World Rugby Laws - World Rugby's Law Education Web Site: Reël 14 – Doodvat
Laws have moved to: www.world.rugby
  14 Doodvat

   Beginsel

   'n Doodvat kan enige plek in die speelveld plaasvind. Die optrede van die spelers betrokke by die doodvat moet regverdige wedywering verseker en die bal toelaat om onmiddellik vir spel beskikbaar te wees.

   Doodvat

   Vereistes vir ʼn doodvat

  1. Vir 'n doodvat om plaas te vind, word die baldraer deur een of meer opponente gehou en grond toe gebring.
  2. Grond toe gebring wees beteken dat die baldraer op die grond lê, sit of minstens een knie op die grond of op 'n ander speler het wat op die grond lê.
  3. Om gehou te word beteken die doodvatter moet voortgaan om die baldraer vas te hou totdat die baldraer op die grond is.
  4. Spelers in ʼn doodvat

  5. Spelers in ʼn doodvat is:
   1. Die doodgevatte speler.
   2. Doodvatter(s).
   3. Ander:
    1. Speler(s) wat die baldraer gedurende 'n doodvat hou en maar nie grond toe gaan nie.
    2. Speler(s) wat opdaag om vir besit in die doodvat te wedywer.
    3. Speler(s) wat reeds op die grond is.

   Speler se verantwoordelikhede

  6. Doodvatters moet:
   1. Onmiddellik die bal en die baldraer laat los nadat albei spelers grond toe gegaan het.
   2. Onmiddellik van die doodgevatte speler en van die bal wegbeweeg en opstaan.
   3. Op hulle voete wees voordat hulle probeer om die bal te speel.
   4. Die doodgevatte speler toelaat om die bal te speel.
   5. Die doodgevatte speler toelaat om van die bal af weg te beweeg.
   6. Straf: Strafskop.
  7. Doodvatters mag die bal vanuit die rigting van hul eie doellyn speel, mits hulle die verantwoordelikhede hierbo nagekom het en 'n losskrum nie gevorm het nie.
  8. Doodgevatte spelers moet onmiddellik:
   1. Die bal beskikbaar stel sodat spel kan voortgaan deur die bal in enige rigting behalwe vorentoe te laat los, aan te gee of te stoot. Hulle mag die bal in enige rigting plaas.
   2. Van die bal wegbeweeg of opstaan.
   3. Seker maak hulle lê nie op, oor of naby die bal om opposisiespelers te verhoed om besit daarvan te verkry nie.
   4. Straf: Strafskop.
   Doodgevatte speler moet die bal onmiddellik los
  9. Ander spelers moet:
   1. Op hulle voete bly en die bal en die baldraers onmiddellik laat los.
   2. Op hulle voete bly wanneer hulle die bal speel.
   3. Moet by die doodvat aankom vanuit die rigting van hulle eie doellyn voordat hulle die bal speel.
   4. Nie die bal speel of probeer om 'n opponent dood te vat terwyl hulle op die grond naby die doodvat is nie.
   5. Straf: Strafskop.
   Ná 'n doodvat moet alle spelers op hulle voete wees wanneer hulle die bal speel
   Speler nie op sy voete is nie wat die bal by die doodvat speel
   Speler nie op sy voete is nie wat die bal by die doodvat speel
  10. Enige speler wat besit van die bal verkry:
   1. Moet dit onmiddellik speel deur weg te beweeg of deur die bal aan te gee of dit te skop.
   2. Moet op hulle voete bly en nie by of naby die doodvat grond toe gaan nie tensy hulle deur die opposisie doodgevat word.
   3. Mag doodgevat word, mits die doodvatter dit vanuit die rigting van sy eie doellyn doen.
   4. Straf: Strafskop.
  11. Onkantlyne by 'n doodvat word gevorm indien minstens een speler op hulle voete en oor die bal is, wat op die grond is. Elke span se onkantlyn loop parallel met die doellyn deur die agterste punt van enige speler in die doodvat of wat op hulle voete oor die bal is. Indien daardie punt op of agter die doellyn is, is die onkantlyn vir daardie span die doellyn.
  12. Onkantlyne geskep deur speler op voete oor bal
  13. Die doodvat eindig wanneer:
   1. 'n Losskrum gevorm word.
   2. 'n Speler van enige span wat op sy voete is besit van die bal verkry en wegbeweeg of die bal aangee of skop.
   3. Die bal die doodvatgebied verlaat.
   4. Die bal onspeelbaar is. Indien daar twyfel bestaan oor watter speler nie by die reëls gehou het nie, ken die skeidsregter 'n skrum toe. Die ingooi word geneem deur die span wat vorentoe beweeg het voor die spel gestaak is of, indien geen span vorentoe beweeg het nie, deur die aanvallende span.