Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Legea 3 : Numărul jucătorilor – Echipa
3.1 Numărul maxim de jucători din suprafaţa de joc
Maximum: Nicio echipă nu poate avea mai mult de 7 jucători în suprafaţa de joc.
3.4 Jucători desemnaţi pentru substituiri

O echipă poate nominaliza până la cinci înlocuitori/substituţi.

O echipă poate înlocui sau substitui până la cinci jucători.

3.12 Înlocuire temporară - evaluare a unei accidentări la cap

Se scoate (c)

3.14 Jucători substituiţi care revin în joc

Dacă un jucător a fost substituit, el nu mai poate reveni şi juca în acel joc chiar şi pentru a înlocui un jucător accidentat.

Excepţie: Jucătorul care a fost substituit poate reintra în joc pentru înlocuirea unui jucător care sângerează sau care are o rană deschisă.
Legea 5 : Timpul
5.1 Durata jocului

Durata jocului nu poate depăşi 14 minute plus timpul pierdut şi cel suplimentar. Jocul este împărţit în două reprize a 7 minute timp de joc.

Excepţie: În jocul final dintr-o competiţie, durata jocului nu poate depăşi 20 de minute plus timpul pierdut şi cel suplimentar. Jocul va fi împărţit în două reprize a 10 minute timp de joc.
5.2 Pauza

După prima repriză, echipele schimbă terenurile. Pauza nu poate depăşi două minute.

5.6 Timpul de joc suplimentar

Dacă la sfârşitul jocului scorul este egal şi sunt necesare prelungiri, se vor juca două reprize suplimentare de câte 5 minute, după o pauză prealabilă de un minut. După fiecare repriză echipele schimbă terenul, fără pauză.

Legea 6 : Oficialii jocului
6.A Arbitrul
6.A.14 Timp de prelungiri - Tragere la sorţi.

Înainte de începerea reprizelor de prelungiri, arbitrul va organiza o tragere la sorţi. Unul dintre căpitani dă cu banul, iar celălalt alege în timp ce banul este în aer, pentru a decide cine a câştigat tragerea la sorţi. Câştigătorul tragerii la sorţi decide dacă alege lovitura de începere sau terenul. Dacă câştigătorul alege terenul, adversarul va trebui să execute lovitura de începere şi invers.

6.B Judecători de margine şi arbitri asistenţi
6.B.8 Judecătorii din terenul de ţintă

(a)

Pentru fiecare joc vor fi doi judecători în terenul de ţintă.

(b)

Arbitrul are acelaşi control asupra celor doi judecători din terenul de ţintă, precum cel pe care îl are asupra judecătorilor de margine.

(c)

În fiecare teren de ţintă va fi câte un judecător de teren de ţintă.

(d)
Semnalizarea rezultatului tentativelor de ţintă. Când se execută o transformare sau o tentativă de ţintă ca urmare a unei lovituri de pedeapsă, judecătorul din terenul de ţintă îl va ajuta pe arbitru semnalizând rezultatul loviturii. Dacă balonul trece peste bara transversală şi printre cei doi stâlpi, judecătorul din terenul de ţintă va ridica steagul pentru a indica reuşita loviturii.
(e)
Semnalizarea marginii. Când balonul sau purtătorul de balon a ieşit în margine de ţintă, judecătorul din terenul de ţintă va ridica steagul pentru a semnaliza aceasta.
(f)
Semnalizarea încercărilor. Judecătorul din terenul de ţintă îl va ajuta pe arbitru să decidă dacă acesta are îndoieli privind atinsul la pământ sau marcarea unei încercări.
(g)
Semnalizarea antijocului. Organizatorul jocului poate da dreptul judecătorului din terenul de ţintă de a semnaliza antijocul în terenul de ţintă.
Legea 9 : Modalităţi de a marca
9.B Transformarea
9.B.1 Executarea transformării

Se modifică

(c)

Lovitura trebuie să fie o lovitură de picior căzută.

Se scoate (d)

Se modifică

(e)

Şuterul trebuie să execute transformarea într-un interval de timp de treizeci de secunde de la marcarea încercării. În caz contrar transformarea este anulată.

9.B.4 Echipa adversă

Se modifică

(a)

Toată echipa adversă trebuie să se adune imediat în apropierea propriei linii de 10 m.

Se scoate (b)

(c)

Se şterge al treilea paragraf „Când se repetă lovitura.....”.

9.B.5 Timpul suplimentar - câştigătorul

Echipa care marchează prima în prelungiri va fi declarată imediat câştigătoare, chiar dacă timpul de joc nu s-a terminat.

Legea 10 : Antijocul
10.5 Sancţiuni
Notă: Eliminarea temporară. Când un jucător a fost eliminat temporar, aceasta va fi făcută pentru un interval de 2 minute.
Legea 13 : Lovitura de începere şi loviturile de reîncepere
13.2 Cine execută loviturile de începere şi reîncepere

Se modifică

(c)

După ce o echipa a marcat, acea echipă va executa o lovitură de începere printr-o lovitură de picior căzută de pe sau din spatele mijlocului liniei de centru.

Sancţiune: Lovitură liberă la mijlocul liniei de centru.

13.3 Poziţia echipei şuterului la o lovitură de începere

Se modifică

Toţi coechipierii şuterului trebuie să se afle în spatele acestuia atunci când el şutează. În caz contrar se acordă o lovitură liberă echipei nevinovate la mijlocul liniei de centru.

Sancţiune: Lovitură liberă la mijlocul liniei de centru.

13.7 Lovitura de începere la mai puţin de 10 metri care nu a fost jucată de un adversar

Se modifică

Dacă balonul nu ajunge la linia de 10 metri adversă, se acordă o lovitură liberă echipei nevinovate la mijlocul liniei de centru.

Sancţiune: Lovitură liberă la mijlocul liniei de centru.

13.8 Balonul ajunge direct în margine

Se modifică

Balonul trebuie să cadă în câmpul de joc. Dacă este şutat direct în margine, se va acorda o lovitură liberă echipei nevinovate la mijlocul liniei de centru.

Sancţiune: Lovitură liberă la mijlocul liniei de centru.

13.9 Balonul ajunge în terenul de ţintă

Se modifică

(b)

Dacă echipa adversă alege să culce balonul sau să îl facă mort, sau dacă balonul devine mort în urma ieşirii în margine de ţintă, sau pe sau peste linia de balon mort, se va acorda echipei nevinovate o lovitură liberă la mijlocul liniei de centru.

Sancţiune: Lovitură liberă la mijlocul liniei de centru.

Legea 20 : Grămadă
Definiţii

Se modifică paragraful 2:

O grămadă ordonată se formează în câmpul de joc când trei jucători din fiecare echipă, legaţi într-un rând, se prind de adversarii lor astfel încât capetele jucătorilor să se înterpătrundă. Aceasta va crea un tunel în care mijlocaşul la grămadă introduce balonul pentru ca jucătorii să-şi dispute posesia lui folosind oricare dintre picioare.

Se modifică paragraful 4:

Tunelul este spaţiul dintre cele două rânduri de jucători.

Se modifică paragraful 6:

Linia mediană este o linie imaginară proiectată pe pământ, în tunel, în dreptul liniei unde se întâlnesc umerii celor două rânduri de jucători.

Se modifică paragraful 7:

Jucătorul din mijloc este trăgătorul.

Se scot paragrafele 9, 10 şi 11.

20.1 Formarea grămezii

Se modifică

(e)
Numărul jucătorilor: trei. O grămadă trebuie să aibă câte trei jucători din fiecare echipă. Toţi cei trei jucători dintr-o echipă trebuie să stea legaţi până la terminarea grămezii.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

Se scoate

Excepţia

20.8 Jucătorii din linia întâi

Se modifică

(c)
Şutarea. Un jucător din linia I nu trebuie să şuteze intenţionat balonul afară din tunel sau afară din grămadă în direcţia liniei de ţintă adverse.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă.

Legea 21 : Lovituri de pedeapsă şi libere
21.3 Cum se execută loviturile de pedeapsă şi cele libere

Se modifică

(a)

Orice jucător poate executa o lovitură de pedeapsă sau liberă acordată pentru o infracţiune prin orice tip de lovitură de picior: din zbor, căzută, dar nu prin lovitură aşezată. Balonul poate fi şutat cu orice parte a piciorului, de sub nivelul genunchiului până la degete, dar excluzând călcâiul.

21.4 Opţiuni şi obligaţii privind lovitura de pedeapsă şi cea liberă

Se modifică

(c)
Fără întârziere. Dacă şuterul indică arbitrului intenţia de a încerca o tentativă de ţintă, execuţia loviturii de pedeapsă trebuie făcută într-un interval de 30 de secunde din momentul în care s-a acordat lovitura de pedeapsă. Dacă intervalul de 30 de secunde este depăşit, lovitura va fi anulată şi se va dicta o grămadă, pe acel loc, pentru echipa adversă.