Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Principiile jocului

Integritate

Integritatea este esenţa aluatului din care este plămădit Jocul de Rugby, izvorînd din cinste şi din fairplay

Conduită

Legenda lui William Webb Ellis, care, pentru prima dată, a luat în mâini balonul de fotbal şi a alergat cu el în timpul unui joc desfăşurat la şcoala din Rugby, a supravieţuit în ciuda tuturor teoriilor ostile încă din acea zi a anului 1823. Într-un anume fel, este firesc ca originea jocului de rugby să fie pusă pe seama unui act curajos de sfidare.

La prima vedere, pare dificil de identificat setul de principii ce stau la baza unui joc care, pentru privitorul neinstruit, pare a fi o sumă de contradicţii. De exemplu, este perfect acceptabil ca un jucător să exercite o presiune fizică maximă asupra unui adversar, în încercarea de a câştiga posesia balonului, însă nicidecum să-i provoace o accidentare, în mod intenţionat sau maliţios.

Acestea sunt limitele între care trebuie să acţioneze jucătorii şi arbitrii, iar codul de conduită depinde atât de capacitatea lor de a face acestă distincţie fină, cât şi de disciplina şi de controlul individuale şi colective.

Spirit

O bună parte a atracţiei exercitate de jocul de rugby se datorează faptului că acesta se dispută atât în litera, cât şi în spiritul legilor jocului. Responsabilitatea punerii în practică a acestui principiu nu este a unui singur individ, ci îi priveşte deopotrivă pe antrenori, pe căpitani, pe jucători şi pe arbitri.

Disciplina, controlul şi respectul reciproc generează spiritul jocului, acestea fiind calităţile care dau naştere camaraderiei şi fairplayului, esenţiale pentru succesul şi pentru supravieţuirea unui joc atât de solicitant fizic.

Principiile jocului pot părea valori şi tradiţii învechite, însă ele au trecut testul timpului şi rămân la fel de importante pentru viitorul jocului de rugby, la toate nivelurile la care acesta este practicat, aşa cum au fost tot timpul în îndelungata şi ilustra sa istorie. Principiile jocului reprezintă elementele fundamentale pe care se bazează rugbyul, acestea conferind participanţilor posibilitatea de a identifica elementele distinctive care formează caracterul aparte al acestui sport.

Pasiune

Oamenii de rugby au un entuziasm deosebit pentru Joc. Jocul de Rugby generează emoţie, ataşament afectiv şi simţul apartenenţei la marea familie a Rugbyului

Obiectiv

Obiectivul jocului este ca o echipă, prin purtarea, pasarea, şutarea sau culcarea la pământ a balonului, în conformitate cu legile jocului, cu spiritul de sportivitate și cu fairplayul, să marcheze un număr cât mai mare de puncte împotriva echipei adverse.

Dispută şi Continuitate

Disputa pentru posesia balonului este una dintre trăsăturile cheie ale jocului de rugby. Aceste dispute apar în timpul jocului, îmbrăcând diverse forme:

  • în situațiile de contact
  • în jocul curent
  • atunci când jocul este reluat prin grămezi, aliniamente și lovituri de începere sau de reîncepere.

Solidaritate

Rugbyul posedă un spirit unificator care creează prietenii pe viaţă, camaraderie, spirit de echipă şi loialitate care transcend deosebirile culturale, geografice, politice şi religioase

Disputele sunt echilibrate în aşa fel încât să recompenseze calităţile superioare etalate în acţiunea precedentă. De exemplu, o echipă forţată să trimită balonul în margine, din cauza inabilităţii sale de a menţine posesia, este privată de repunerea în aliniament. În mod similar, o echipă care face un înainte sau o pasă înainte pierde introducerea la grămada ulterioară. Avantajul trebuie să aparţină echipei care repune, deşi este important ca aceste situații ale jocului să fie disputate corect.

Scopul echipei care are posesia este să menţină continuitatea jocului, împiedicând echipa adversă să câştige posesia balonului și, prin mijloace tehnice, să avanseze şi să marcheze puncte. Nereuşita acestor acţiuni conduce la pierderea posesiei în favoarea echipei adverse, fie din cauza propriilor deficienţe, fie datorită calităţii apărării adverse. Dispută şi continuitate, profit şi pierdere.

În timp ce una dintre echipe încearcă să menţină continuitatea posesiei, echipa adversă se va strădui să câştige posesia. Acest fapt furnizează echilibrul esenţial între continuitatea jocului şi continuitatea posesiei. Acest echilibru al disputei şi al continuităţii se aplică atât în cazul momentelor fixe, cât şi în jocul curent.