Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

12 Lovitură de începere şi lovituri de reîncepere

  Principiu

  Loviturile de începere sunt folosite pentru a începe fiecare repriză a meciului sau fiecare repriză de timp suplimentar. Loviturile de reîncepere reprezintă reluarea jocului după marcarea de puncte sau după un atins la pământ.

 1. Toate loviturile de începere şi de reîncepere sunt lovituri de picior din drop. Sancţiune: Echipa care nu a executat lovitura alege între repetarea loviturii și o grămadă.
 2. Lovitură de începere

  Lovituri de începere şi lovituri de reîncepere după marcare de puncte

 3. Loviturile de începere sunt executate de pe sau din spatele mijlocului liniei de centru. Sancţiune: Echipa care nu a executat lovitura alege între repetarea loviturii și o grămadă.
 4. Adversarii echipei care a executat lovitura de începere la începutul meciul vor începe repriza a doua.
 5. După ce o echipă a marcat, adversarii vor relua jocul de pe sau din spatele mijlocului liniei de centru. Sancţiune: Echipa care nu a executat lovitura alege între repetarea loviturii și o grămadă.
 6. Atunci când balonul este șutat:
  1. Coechipierii șuterului trebuie să fie în spatele balonului. Sancţiune: Grămadă.
  2. Jucătorii adverși trebuie să fie pe sau în spatele liniei de 10 metri. Sancţiune: Repetarea loviturii.
 7. Balonul trebuie să ajungă la linia de 10 metri. Sancţiune: Echipa care nu a executat lovitura alege între repetarea loviturii și o grămadă.
 8. Dacă balonul ajunge la linia de 10 metri, dar apoi revine înapoi sau dacă un adversar joacă balonul înainte de a ajunge la linia de 10 metri, jocul va continua.
 9. Dacă balonul ajunge direct în margine, echipa care nu a executat lovitura alege una dintre următoarele opțiuni:
  1. Repetarea loviturii.
  2. Grămadă.
  3. Aliniament.
  4. Repunere rapidă.
 10. Dacă balonul a fost şutat în terenul de ţintă advers, fără a atinge vreun jucător, și apoi fie un adversar culcă balonul fără întârziere, fie balonul devine mort prin ieșirea din terenul de țintă, echipa adversă poate alege între repetarea loviturii și o grămadă.
 11. Dacă balonul a fost şutat în terenul de ţintă al echipei care repune, și apoi este făcut mort de un jucător apărător sau devine mort prin ieșirea din terenul de țintă, echipei adverse îi va fi acordată o grămadă la linia de cinci metri.
 12. Lovitură de reîncepere după un atins la pământ (lovitură de reîncepere de la 22 de metri)

 13. Dacă balonul este jucat sau introdus în terenul de țintă de un jucător atacant, cu excepția situației în care ajunge acolo dintr-o lovitură de începere sau de reîncepere, și apoi este făcut mort de către un adversar, jocul va fi reluat cu o lovitură de reîncepere de la 22 de metri.
 14. O lovitură de reîncepere de la 22 de metri:
  1. Va fi executată oriunde de pe sau din spatele liniei de 22 de metri a echipei în apărare. Sancţiune: Grămadă.
  2. Trebuie executată fără întârziere. Sancţiune: Lovitură liberă.
  3. Trebuie să traverseze linia de 22 de metri. Sancţiune: Echipa care nu a executat lovitura alege între repetarea loviturii și o grămadă.
  4. Trebuie să nu ajungă direct în margine. Sancţiune: Echipa adversă alege una dintre următoarele:
   1. Repetarea loviturii de reîncepere de la 22 de metri; sau
   2. O grămadă; sau
   3. Un aliniament; sau
   4. O repunere rapidă.
 15. Un adversar nu trebuie să atace dincolo de linia de 22 de metri înainte ca balonul să fie şutat. Sancţiune: Lovitură liberă.
 16. Un adversar aflat în 22-ul șuterului nu are voie să întârzie sau să obstrucționeze executarea loviturii. Sancţiune: Lovitură de pedeapsă.
 17. Dacă balonul traversează linia de 22 de metri, dar apoi revine în 22, jocul va continua.
 18. Dacă balonul nu traversează linia de 22 de metri, poate fi aplicată legea avantajului.
 19. Dacă la o lovitură de reîncepere de la 22 de metri balonul ajunge în terenul de ţintă advers, fără a atinge vreun jucător, după care fie un adversar culcă balonul fără întârziere, fie balonul ajunge în margine de țintă sau pe sau dincolo de linia de balon mort, echipa adversă poate alege între repetarea loviturii și o grămadă.
 20. Coechipierii șuterului trebuie să fie în spatele balonului atunci când acesta este șutat. Cei care sunt în fața balonului atunci când acesta este șutat pot fi sancționați dacă nu se retrag și dacă intervin în joc înainte de a fi puși “în joc” de acțiunile unui coechipier. Sancţiune: Grămadă.
 21. Lovitură de reîncepere de la 22 m