World Rugby Laws - World Rugby's Law Education Web Site: Reël 11 – Aanslaan of vorentoe aangee
Laws have moved to: www.world.rugby
  11 Aanslaan of vorentoe aangee

   Aanslaan

  1. 'n Aanslaan kan op enige plek in die speelgebied plaasvind.
  2. Dit is 'n aanslaan indien 'n speler, in die doodvat of poging tot doodvat van 'n opponent, kontak maak met die bal en die bal vorentoe beweeg. Straf: Skrum (indien die bal in die grens ingaan, kan die nie-oortredende span in plaas daarvan 'n vinnige ingooi of 'n lynstaan kies).
  3. 'n Speler moet nie doelbewus die bal met die hand of arm vorentoe klap nie. Straf: Strafskop.
  4. Dit is nie 'n doelbewuste aanslaan indien die speler, in die handeling daarvan om te poog om die bal te vang, die bal aanslaan nie, mits daar 'n redelike verwagting was dat die speler besit kon verkry het.
  5. Die bal is nie aangeslaan nie en spel gaan voort indien:
   1. 'n Speler die bal vorentoe klap direk nadat 'n opponent dit geskop het (afstorm).
   2. 'n Speler die bal uit 'n opponent se hande stroop of slaan en die bal van die opponent se hand of arm af vorentoe beweeg.
   Aanslaan
   Afstorm

   Vorentoe aangee

  6. 'n Vorentoe aangee kan op enige plek in die speelgebied plaasvind. Straf: Skrum.
  7. 'n Speler moet nie doelbewus die bal vorentoe gooi of aangee nie. Straf: Strafskop.