World Rugby Laws - World Rugby's Law Education Web Site
Laws have moved to: www.world.rugby
  Primêre skeidsregterstekens
  Skrum
  Vryskop
  Strafskop
  Voordeel
  Drie en strafdrie
  Geen drie nie
  22-meterinskop