Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Introducere

Jocul care la origine a fost un simplu mijloc de amuzament s-a transformat într-un sistem global, în cadrul căruia au fost construite stadioane gigantice și au fost create structuri administrative şi strategii complexe. Jocul de rugby, ca orice altă activitate care captează interesul şi entuziasmul celor mai diverse categorii de oameni, prezintă multiple caracteristici şi fațete.

Jocul de rugby este practicat de bărbați și de femei, de băieți și de fete din întreaga lume. Mai bine de 8,5 milioane de persoane, cu vârste între șase și peste șaizeci de ani, participă cu regularitate la joc. Gama variată de abilități și de calități fizice necesare practicării jocului oferă oricăror persoane șansa de a juca, indiferent de conformația fizică, de statura sau de nivelul lor tehnic.

Dincolo de jocul în sine, rugbyul cultivă valori sociale şi afective, precum curajul, loialitatea, sportivitatea, disciplina şi spiritul de echipă. Această Cartă stabilește o serie de criterii de evaluare a manierei de joc şi a comportamentului sportiv în jocul de rugby. Obiectivul Cartei Jocului este acela de a garanta faptul că jocul de rugby îşi va conserva caracterul său unic atât pe, cât şi în afara terenului.

Carta Jocului prezintă principiile de bază ale jocului de rugby, raportate atât la joc şi la antrenament, cât şi la elaborarea şi aplicarea legilor jocului. Carta Jocului este o completare importantă a Legilor Jocului, având drept obiectiv stabilirea unor norme pentru toţi cei implicaţi în fenomen, indiferent de nivel.

Principiile jocului

Integritate

Integritatea este esenţa aluatului din care este plămădit Jocul de Rugby, izvorînd din cinste şi din fairplay

Conduită

Legenda lui William Webb Ellis, care, pentru prima dată, a luat în mâini balonul de fotbal şi a alergat cu el în timpul unui joc desfăşurat la şcoala din Rugby, a supravieţuit în ciuda tuturor teoriilor ostile încă din acea zi a anului 1823. Într-un anume fel, este firesc ca originea jocului de rugby să fie pusă pe seama unui act curajos de sfidare.

La prima vedere, pare dificil de identificat setul de principii ce stau la baza unui joc care, pentru privitorul neinstruit, pare a fi o sumă de contradicţii. De exemplu, este perfect acceptabil ca un jucător să exercite o presiune fizică maximă asupra unui adversar, în încercarea de a câştiga posesia balonului, însă nicidecum să-i provoace o accidentare, în mod intenţionat sau maliţios.

Acestea sunt limitele între care trebuie să acţioneze jucătorii şi arbitrii, iar codul de conduită depinde atât de capacitatea lor de a face acestă distincţie fină, cât şi de disciplina şi de controlul individuale şi colective.

Spirit

O bună parte a atracţiei exercitate de jocul de rugby se datorează faptului că acesta se dispută atât în litera, cât şi în spiritul legilor jocului. Responsabilitatea punerii în practică a acestui principiu nu este a unui singur individ, ci îi priveşte deopotrivă pe antrenori, pe căpitani, pe jucători şi pe arbitri.

Disciplina, controlul şi respectul reciproc generează spiritul jocului, acestea fiind calităţile care dau naştere camaraderiei şi fairplayului, esenţiale pentru succesul şi pentru supravieţuirea unui joc atât de solicitant fizic.

Principiile jocului pot părea valori şi tradiţii învechite, însă ele au trecut testul timpului şi rămân la fel de importante pentru viitorul jocului de rugby, la toate nivelurile la care acesta este practicat, aşa cum au fost tot timpul în îndelungata şi ilustra sa istorie. Principiile jocului reprezintă elementele fundamentale pe care se bazează rugbyul, acestea conferind participanţilor posibilitatea de a identifica elementele distinctive care formează caracterul aparte al acestui sport.

Pasiune

Oamenii de rugby au un entuziasm deosebit pentru Joc. Jocul de Rugby generează emoţie, ataşament afectiv şi simţul apartenenţei la marea familie a Rugbyului

Obiectiv

Obiectivul jocului este ca o echipă, prin purtarea, pasarea, şutarea sau culcarea la pământ a balonului, în conformitate cu legile jocului, cu spiritul de sportivitate și cu fairplayul, să marcheze un număr cât mai mare de puncte împotriva echipei adverse.

Dispută şi Continuitate

Disputa pentru posesia balonului este una dintre trăsăturile cheie ale jocului de rugby. Aceste dispute apar în timpul jocului, îmbrăcând diverse forme:

  • în situațiile de contact
  • în jocul curent
  • atunci când jocul este reluat prin grămezi, aliniamente și lovituri de începere sau de reîncepere.

Solidaritate

Rugbyul posedă un spirit unificator care creează prietenii pe viaţă, camaraderie, spirit de echipă şi loialitate care transcend deosebirile culturale, geografice, politice şi religioase

Disputele sunt echilibrate în aşa fel încât să recompenseze calităţile superioare etalate în acţiunea precedentă. De exemplu, o echipă forţată să trimită balonul în margine, din cauza inabilităţii sale de a menţine posesia, este privată de repunerea în aliniament. În mod similar, o echipă care face un înainte sau o pasă înainte pierde introducerea la grămada ulterioară. Avantajul trebuie să aparţină echipei care repune, deşi este important ca aceste situații ale jocului să fie disputate corect.

Scopul echipei care are posesia este să menţină continuitatea jocului, împiedicând echipa adversă să câştige posesia balonului și, prin mijloace tehnice, să avanseze şi să marcheze puncte. Nereuşita acestor acţiuni conduce la pierderea posesiei în favoarea echipei adverse, fie din cauza propriilor deficienţe, fie datorită calităţii apărării adverse. Dispută şi continuitate, profit şi pierdere.

În timp ce una dintre echipe încearcă să menţină continuitatea posesiei, echipa adversă se va strădui să câştige posesia. Acest fapt furnizează echilibrul esenţial între continuitatea jocului şi continuitatea posesiei. Acest echilibru al disputei şi al continuităţii se aplică atât în cazul momentelor fixe, cât şi în jocul curent.

Principiile legilor

Disciplina

Disciplina este o parte integrantă a Jocului atât pe, cât şi în afara terenului, fiind reflectată prin ataşamentul faţă de Legi, de Reguli şi de valorile fundamentale ale Rugbyului

Principiile pe care se bazează legile jocului sunt:

Un Sport Pentru Toţi

Legile jocului oferă posibilitatea de participare unor jucători având diferite vârste, sexe, calităţi fizice sau tehnice, la diferite niveluri de joc, într-un cadru sigur, competitiv şi plăcut. Este datoria tuturor celor care practică jocul de rugby să cunoască amănunţit și să înțeleagă legile jocului.

Menţinerea Identităţii

Legile jocului trebuie să asigure menţinerea trăsăturilor distinctive ale jocului de rugby, realizate prin grămezi, aliniamente, moluri, ruckuri, lovituri de începere sau de reîncepere. De asemenea, trăsăturile esenţiale cu privire la dispută şi continuitate – pasa înapoi, placajul dominant.

Plăcere şi Amuzament

Legile jocului oferă cadrul pentru ca un joc să fie plăcut atât pentru jucători, cât şi pentru spectatori. Dacă ocazional aceste obiective par incompatibile, plăcerea şi amuzamentul sunt sporite prin măsuri menite să pună în valoare toate calităţile jucătorilor. Pentru a obţine dreapta măsură, legile jocului sunt evaluate constant.

Respect

Respectul pentru coechipieri, adversari, oficialii meciului şi pentru toţi ceilalţi implicaţi în Joc este de o importanţă covârşitoare

Aplicare

Jucătorii au obligația capitală de a respecta legile și principiile fairplayului. Legile trebuie aplicate astfel încât să se asigure că jocul este practicat în conformitate cu principiile de joc. Oficialii meciului pot realiza acest lucru prin corectitudine, consistență, sensibilitate și, după caz, management. În schimb, antrenorii, căpitanii și jucătorii au obligația să respecte autoritatea oficialilor meciului.

Concluzie

Rugbyul este prețuit ca un sport pentru bărbați și pentru femei, pentru băieți și pentru fete. Rugbyul dezvoltă munca în echipă, înțelegerea, cooperarea și respectul față de ceilalți participanți. Pietrele sale de temelie sunt, așa cum au fost dintotdeauna:

  • Plăcerea participării
  • Curajul și abilitățile necesare jocului
  • Dragostea pentru un sport de echipă care îmbogățește viața tuturor celor implicați
  • Prieteniile durabile consolidate printr-un interes comun față de joc.

O camaraderie extraordinară se leagă înainte şi după joc tocmai datorită, şi nu în ciuda însuşirilor atletice şi solicitante fizic ale jocului de rugby. Îndelungata tradiţie potrivit căreia jucători din echipe adverse petrec timp împreună, în afara gazonului şi în diverse contexte sociale, rămâne o caracteristică definitorie a jocului de rugby.

Jocul de rugby a intrat definitiv în era profesionistă, dar şi-a păstrat etosul şi tradiţiile unui joc practicat de plăcere. Într-o vreme când multe valori sportive tradiţionale se estompează sau chiar sunt sfidate, rugbyul este îndreptăţit să fie mândru de capacitatea sa de a păstra standarde înalte de sportivitate, etică şi fairplay.

Această Cartă va ajuta la consolidarea acestor preţuite valori.