Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

9.A Marcarea punctelor
9.A.1 Valoarea modalităţilor de marcare

Valoare

5 puncte

Încercare. Când un jucător atacant culcă primul balonul în terenul de ţintă advers, se acordă o încercare.

MODIFICARE A LEGILOR ÎN CURS DE TESTARE

7 puncte

Încercare de penalizare. Dacă un jucător, probabil ar fi marcat o încercare fără antijocul unui adversar, va fi acordată o încercare de penalizare. Transformarea nu va fi executată.

2 puncte

Transformare. Când un jucător a marcat o încercare, echipa sa are dreptul să încerce o transformare printr-o tentativă de ţintă; similar se va proceda după acordarea unei încercări de penalizare. Această lovitură este o transformare; tentativa de ţintă se poate executa prin lovitură de picior aşezată sau căzută.

3 puncte

Lovitură de pedeapsă la ţintă. Un jucător poate marca prin reuşita execuţiei unei lovituri de pedeapsă.

3 puncte

Lovitură de picior căzută. În timpul jocului, un jucător poate marca printr-o lovitură de picior căzută. Echipa care a primit o lovitură liberă nu poate marca printr-o lovitură de picior căzută decât după ce balonul a devenit mort, sau după ce un adversar l-a jucat sau l-a atins, sau după ce purtătorul de balon a fost placat. Această restricţie va fi aplicată dacă se cere o grămadă în locul loviturii libere.12
9.A.2 Tentativă de ţintă – condiţii speciale

(a)

Dacă balonul, după ce a fost şutat, atinge pământul sau un coechipier al şuterului nu se pot marca puncte.

(b)

Dacă balonul a depăşit bara transversală, se consideră că ţinta a fost marcată chiar dacă vântul l-a readus în câmpul de joc.

(c)

Dacă cu toată intervenţia neregulamentară a unui adversar tentativa de ţintă este reuşită, se acordă avantaj prin confirmarea marcării punctelor.

(d)

Orice jucător care atinge balonul în încercarea de a împiedica înscrierea de puncte dintr-o lovitură de pedeapsă comite o infracţiune.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

9.B Transformarea
9.B.1 Executarea transformării

(a)

Şuterul trebuie să folosească balonul care s-a aflat în joc, exceptând cazul în care acesta s-a deteriorat.

(b)

Lovitura va fi executată de pe o linie care trece prin locul unde a fost marcată încercarea, în câmpul de joc.

(c)

Un coechipier poate sprijini balonul pentru execuția șuterului.

(d)
Şuterul poate plasa balonul direct pe pământ sau pe nisip, pe rumeguş sau pe un suport aprobat de federaţie. Nicio altă formă de ajutor nu poate fi folosită.

(e)

Şuterul trebuie să execute lovitura într-un interval de un minut şi treizeci de secunde (nouăzeci de secunde) din momentul marcării unei încercări. Jucătorul trebuie să execute lovitura într-un minut şi treizeci de secunde chiar dacă balonul se rostogoleşte şi trebuie reaşezat.

Sancţiune: Va fi interzisă executarea loviturii dacă aceasta nu se face în timpul prevăzut

9.B.2 Refuzul transformării

(a)

Decizia de a refuza transformarea trebuie transmisă de marcatorul încercării arbitrului, prin expresia “Fără transformare”, după acordarea încercării și înainte ca timpul să ajungă la 00:00.

(b)

Odată ce decizia de a refuza transformarea a fost luată, arbitrul va acorda o lovitură de reîncepere. Lovitura de reîncepere va avea loc, indiferent dacă jucătorii au fost sau nu gata la 00:00.

9.B.3 Echipa şuterului

(a)

Toţi coechipierii şuterului, cu excepţia aşezătorului, trebuie să se afle în spatele balonului când acesta este şutat.

(b)

Nici şuterul, nici aşezătorul nu trebuie să facă vreun gest care să-i determine pe adversari să atace prea devreme.

(c)

Dacă balonul cade înainte ca şuterul să înceapă mişcarea, arbitrul va permite acestuia să-l reaşeze fără o întârziere excesivă. În timp ce balonul este reaşezat, adversarii trebuie să rămână în spatele liniei de ţintă.

Dacă balonul cade după ce şuterul şi-a început mişcarea, atunci acesta poate şuta sau încerca o lovitură de picior căzută.

Dacă balonul cade şi se rostogoleşte dincolo de linia prin locul în care a fost marcată încercarea, iar şuterul loveşte balonul şi îl trimite peste bara transversală, transformarea este reuşită.

Dacă balonul cade şi se rostogoleşte în margine după ce şuterul şi-a început elanul, lovitura va fi anulată.

Sancţiune: (a) - (c) Dacă echipa şuterului comite o infracţiune, lovitura este anulată.

9.B.4 Echipa adversă

(a)

Toată echipa adversă trebuie să fie în spatele propriei linii de ţintă până când şuterul începe deplasarea pentru a şuta sau execută şutul. Când şuterul face aceasta, adversarii pot să atace sau să sară pentru a împiedica transformarea, însă nu le este permis să fie sprijiniţi fizic de alţi jucători pentru a realiza aceste acţiuni.

(b)

Dacă balonul cade după ce şuterul şi-a început elanul, adversarii pot continua atacul.

(c)

Echipa în apărare nu trebuie să strige în timpul executării transformării.

Sancţiune: (a) - (c) Dacă tentativa este reuşită în timp ce echipa adversă comite o infracţiune, transformarea va fi luată în considerare.

Dacă tentativa este nereuşită, şuterul poate executa o nouă lovitură, echipa adversă neavând dreptul să atace.

Când se repetă lovitura, şuterul poate relua toate pregătirile. El poate modifica tipul de lovitură.