Laws have moved to: www.world.rugby
  Cadrul decizional (framework) pentru placaje înalte
  Mai 2019

  Datele implementării

  • De îndată, pentru competițiile World Rugby și pentru meciurile internaționale
  • Cît mai curînd posibil, pentru restul competițiilor
  • Dacă o competiție este deja în desfășurare, începutul implementării poate fi stabilit la începutul următoarei ferestre competiționale.

  Ce este un framework?

  Un framework este un instrument sistematic care ghidează procesul decizional

  • Abordare logică, pas cu pas, a problemei

  Care este obiectivul unui framework?

  Ghidează utilizatorii să ajungă la decizii care sînt:

  • Consecvente
  • Juste
  • Obiective (pot fi explicate chiar și atunci cînd există diferențe de opinie rezonabile)

  Care este scopul acestui framework?

  Conform Legii 9.11, arbitrul are întotdeauna dreptul să acorde un cartonaș roșu sau galben pentru orice act pe care-l consideră a fi reckless sau periculos.

  Totuși, prezentul guideline este menit să îmbunătățească gradul de consecvență a aplicării sancțiunilor, prin identificarea deosebirilor dintre placajele periculoase care justifică acordarea unei lovituri de pedeapsă, a unui cartonaș galben sau a unui cartonaș roșu. Framework-ul susține, de asemenea, protejarea capetelor ambilor jucători, prin sancționarea frecventă și consecventă a tehnicilor de placaj care sînt cunoscute a avea cel mai înalt grad de risc.

  Proces de utilizare a framework-ului în trei pași

  DECIZIE INIȚIALĂ

  ACȚIUNEA ESTE UN ATAC CU UMĂRUL SAU UN PLACAJ ÎNALT?

  DEFINIȚIILE

  Atac de umăr

  Brațul corespunzător umărului care intră în contact cu suportul balonului se află în spatele corpului pliculei sau este strâns aproape de corp în momentul contactului

  Placaj înalt

  Un placaj ilegal care are drept rezultat un contact la nivelul capului, acest contact fiind determinat prin observarea unui contact clar cu capul/gîtul purtătorului de balon SAU prin prezența unei mișcări vizibile a capului spre înapoi în urma contactului SAU prin necesitatea aplicării unei evaluări a unei accidentări la cap (HIA) purtătorului de balon

  Notă: în cazul unui placaj sau al unui atac cu umărul cu contact la nivelul capului, prima mișcare a capului este spre înapoi, iar, în cazul unui placaj sau al unui atac cu umărul cu contact la nivelul corpului, prima mișcare a capului este spre înainte

  DACĂ AVEM UN ATAC CU UMĂRUL sau UN PLACAJ ÎNALT:

  1. A existat contact la nivelul capului/gîtului purtătorului de balon?
  2. Care este gradul de pericol – ridicat sau scăzut?
  3. Există factori atenuanți clari și evidenți?*

  * Pentru atenuare, se poate aplica o reducere a sancțiunii de un singur nivel, indiferent de numărul de factori atenuanți prezenți

  SEMNE VIZUALE CARE INDICĂ UN GRAD DE PERICOL RIDICAT

  Pregătirea acțiunii

  • Placheurul își retrage brațul anterior contactului
  • Placheurul se poate desprinde de sol
  • Brațul se balansează spre înainte anterior contactului

  Contactul

  • Placheurul încearcă efectuarea un placaj activ/dominant, spre deosebire de o acțiune pasivă/”de absorbție”, sau de “retragere” din contact
  • Viteza și/sau accelerația placheurului în placaj este ridicată
  • Un braț sau cot rigid ia contact cu capul purtătorului de balon, ca parte a unei mișcări de balansare

  Urmarea

  • Placheurul duce pînă la sfîrșit placajul (spre deosebire de o eliberare/retragerea imediată)

  Factori de luat în calcul împotriva atenuării:

  • Dacă placheurul și PB sînt în spațiu deschis și placheurul are cîmp vizual neobturat și/sau timp înaintea contactului

  Factori atenuanți

  (trebuie să fie clari și evidenți și pot fi aplicați numai pentru reducerea sancțiunii cu 1 singur nivel)

  • Placheurul face o încercare certă de schimbare a înălțimii, într-un efort de a evita capul PB
  • PB își diminuează brusc înălțimea (de ex. în urma unui placaj anterior, se împiedică sau cade, plonjează pentru a marca)
  • Placheurul nu are cîmp vizual înaintea placajului
  • Placaj “reactiv”, eliberare imediată
  • Contactul este indirect (începe în altă zonă a corpului și apoi alunecă sau se deplasează în sus, rezultînd un contact minor cu capul sau cu gîtul purtătorului de balon)

  Rezumat al circumstanțelor care justifică plaja de sancțiuni

  CARTONAȘ ROȘU

  • Atac cu umărul (placaj fără brațe) la capul sau la gîtul purtătorului de balon, iar factorii atenuanți nu se aplică
  • Placaj înalt cu orice fel de contact între umărul sau capul placheurului și capul sau gîtul purtătorului de balon, cu grad ridicat de pericol, iar factorii atenuanți nu se aplică
  • Placaj înalt cu contact între brațul placheurului și capul sau gîtul purtătorului de balon, cu grad ridicat de pericol, iar factorii atenuanți nu se aplică

  CARTONAȘ GALBEN

  • Orice infracțiune de cartonaș roșu la care se aplică factori atenuanți (conform framework-ului)
  • Atac cu umărul la nivelul corpului (fără contact la cap sau la gît), cu grad ridicat de pericol
  • Placaj înalt cu orice fel de contact între umărul sau capul placheurului și capul sau gîtul purtătorului de balon, cu grad scăzut de pericol, iar factorii atenuanți nu se aplică
  • Placaj înalt cu contact între brațul placheurului și capul sau gîtul purtătorului de balon cu grad scăzut de pericol, iar factorii atenuanți nu se aplică
  • Placaj înalt cu contact al brațului placheurului, care începe în altă zonă a corpului și apoi alunecă sau se deplasează în sus, rezultînd un contact minor cu capul sau cu gîtul purtătorului de balon, cu grad ridicat de pericol, iar factorii atenuanți nu se aplică

  NUMAI LOVITURĂ DE PEDEAPSĂ

  • Orice infracțiune de cartonaș galben la care se aplică factori atenuanți (conform framework-ului)
  • Atac cu umărul la nivelul corpului (fără contact la cap sau la gît), cu grad scăzut de pericol
  • Placaj înalt cu contact al brațului placheurului, care începe în altă zonă a corpului și apoi alunecă sau se deplasează în sus, rezultînd un contact minor cu capul sau cu gîtul purtătorului de balon, cu grad scăzut de pericol, iar factorii atenuanți nu se aplică
  • Placaj înalt cu contact peste nivelul sau deasupra umărului purtătorului de balon, însă fără contact cu capul sau gîtul purtătorului de balon în timpul execuției placajului (placaj “centură de siguranță”)