: Legea 14: Placaj
Laws have moved to: www.world.rugby
  14 Placaj

   Principiu

   Un placaj poate avea loc oriunde în câmpul de joc. Acțiunile jucătorilor implicați în placaj trebuie să asigure o dispută corectă și să permită ca balonul să fie disponibil pentru a fi jucat imediat.

   Placaj

   Condiții pentru un placaj

  1. Pentru ca un placaj să aibă loc, purtătorul de balon trebuie să fie ținut și adus la pământ de unul sau de mai mulți adversari.
  2. A fi adus la pământ înseamnă că purtătorul de balon este culcat, așezat, sau are cel puțin un genunchi pe sol sau pe un alt jucător aflat la pământ.
  3. A fi ținut înseamnă că un placheur trebuie să continue să îl țină pe purtătorul de balon până când acesta este la pământ.
  4. Jucătorii dintr-un placaj

  5. Jucătorii dintr-un placaj sunt:
   1. Jucătorul placat.
   2. Placheurul(ii).
   3. Ceilalți:
    1. Jucător(i) care țin purtătorul de balon în timpul unui placaj, dar care nu ajung la pământ.
    2. Jucător(i) care ajung în zona placajului pentru a disputa posesia în placaj.
    3. Jucător(i) care sunt deja la pământ.

   Obligațiile jucătorilor

  6. Placheurii trebuie:
   1. Să elibereze imediat balonul și pe purtătorul de balon, după ce ambii jucători ajung la pământ.
   2. Să se îndepărteze imediat de jucătorul placat și de balon sau să se ridice în picioare.
   3. Să fie în picioare înainte de a încerca să joace balonul.
   4. Să permită jucătorului placat să elibereze sau să joace balonul.
   5. Să permită jucătorului placat să se îndepărteze de balon.
   6. Sancţiune: Lovitură de pedeapsă.
  7. Placheurii pot juca balonul din direcția propriei linii de țintă, cu condiția să fi respectat obligațiile de mai sus și să nu se fi format un ruck.
  8. Jucătorii placați trebuie, fără întârziere:
   1. Să facă balonul disponibil, prin eliberarea, pasarea sau împingerea acestuia în orice direcție, exceptând spre înainte, astfel încât jocul să poată continua. Ei pot pune balonul pe sol în orice direcție.
   2. Să se îndepărteze de balon sau să se ridice în picioare.
   3. Să se asigure că nu sunt culcați pe, peste sau lângă balon, împiedicându-i astfel pe jucătorii adverși să câștige posesia.
   4. Sancţiune: Lovitură de pedeapsă.
   Jucătorul placat trebuie să elibereze balonul imediat
  9. Ceilalți jucători trebuie:
   1. Să rămână în picioare și să elibereze balonul și pe purtătorul de balon imediat.
   2. Să rămână în picioare atunci când joacă balonul.
   3. Să ajungă în zona placajului din direcția propriei linii de țintă înainte de a juca balonul.
   4. Să nu joace balonul sau să nu încerce să placheze un adversar, atâta timp cât sunt la pământ, în apropierea zonei placajului.
   5. Sancţiune: Lovitură de pedeapsă.
   După un placaj, toţi jucătorii trebuie să fie în picioare când joacă balonul
   Jucător care nu este în picioare şi joacă balonul după un placaj
   Jucător care nu este în picioare şi joacă balonul după un placaj
  10. Orice jucător care câștigă posesia balonului:
   1. Trebuie să-l joace imediat, îndepărtându-se de acolo, pasând sau șutând balonul.
   2. Trebuie să rămână în picioare și să nu ajungă la pământ în zona sau în apropierea zonei placajului, decât dacă este placat de adversari.
   3. Poate fi placat, cu condiția ca placheurul să o facă din direcția propriei linii de țintă.
   4. Sancţiune: Lovitură de pedeapsă.
  11. La un placaj, liniile de ofsaid se formează atunci când cel puțin un jucător este în picioare și peste balonul aflat la sol. Linia de ofsaid a fiecărei echipe este paralelă cu linia de țintă și trece prin ultimul punct al corpului oricărui jucător aflat în placaj sau în picioare peste balon. Dacă acel punct este pe sau în spatele liniei de ţintă, linia de ofsaid a acelei echipe este linia de ţintă.
  12. Linii de ofsaid create de un jucător aflat în picioare peste balon
  13. Placajul se termină atunci când:
   1. S-a format un ruck.
   2. Un jucător al oricărei echipe, aflat în picioare, câștigă posesia balonului și se îndepărtează, pasează sau șutează balonul.
   3. Balonul părăsește zona placajului.
   4. Balonul nu mai poate fi jucat. Dacă există îndoieli cu privire la care jucător nu a respectat legea, arbitrul va dicta o grămadă. Introducerea va aparţine echipei care avansa înaintea opririi jocului sau, dacă nicio echipă nu avansa, echipei aflate în atac.