I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Definisies
0-9
22: Die gebied tussen die doellyn en die 22-meterlyn, en tussen die grenslyne. Dit sluit die 22-meterlyn in, maar nie die doellyn of die grenslyne nie.
A
Aangee: 'n Speler gooi die bal na of oorhandig die bal aan 'n ander speler.
Aanslaan: Wanneer ’n speler besit van die bal verloor en dit vorentoe gaan, of wanneer ’n speler die bal met die hand of arm vorentoe slaan, of wanneer die bal die hand of arm tref en vorentoe gaan en die bal die grond of ’n ander speler raak voordat die oorspronklike speler dit kan vang.
Aanvallende span: Die teenstanders van die verdedigende span in wie se helfte van die veld spel plaasvind.
Afgestuur: 'n Rooikaart word aan 'n speler getoon, wat dan permanent uit die wedstryd uitgesluit word.
Afskop: Die metode om elke helfte van 'n wedstryd en die begin van elke periode van ekstra tyd met 'n skepskop te begin.
Afstamp: 'n Toelaatbare handeling wat deur die baldraer uitgevoer word om 'n opponent af te weer die handpalm te gebruik.
Agterste voet: Die voet naaste aan 'n speler se doellyn in 'n skrum, losskrum of losgemaal.
B
Bal in losskrum haak: Wettige gebruik van 'n mens se voete om besit van die bal in 'n losskrum te probeer wen of behou.
Baldraer: 'n Speler wat in besit van die bal is.
Besit: 'n Individu of span in besit van die bal of wat poog om dit onder beheer te bring.
Bind: Om ʼn ander speler stewig om die lyf, tussen die skouers en die heupe, vas te vat sodat die hele arm, vanaf die hand tot die skouer, in kontak is.
Bloedbesering: Onbeheerde aktiewe bloeding.
D
Deelnemende spelers by 'n lynstaan.: hulle bestaan uit lynstaanspelers, een ontvanger van elke span (indien teenwoordig), die speler wat ingooi en 'n onmiddellike opponent.
Die veld: Die hele gebied wat op die velddiagram in Reël 1 aangetoon word.
Direk gevang: 'n Bal wat gevang is sonder dat dit eers iemand anders of die grond geraak het.
Direk uitgeskop: Die bal word direk tot in die grens geskop sonder om eers in die speelgebied grond te vat of 'n speler of die skeidsregter te raak.
Doel: Die bal word vanuit die speelveld met 'n stelskop of 'n skepskop oor die teenstanders se dwarslat geskop.
Doelgebied: Die gebied tussen die doellyn, die doodlyn en die doelgrenslyne. Dit sluit die doellyn in, maar nie die doodlyn of die doelgrensgrenslyne nie. Die doelpale en hulle omliggende opgestopte kussings is in die doelgebied geleë.
Doelgrens: Die gebied langs die doelgebied, wat die doelgrenslyne en daarbuite insluit.
Doellyn: Die lyn aan beide eindes (en nie deel nie van) die speelveld.
Dood: Die bal is dood wanneer die skeidsregter die fluitjie blaas om spel te stop of ná 'n ongeslaagde doelskop.
Doodgevatte speler: 'n Baldraer wat vasgehou en deur 'n doodvatter of doodvatters grond toe gebring word.
Doodlyn: Die lyn aan beide eindes (en nie deel nie van) die speelgebied.
Doodvat: Die metode om 'n baldraer vas te hou en daardie speler grond toe te bring.
Doodvatter: 'n Opposisiespeler wat die doodgevatte speler hou en grond toe gaan.
F
Fase van spel: Skrum, lynstaan, losskrum of losgemaal.
G
Geelkaart: Die kaart wat deur die skeidsregter aan 'n speler getoon word om aan te dui dat die speler gewaarsku en tydelik geskors is.
Gespeel: Die bal word gespeel wanneer dit doelbewus deur 'n speler geraak word.
Grens: Die gebied langs die speelveld wat die grenslyne en daarbuite insluit.
I
Ingooilyn: Kyk ingooimerk.
Ingooimerk: 'n Denkbeeldige lyn in die speelveld reghoekig met die grenslyn deur die plek waar die bal ingegooi word. Die ingooilyn kan nie binne vyf meter van 'n doellyn wees nie.
Ingooivlak: Die vertikale ruimte opwaarts vanaf direk bo die grenslyn of doelgrenslyn.
K
Kaptein: Die speler wat deur 'n span aangewys is om daardie span te lei, die skeidsregter te raadpleeg en opsies met betrekking tot die skeidsregter se beslissings te kies.
Kavalleriestormloop: 'n Onwettige tipe aanval wat gewoonlik naby die doellyn plaasvind wanneer ʼn straf- of vryskop aan die aanvallende span toegeken word. Op 'n teken van die skopper storm 'n linie aanvallende spelers van 'n afstand af vorentoe. Wanneer hulle naby kom, tikskop die skopper die bal en gee aan na 'n speler
Koelkas: 'n Aangewese plek buite die speelgebied waarbinne 'n tydelik geskorste speler moet bly.
Kortbroek: 'n Broek wat by die middellyf begin en bo die knieë eindig, 'n rekbroekband en/of 'n vastrekveter het en wat nie aan die trui of onderklere vas is nie.
L
Losgemaal: 'n Fase van die spel wat daaruit bestaan dat 'n baldraer en minstens een speler van elke span saamgebind en op hulle voete is.
Losskrum: 'n Fase van die spel waar een of meer spelers van elke span, wat op hulle voete en in fisieke kontak is, saamkom om die bal, wat op die grond is.
Lugskop: Die speler laat val die bal doelbewus en skop dit voordat dit die grond raak.
Lyn deur die merk of plek: Tensy anders gemeld, 'n lyn parallel met die grenslyn.
Lynstaan: 'n Lynstaan is 'n vaste faset wat bestaan uit 'n ry van minstens twee spelers van elke span wat wag om 'n gooi vanuit die grens te ontvang.
Lynstaanspelers: Die spelers in beide rye van 'n lynstaan.
N
Naby: Binne een meter.
O
Obstruksie: Wanneer 'n speler wat probeer speel onwettig belemmer en voorkom word om dit te doen.
Onbetwiste skrum: 'n Skrum waarin die span wat ingooi sonder betwisting besit verkry, sonder dat enige van die spanne toegelaat word om van die merk af te stoot.
Onderklere: 'n Onderkledingstuk wat die liggaam van die middellyf af bedek, met kort of geen bene nie, wat bo die knieë eindig en wat teen die vel of onder klerasie gedra word, en nie aan die trui of kortbroek vas is nie.
Onkant: 'n Posisionele oortreding wat beteken 'n speler kan nie aan die spel deelneem sonder om aan straf blootgestel te wees nie.
Ontvanger: Die speler in 'n posisie om die bal te ontvang indien dit van 'n lynstaan af teruggeklap of aangegee word.
Oop spel: Die periode ná 'n afskop, skop om spel te hervat, vryskop, strafskop of vaste faset en voor die volgende fase, of die periode tussen fases van die spel, behalwe wanneer die bal dood is.
Op die voete: Spelers is op hul voete indien indien geen ander deel van die liggaam deur die grond of deur spelers op die grond ondersteun word nie.
P
Plaasvervanger: 'n Speler wat 'n spanmaat as gevolg van 'n besering of om taktiese redes vervang.
R
Rooikaart: Die kaart wat deur die skeidsregter aan 'n speler getoon word om aan te dui dat die speler permanent van die wedstryd uitgesluit is.
Rustyd: Die periode tussen die twee helftes van die wedstryd.
S
Skepskop: Die bal word doelbewus uit die hand of hande op die grond laat val en geskop sodra dit die eerste keer van die grond af opwip.
Skoonvang: 'n Metode om spel te staak en 'n vryskop te wen deur 'n opponent se skop in die vanger se eie 22 of in die doelgebied te vang en "merk" te skree.
Skop: ’n Handeling wat uitgevoer word deur die bal met enige deel van die been of die voet te tref, behalwe die hak, vanaf die toon tot die knie, maar nie die knie ingesluit nie. ’n Skop moet die bal ’n sigbare afstand uit die hand of met die grond langs laat beweeg.
Skop om spel te hervat: Die metode om die spel met 'n skepskop te hervat nadat punte aangeteken of 'n drie gedruk is.
Skopring: Enige toestel wat deur die wedstrydorganiseerder goedgekeur is om die bal te ondersteun wanneer 'n stelskop geneem word.
Skrum: 'n Vaste faset wat normaalweg uit agt spelers van elke span bestaan wat in formasie aan mekaar gebind is.
Skrumsone: Die gebied van die speelveld waar 'n skrum kan plaasvind.
Span: 'n Groep spelers, gewoonlik 15, wat die wedstryd begin plus enige ander gemagtigde spelers.
Spanmaat: 'n Ander speler van dieselfde span.
Speelgebied: Die speelveld plus die doelgebiede. Die grenslyne, doelgrenslyne en doodlyne is nie deel van die speelgebied nie.
Speelperk: Die speelgebied plus 'n ruimte daaromheen, wat as die omringende gebied bekend staan.
Speeltyd: Werklike tyd, uitgesonderd verlore tyd vir onderbrekings (kyk werklike tyd).
Speelveld: Die gebied tussen die doellyn en die grenslyne. Hierdie lyne is nie deel van die speelveld nie.
Speler op grond: Kyk "van die voete af".
Spelers se kleredrag: Enigiets wat spelers dra wat, om wettig te wees, aan Wêreldrugby se Regulasie 12 moet voldoen.
Steller: 'n Speler wat die bal hou vir 'n spanmaat om dit te stelskop.
Stelskop: Die bal word geskop nadat dit vir daardie doel op die grond (of op 'n goedgekeurde skopring) geplaas is.
Straf: Die metode waarvolgens die spel ná 'n oortreding of onderbreking hervat word.
Strafdrie: Toegeken indien, na die mening van die skeidsregter, 'n drie waarskynlik gedruk sou gewees het (of op 'n gunstiger plek gedruk sou gewees het) indien dit nie vir vuilspel deur 'n opponent was nie.
Strafskop: Teen 'n span toegeken vir 'n ernstige oortreding.
Stywearm-doodvat: 'n Onwettige doodvat waar 'n speler 'n stywe arm gebruik om die baldraer mee te slaan.
T
Trui: 'n Hemp wat aan die boonste helfte van die liggaam gedra word en wat nie aan die kortbroek of onderklere vas is nie.
Tydelik geskors: Vir 'n gespesifiseerde periode van speeltyd van die spel uitgesluit, gewoonlik 10 minute.
U
Unie: 'n Liggaam, deur Wêreldrugby goedgekeur, wat vir die organisering en speel van wedstryde binne 'n spesifieke geografiese gebied verantwoordelik is.
V
Van die voete af: Spelers is van hulle voete af indien enige ander deel van die liggaam deur die grond of deur spelers op die grond ondersteun word.
Vashou van die bal: Om in besit van die bal deur dit in die hand of hande of in die arm of arms te hou.
Veld-in: Binne die speelgebied, weg van die grenslyne.
Verby of agter of voor 'n posisie: Beteken met albei voete, behalwe indien die konteks dit ontoepaslik maak.
Verdedigende span: Die span in wie se helfte spel plaasvind.
Vinnige ingooi: 'n Ingooi vanuit die grens wat geneem word voordat die lynstaan gevorm is. Die bal word ingegooi deur die span wat die bal in die lynstaan sou ingegooi het.
Vlieënde wigformasie: 'n Onwettige tipe aanval wat gewoonlik naby die doellyn plaasvind wanneer 'n straf- of vryskop aan die aanvallende span toegeken word. Die skopper tikskop die bal en begin met die aanval, hetsy deur na die doellyn te dryf of uit te gee aan ʼn spanmaat wat vorentoe dryf. Spanmaats bind onmiddellik in 'n wigformasie aan weerskante van die baldraer voordat hulle met die teenstanders kontak maak. Dikwels is een of meer van hierdie spanmaats voor die baldraer.
Voordeel: 'n Duidelike en werklike taktiese of gebiedsvoordeel wat ontstaan ná 'n oortreding deur die opposisie.
Vorentoe: Na die teenstanders se doodlyn toe.
Vorentoe gooi: Wanneer 'n speler die bal vorentoe gooi of aangee, m.a.w. indien die arms van die speler wat die bal aangee, vorentoe beweeg.
Vryskop: Toegeken teen 'n span vir 'n oortreding of aan 'n span vir 'n skoonvang.
Vuilspel: Vuilspel is enigiets wat ʼn speler op die speelperk doen wat teen Reël 9 is wat obstruksie, onregverdige spel, herhaalde oortredings, gevaarlike spel en wangedrag reguleer.
W
Wedstrydbeamptes: Diegene wat die wedstryd beheer, gewoonlik bestaande uit 'n skeidsregter en twee assistentskeidsregters of grensregters, maar kan ook 'n televisiewedstrydbeampte en, in sewes, twee doelgebiedregters insluit.
Wedstrydorganiseerder: Administratiewe liggaam verantwoordelik vir die wedstryd, wat Wêreldrugby, 'n unie, 'n groep unies of enige organisasie wat deur 'n unie of Wêreldrugby goedgekeur is, kan wees.
Werklike tyd: Aaneenlopende verstreke tyd (kyk speeltyd).