Ik accepteer het gebruik van cookies op deze site.

Om deze website beter te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Wilt u meer weten over de wijze waarop wij cookies inzetten, kijk dan a.u.b. naar onze Cookie beleid.. Kiest u ervoor om door te gaan zonder je cookie instelling aan te passen, dan stemt u in met het gebruik van cookies. Indien gewenst kunt u in onze Cookie beleid instructies vinden om, door middel van een verandering in je instellingen, cookies te verwijderen.

9.A Punten scoren
9.A.1 Punten waarden

Waarde

5 punten

Try. Indien een aanvallende speler als eerste de bal drukt in de tegenstander zijn doelgebied, is een try gescoord.

PROEF MET SPELREGELAANPASSING

7 punten

Penalty-try. Als een speler waarschijnlijk een try gescoord zou hebben, maar vanwege gemeen spel een try werd voorkomen, dan wordt een penalty try toegekend. Er wordt geen conversie genomen.

2 punten

Conversie. Als een speler een try scoort, geeft het de speler zijn/haar team het recht om te proberen te scoren via een kick op doel; dit wordt ook toegepast op een penalty-try. Deze kick is een conversion kick: een conversion kick kan een geplaatste bal of een drop-kick zijn.

3 punten

Penalty-goal. Een speler scoort een penalty door een goal te kicken uit een strafschop.

3 punten

Drop-goal. Een speler scoort een drop-goal door een goal te kicken vanuit een drop-kick in het open spel. Het team dat een vrije schop toegekend krijgt kan geen drop-goal scoren totdat de bal dood is, of totdat een tegenstander de bal heeft aangeraakt, of de baldrager getackled heeft. Deze bepalingen gelden ook voor een scrum die in plaats van een vrije schop genomen wordt.12
9.A.2 Kick op de palen – speciale omstandigheden

(a)

Er kan geen goal gescoord worden als de bal na de drop-kick de grond, enig teamgenoot of de kicker raakt.

(b)

Indien de bal de lat gepasseerd is, is er een goal gescoord, zelfs indien de wind de bal terug in het speelveld blaast.

(c)

Als een tegenstander een overtreding begaat terwijl een kick op doel genomen wordt, maar het schot is desondanks succesvol, wordt er voordeel toegepast en geldt de score.

(d)

Spelers mogen een succesvolle strafschop niet voorkomen door de bal aan te raken.

Straf: Strafschop

9.B Conversion kick
9.B.1 Een conversion kick nemen

(a)

De kicker moet de bal gebruiken die in het spel was tenzij deze stuk is.

(b)

De kick wordt genomen op een lijn door de plek waar de try was gescoord in het speelveld.

(c)

Een teamgenoot mag de bal vasthouden voor de kicker.

(d)
De kicker mag de bal direct op de grond of op zand, zaagsel of een door de Bond goedgekeurd kicking-tee plaatsen. Geen andere manier van ondersteuning is toegestaan.

(e)

De kicker moet de kick binnen een minuut en dertig seconden (negentig seconden) nemen vanaf het moment dat de try gescoord is. De speler moet de kick binnen een minuut en dertig seconden afronden, zelfs als de bal omrolt en opnieuw geplaatst moet worden.

Straf: De kick wordt niet toegekend als de kicker niet binnen de toegestaande tijd kickt.

9.B.2 Een conversie weigeren

(a)

De beslissing om de conversie niet te nemen moet door de try scorer worden gedaan aan de scheidsrechter door duidelijk te zeggen: ”Geen kick”, na het toekennen van de try en voordat de speeltijd over is.

(b)

Nadat de beslissing is genomen om de conversie te weigeren, kent de scheidsrechter de restart kick toe. De restart kick wordt genomen ook al staan de spelers wel of niet klaar als de tijd is verstreken.

9.B.3 De kicker zijn/haar team

(a)

Het hele team van de kicker, behalve de balplaatser, moet achter de bal staan wanneer wordt gekickt.

(b)

Noch de kicker noch de balplaatser mag iets doen om de tegenstander te misleiden om te vroeg op te lopen.

(c)

Als de bal omrolt voordat de kicker de kick begint in te zetten, staat de scheidsrechter het toe aan de kicker om de bal te herplaatsten zonder buitensporige vertraging. Terwijl de bal herplaatst wordt, moeten de tegenstanders achter hun eigen doellijn blijven.

Als de bal omrolt nadat de kicker de kick begint in te zetten, mag de kicker kicken of een drop-goal proberen.

Als de bal omrolt en weg rolt van de lijn door de plek waar de try gescoord was, en de kicker kickt de bal over de lat, is er een goal gescoord.

Als de bal omrolt en uit gaat nadat de kicker de kick begint in te zetten, wordt de kick niet toegekend.

Straf: (a)-(c) Als de kicker zijn/haar team een overtreding maakt, wordt de kick niet toegekend.

9.B.4 De tegenstander

(a)

Alle spelers van de tegenstander moeten naar hun doellijn terugtrekken en mogen niet over deze lijn stappen totdat de kicker de kick begint in te zetten. Indien een kicker dit doet, mogen zij aanvallen of springen om een goal te voorkomen maar mogen niet fysiek gesteund worden door andere spelers in deze acties.

(b)

Indien de bal omrolt nadat de kicker de kick begon in te zetten, mogen de tegenstanders doorgaan met aanvallen.

(c)

Een verdedigend team mag niet schreeuwen gedurende een kick op doel.

Straf: (a)-(c) Als de tegenstander een overtreding maakt maar de kick is succesvol, telt de goal.

Als de kick niet succesvol is, mag de kicker opnieuw een kick nemen en mag de tegenstander niet aanvallen.

Indien er weer een kick wordt toegestaan, mag de kicker alle voorbereidingen overdoen. De kicker mag het type kick veranderen.