Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Introducere

Jocul care la origine a fost un simplu mijloc de amuzament s-a transformat într-un sistem global, în cadrul căruia au fost construite stadioane gigantice și au fost create structuri administrative şi strategii complexe. Jocul de rugby, ca orice altă activitate care captează interesul şi entuziasmul celor mai diverse categorii de oameni, prezintă multiple caracteristici şi fațete.

Jocul de rugby este practicat de bărbați și de femei, de băieți și de fete din întreaga lume. Mai bine de 8,5 milioane de persoane, cu vârste între șase și peste șaizeci de ani, participă cu regularitate la joc. Gama variată de abilități și de calități fizice necesare practicării jocului oferă oricăror persoane șansa de a juca, indiferent de conformația fizică, de statura sau de nivelul lor tehnic.

Dincolo de jocul în sine, rugbyul cultivă valori sociale şi afective, precum curajul, loialitatea, sportivitatea, disciplina şi spiritul de echipă. Această Cartă stabilește o serie de criterii de evaluare a manierei de joc şi a comportamentului sportiv în jocul de rugby. Obiectivul Cartei Jocului este acela de a garanta faptul că jocul de rugby îşi va conserva caracterul său unic atât pe, cât şi în afara terenului.

Carta Jocului prezintă principiile de bază ale jocului de rugby, raportate atât la joc şi la antrenament, cât şi la elaborarea şi aplicarea legilor jocului. Carta Jocului este o completare importantă a Legilor Jocului, având drept obiectiv stabilirea unor norme pentru toţi cei implicaţi în fenomen, indiferent de nivel.