Ik accepteer het gebruik van cookies op deze site.

Om deze website beter te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Wilt u meer weten over de wijze waarop wij cookies inzetten, kijk dan a.u.b. naar onze Cookie beleid.. Kiest u ervoor om door te gaan zonder je cookie instelling aan te passen, dan stemt u in met het gebruik van cookies. Indien gewenst kunt u in onze Cookie beleid instructies vinden om, door middel van een verandering in je instellingen, cookies te verwijderen.

2018 laws are in production

The laws of rugby have been simplified and retructured for the 2018 law book. World Rugby is working to roll out this new content across our various languages. Your chosen language is not yet available. In the meantime you can browse the 2017 laws site.

Go to 2017 laws site

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom op de laws.worldrugby.org website (vervolgens genoemd als ‘site’), welke beheerd en aangedreven wordt door World Rugby en/of de aaneengesloten bedrijven (collectief ‘World Rugby’). World Rugby onderhoudt de site als een service aan de bezoekers, die overeenstemmen met de volgende Gebruiksvoorwaarden voor het gebruiken van de site.

Acceptatie

Door deze site en/of iedere pagina’s te betreden hetgeen betekent dat u met de Gebruiksvoorwaarden overeenkomt, begrijpt en accepteert en alle informatie met betrekking tot zowel deze site en ieder materiaal erop. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden instemt of accepteert, heeft u geen permissie om toegang te krijgen tot de inhoud van deze site en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruiken van de site. Als toevoeging, wanneer bepaalde services worden gebruikt, bent u en World Rugby onderworpen aan alle richtlijnen of regels of overige voorwaarden die worden toegepast op services die worden gepost op de site van tijd tot tijd. Elke gelijksoortige richtlijnen, regels of overige voorwaarden zijn hierbij opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Aanpassingen en acceptatie

World Rugby reserveert de rechten om deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te veranderen zonder u op de hoogte te brengen van de veranderingen en deze veranderingen online te posten. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig herzien van de informatie die online wordt gepost om op tijd de veranderingen op te merken. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site na zulke veranderingen draagt u bij aan uw acceptatie van deze overeenkomst als aanpassing door de geposte veranderingen.

Geen aanbod van de Diensten

Tenzij anders staat beschreven, is het materiaal op de site alleen voor informatie doeleinden. World Rugby doet geen toezegging dat het materiaal op de site geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een bepaald rechtsgebied. De gebruikers die ervoor kiezen de site te bezoeken doen dit op hun eigen risico en zijn verantwoordelijk voor de nakoming van de lokale wetten en regels.

Intellectueel Eigendom

Deze site was gemaakt door en/of namens World Rugby, World Rugby House, 8-10 Pembroke Street Lower, Dublin 2, Ireland. Alle rechten op de site zijn voorbehouden aan World Rugby en de reproductie, distributie of transmissie van de site geheel of gedeeltelijk, of door fotokopieën of opslaan in een medium met elektronische middelen of anderszins (Tenzij dit is voor uw eigen niet-commercieel gebruik en in overeenstemming met de voorwaarden die van toepassing zijn op hetzelfde als hier uitgewerkt en hieronder beschreven), zonder de geschreven toestemming van World Rugby, is verboden.

Alle rechten, inclusief copyright en database rechten, in de World Rugby site en de inhoud (zoals de spelregels van het Spel, tekst, grafieken, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, video en audio clips en software, worden bezit door of gelicenseerd aan World Rugby, of anders gebruikt door World Rugby zoals toegestaan bij de toegepaste wet. World Rugby, de logo’s en emblemen van World Rugby, samen met de logo’s van de Rugby World Cup tournament) en andere World Rugby logo’s en ontwerpen zijn trade marks van World Rugby en zijn geregistreerd in gebieden rond de wereld. Bovendien, alle rechten in de toernooi namen, grootste trofeeën, bedrijfsnamen, handelsnamen, logo’s, productverpakkingen en ontwerpen van World Rugby of officiële sponsoren, licentiehouders, leveranciers, en andere derde partij producten of services, behoren uitsluitend toe aan World Rugby of zulke derde partijen, zoals toegepast, of hun respectievelijke eigenaren, en zijn beschermd voor reproductie, imitatie, verdunnend of verwarrend of misleidend gebruik onder nationale en international wetten, zoals toegepast.

Het gebruik of misbruik van deze trademarks of dergelijke materialen, behalve als dit is toegestaan en inclusief, zonder beperking te gebruiken als domeinnaam of als onderdeel van een domeinnaam, is uitdrukkelijk verboden en niets vermeld of impliceert op de site verleent u een licentie of recht onder iedere octrooi, auteursrecht werk, merk, een tekening of ander recht van een soortgelijke aard van World Rugby of een derde partij.

Niets vermeld of geïmpliceerd op deze site is ontworpen om een licentie of recht te verlenen krachtens iedere World Rugby of een derde partij of aan alle namen, logo’s, foto’s, merken of andere werken of inhoud terug te vinden op de site te gebruiken. Geen handeling van het downloaden of anderszins kopiëren of reproduceren vanaf de site zal een overdracht van eigendom aan u om alle software of materiaal op de site, tenzij uitdrukkelijk andere verklaringen worden medegedeeld aan u door World Rugby.

Alle foto’s worden geleverd door Getty Images (tenzij uitdrukkelijk anders is erkend) zijn eigendom van Getty Images (Copyright © Getty Images. Alle rechten voorbehouden). Foto’s mogen niet worden herdrukt of anderszins gereproduceerd en eventuele verzoeken voor het gebruik van foto’s in handen van Getty Images moet rechtstreeks aan Getty Images gemaakt worden.

Eigen Niet-Commercieel Gebruik

U mag de inhoud van de site bekijken, downloaden en printen onder de volgende voorwaarden: (a) de inhoud kan uitsluitend worden gebruikt voor informatieve doeleinden en voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel privégebruik, en (b) de inhoud mag niet worden gewijzigd, aangepast of op enigerlei wijze veranderd worden . U mag ieder onderdeel van deze site of ieder materiaal op deze site niet kopiëren, opslaan in ieder medium (inclusief, zonder beperking op een andere website), wijzigen, aanpassen, spin (dwz gebruik maken van een computerprogramma voor het verzamelen of geaggregeerde materiaal van de site), publiceren, distribueren op welke wijze (inclusief, zonder beperking via een peer-to-peer-netwerken zoals BitTorrent), afgeleide werken uit te zenden, aan het publiek of verzenden of anderszins gebruik maken van de inhoud voor andere doeleinden dan als hierin uitdrukkelijk zijn toegestaan. Elk ander gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van World Rugby. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, zijn de verbodsbepalingen opgenomen in deze paragraaf van toepassing zonder beperking tot ieder commentaar of audio-opname, visuele of audiovisuele producties (al dan niet live, vertraagd of opgenomen), gegevens, statistieken, live diensten, tekst scoren commentaar diensten, recensies, artikelen, merken, logo’s of foto’s (of een deel van een van de voorgaande) die op de site verschijnen.

U mag geen frame of frame technieken gebruiken om een merk, logo, inhoud of andere merkgebonden informatie of inhoud te voegen (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina lay-out, of vorm) van World Rugby of van de site, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van World Rugby. Zonder afbreuk te doen aan algemeen verbod op linken naar de site zonder voorafgaande toestemming van World Rugby, mag u van geen meta tags of andere ‘verborgen tekst’ World Rugby naam of merken gebruik maken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van World Rugby. U mag geen gebruik maken van de woorden “Rugby World Cup ‘, elk World Rugby -logo (‘ s) en het embleem (s), de logo’s van World Rugby gebeurtenissen en / of toernooien (met inbegrip van de emblemen en logo’s van de Rugby World Cup toernooi) en andere logo’s World Rugby en ontwerpen of andere merkgebonden grafisch of handelsmerk als een willekeurige knop of link naar de site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar in elk geval.

U gaat ermee akkoord om deze site alleen te gebruiken voor wettige doeleinden, en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van, het gebruik en genot van deze site van de World Rugby te beperken of remmen, andere gebruikers van de site en / of derden. Een dergelijke beperking of verhindering omvat, zonder beperking, gedrag dat onwettig is, of die lastig te vallen of leed veroorzaken of ongemak aan personen en het overdragen van obscene, lasterlijke of beledigende inhoud of verstoring van de normale verloop van de dialoog binnen deze site.

U verkrijgt geen eigendomsrechten op de inhoud van de site. Bij elk ongeoorloofd gebruik eindigt de toestemming of vergunning die is verleend door World Rugby en vormt een duidelijk en materiële schending van deze Algemene Voorwaarden.

Disclaimer

Hoewel World Rugby redelijke zorg heeft genomen ervoor te zorgen dat de informatie en gegevens op deze site correct zijn op het moment van publicatie, zijn deze alleen voor algemene informatieve doeleinden en geen vertegenwoordiging of garantie (met inbegrip van aansprakelijkheid jegens derden), uitgedrukt of impliciet, wordt gemaakt met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid. U erkent uitdrukkelijk dat de site een hoge snelheid nieuws en informatie dienst gebruikt voor het publiceren van scores, nieuws en informatie en vanwege de korte tijdspanne tussen het optreden van een gebeurtenis en de rapportage op de site is het mogelijk dat onjuistheden soms kunnen worden gepubliceerd. World Rugby is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internet sites die linken naar deze site of die gelinkt worden van deze site.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet aanvaardt World Rugby geen aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het vertrouwen op informatie of meningen op deze site en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik of de interpretatie van de informatie of meningen hierin. Uw gebruik van de site is op een ‘as is’ en ‘as available’ basis zonder iedere verklaring of bevestiging en zonder iedere vorm van uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot (in de mate toegestaan door de wet) impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid. In geen geval zal World Rugby aansprakelijk zijn voor iedere schade, inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade, of iedere andere schade voortvloeiend uit het gebruik van de site of enige informatie of materiaal daarin of verlies van connectiviteit, data of winsten, in het optreden van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de site.

World Rugby garandeert niet dat de functies, diensten en voorzieningen opgenomen of verzorgd door deze site ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij is van virussen, bugs, spyware of soortgelijke gebreken of vormen van de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het materiaal. De namen, afbeeldingen en logo’s ter aanduiding van World Rugby of derden en hun producten en diensten zijn eigen merken van de World Rugby en/of de derde partijen. Niets hierin opgenomen zal worden geïnterpreteerd als verleend door implicatie van een licentie of recht onder iedere auteursrecht, handelsmerk of patent of ander intellectueel eigendom van World Rugby of iedere andere derde partij.

Ieder materiaal gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de site is gedaan op uw eigen risico en discretie en u alleen zal verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan uw computer systeem of apparaat waarmee u toegang tot de site, alsmede voor ieder verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden of het gebruik van dergelijk materiaal.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de opvattingen van de redactie gepubliceerd op de site niet de standpunten van World Rugby of van hun medewerkers en bestuurders.

World Rugby kan advertenties op de site publiceren in de vorm van buttons, banners, interstitials, pop-ups of andere vormen van online reclame namens de officiële partners en derden adverteerders. World Rugby is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke advertenties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele opmerkingen daarin of eventuele verliezen van welke aard omvang of aard ontstaan in het vertrouwen daarop.

Links Van de Site

Links naar websites van derden op deze site zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor uw gemak. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze site. U erkent en aanvaardt dat World Rugby geen verantwoordelijkheid draagt voor de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van informatie, materiaal of inhoud voorzien door derden gelinkte websites, waarvan de toegang kan worden geregeld door de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op die websites. Links naar zulke sites zijn niet te beschouwen als een goedkeuring door World Rugby van dergelijke websites of de inhoud, producten of andere materialen of diensten die op dergelijke websites. Informatie in de vele webpagina’s die zijn gelinked aan de site, en de toepassingen en diensten die beschikbaar zijn via de site, zijn afkomstig uit een verscheidenheid van bronnen. World Rugby is niet de auteur, bewerkt deze niet en houdt geen toezicht op de inhoud, links of diensten die door derden zijn voorzien. AAN HET ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET ZAL WORLD RUGBY NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN, DIRECT OF INDIRECT, VOOR SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF VERMEEND TE WORDEN VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DERGELIJKE INHOUD, PRODUCTEN OF ANDER MATERIAAL BESCHIKBAAR OP DE SITE VAN DERDEN GELINKTE WEBSITES. ALS U BESLUIT OM EEN VAN DE SITES VAN DERDEN TE BEZOEKEN, DOET U DAT GEHEEL OP EIGEN RISICO.

Het is de strategie van World Rugby om geen links toe te staan op de website (inclusief de zogenaamde ‘indirecte links’ op pagina’s van de website) zonder de uitdrukkelijke toestemming van World Rugby.

Derde partijen

World Rugby verstrekt geen goederen of betaalde diensten. Deze worden verstrekt door derden die hun eigen vastgestelde voorwaarden en diensten hebben.

Contributies

Als u een bijdrage toevoegt aan deze site of aan World Rugby (inclusief, zonder beperking alle tekst, afbeeldingen, foto, video of audio) bent u verplicht door deze onderwerping aan subsidie voor World Rugby een eeuwigdurende, royalty vrije, niet-exclusieve, sub licentieerbaar en overdraagbaar recht en de licentie voor het gebruik, te reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren, uitzenden, zenden, aan het publiek, uit te voeren, spelen en oefenen alle auteursrechten, database rechten, publiciteit en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zulk een werk wereldwijd en / of op te nemen in andere werken in welke media dan nu bekend is of hierna ontwikkeld voor de volledige termijn van alle rechten die kunnen bestaan in deze inhoud, in overeenstemming met de privacy beperkingen zoals uiteengezet in deze site Privacy Statement. Als u niet wenst om dergelijke rechten aan World Rugby te verlenen, wordt voorgesteld dat u niet uw bijdrage aan deze site of World Rugby indient. U kunt ook onherroepelijk af op een eeuwigdurende basis (of, indien die ontheffing niet is toegestaan volgens de wetgeving van een ander rechtsgebied, het niet eens te handhaven) van alle morele rechten of de rechten van het vaderschap, die zich kunnen voordoen in uw bijdragen.

Door uw bijdrage aan deze site, garandeert u ook dat deze bijdrage (a) uw eigen originele werk is en dat u het recht om het beschikbaar te stellen aan World Rugby voor alle bovenstaande doeleinden, (b) niet lasterlijk is en (c ) geen inbreuk mag maken op iedere recht of de rechten van een derde partij.

Privacy

Persoonlijke informatie en bepaalde andere informatie die u verstrekt aan of via de site zijn onderworpen aan deze site’s Privacy Statement. World Rugby is vastbesloten toegewijd voor de bescherming van uw privacy. Raadpleeg en bekijk onze Privacy Statement op deze site.

E-mail Service

In situaties waar World Rugby u de mogelijkheid kan geven u te abonneren op een e-mail service die u zal updaten met nieuws of informatie die voor u van gelang geacht wordt te zijn u, wordt uw gebruik van de inhoud die via de e-mailservice wordt geboden, onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

Kinderen onder de 16

Als je jonger bent dan 16, moet u goedkeuring krijgen van je ouders of een voogd voordat je:

  • De site e-mailt, of World Rugby vraagt iets naar je te e-mailen;
  • Informatie opstuurt naar World Rugby;
  • Deelneemt aan iedere wedstrijd of spel dat informatie vereist over u of een prijs aanbiedt;
  • Iets online koopt.

Door gebruik te blijven maken van deze website of iedere aangeboden services, bevestigd u dat u toestemming heeft ontvangen van u ouders of een voogd.

Geen vertrouwelijke informatie

World Rugby wenst geen vertrouwelijke of geheime informatie te ontvangen via deze website. Neem notitie van het feit dat verzonden vertrouwelijke informatie als niet vertrouwelijke informatie zal worden behandeld. Door het sturen van informatie of materiaal naar World Rugby, geef je World Rugby toestemming om zonder enige voorwaarden of beperking van licenties, reproducties, tentoon te stellen, te veranderen, door te geven en/of te verspreiden. Je stemt ook toe dat World Rugby vrij is om ideeën, concepten, technieken die je hebt opgestuurd mag gebruiken voor ieder doeleinde.

Beperking van Aansprakelijkheid

AAN HET ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET IS DE WORLD RUGBY NIET AANSPRAKELIJK VOOR IEDERE PARTIJ VOOR IEDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF ANDERE GEVOLGSCHADE VOOR IEDERE GEBRUIK VAN DEZE SITE, OF OP EEN ANDERE HYPER GELINKTE WEBSITE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW WORLD RUGBY UITDRUKKELIJK GEADVISEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Vrijwaring

Als voorwaarde aan het gebruik van de site, gaat u akkoord met het schadeloos stellen van World Rugby en haar filialen, officieren, werknemers en tussenpersonen tegen alle aansprakelijkheden en andere kosten (inclusief kosten en juridische kosten) en schade die voortvloeien uit vorderingen die voortvloeien uit uw gebruik van de site.

Veiligheid

Als u met World Rugby communiceert via e-mail, moet u er rekening mee houden dat de beveiliging van internet e-mail onzeker is. Door het versturen van gevoelige of vertrouwelijke e-mailberichten die niet zijn versleuteld accepteert u het risico van deze onzekerheid en het mogelijke gebrek aan vertrouwelijkheid via het internet.

Beeindiging

Wij behouden het recht om ten alle tijde, zonder opgave van reden, inclusief schending van de voorwaarden en eisen, je licentie in te trekken om toegang te verkrijgen tot de website.

Algemeen

Als van een van deze Voorwaarden dient te worden vastgesteld dat zij onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar zijn op grond van de wetten van een staat of land waarin deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om effectief te zijn, vervolgens naar de omvang en binnen de jurisdictie waarin deze of voorwaarde is illegaal, ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt het gescheiden en verwijderd uit deze clausule en zal de overige Algemene Voorwaarden overleven, volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

Als er enig conflict is tussen deze Algemene Voorwaarden en / of specifieke voorwaarden die elders op deze site staan met betrekking tot specifiek materiaal, dan overheerst die laatste.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales ongeacht de conflicten van de beginselen. Geschillen die hieruit voortvloeien worden uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales zijn onderworpen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 18 november 2014.

World Rugby,
World Rugby House,
8-10 Pembroke Street Lower,
Dublin 2,
Ireland.

Copyright © World Rugby 2010. Alle rechten voorbehouden.