de a face ca jocul să aibă continuitate, în detrimentul opririi lui pentru sancţionarea unor infracţiuni. Jucătorii sunt încurajaţi să joace până la fluierul arbitrului, chiar dacă adversarii comit infracţiuni. Atunci când, în urma unei infracţiuni comise de o echipă, echipa adversă poate câştiga un avantaj, arbitrul nu trebuie să fluiere imediat pentru sancţionarea infracţiunii.

8.1 Avantajul în practică

(a)

Arbitrul este singura persoană care decide dacă o echipă a câştigat sau nu un avantaj. El are întreaga autoritate pentru luarea unei decizii.

MODIFICARE A LEGILOR ÎN CURS DE TESTARE

Dacă o echipă beneficiază de avantaj pentru infracțiuni multiple ale adversarilor, sancționabile cu lovitură de pedeapsă, arbitrul va permite căpitanului echipei nevinovate să aleagă cel mai avantajos loc pentru lovitura de pedeapsă.

(b)

Avantajul poate fi teritorial sau tactic.

(c)

Avantajul teritorial înseamnă a câştiga teren.

(d)

Avantajul tactic înseamnă că echipa nevinovată are posibilitatea să joace balonul aşa cum doreşte.123

8.2 Avantaj nerealizat

Avantajul trebuie să fie clar şi real. Simpla posibilitate de a câştiga un avantaj nu este suficientă. Dacă echipa nevinovată nu câştigă un avantaj, arbitrul va fluiera pentru readucerea jocului pe locul infracţiunii.

8.3 Când nu se aplică legea avantajului
(a)
Contactul cu arbitrul. Când balonul sau purtătorul de balon atinge arbitrul, avantajul nu se aplică.
(b)
Balon ieşit din tunel. Nu se aplică avantajul când balonul, fără a fi jucat, iese pe la oricare dintre capetele tunelului la o grămadă.
(c)
Grămadă rotită. Avantajul nu se aplică atunci când o grămadă se roteşte cu mai mult de 90 de grade (linia mediană a grămezii, prin rotire, a depăşit o linie paralelă cu linia de margine).
(d)
Jucător ridicat din grămadă. Avantajul nu se va aplica dacă un jucător dintr-o grămadă este ridicat în aer sau împins forţat afară din grămadă și nu are niciun suport pe pământ. Arbitrul trebuie să fluiere imediat.
(e)
După ce balonul a fost făcut mort. Avantajul nu se va aplica după ce balonul a fost făcut mort.
8.4 Lipsa avantajului trebuie fluierată imediat

Arbitrul va fluiera imediat dacă consideră că echipa nevinovată nu poate câştiga un avantaj.

8.5 Infracţiuni succesive

(a)

Atunci când o echipă comite mai mult de o infracţiune:

  • Dacă avantajul nu poate fi aplicat sau nu se materializează pentru a doua infracțiune, arbitrul va aplica sancțiunea corespunzătoare pentru infracțiunea care este cea mai avantajoasă pentru echipa nevinovată.
  • Dacă vreuna dintre sancțiuni este pentru antijoc, arbitrul va aplica sancțiunea care este cea mai avantajoasă pentru echipa nevinovată. Arbitrul poate, de asemenea, să elimine temporar sau definitiv jucătorul vinovat.
(b)
Dacă o echipă beneficiază de un avantaj şi comite o infracţiune, arbitrul va fluiera şi va sancţiona prima infracţiune. Dacă vreuna dintre infracțiuni este pentru antijoc, arbitrul va aplica sancţiunea corespunzătoare acelei infracţiuni. Arbitrul poate, de asemenea, să elimine temporar sau definitiv jucătorul vinovat.