World Rugby Laws - World Rugby's Law Education Web Site: Reël 4 – Spelers se kleredrag
Laws have moved to: www.world.rugby
  4 Spelers se kleredrag
  1. Alle klere-items moet aan Wêreldrugbyregulasie 12 voldoen.
  2. 'n Speler dra 'n trui, kortbroek en onderklere, kouse en stewels. Die mou van 'n trui moet minstens halfpad vanaf die skouerpunt tot by die elmboog strek.
  3. Addisionele items word toegelaat. Dit is die volgende:
   1. Wasbare ondersteuningsitems van elastiese of saampersbare materiaal.
   2. Onderbeenskutte.
   3. Enkelstutte wat onder kouse gedra word, wat nie hoër as een derde van die lengte van die onderbeen strek nie en wat, indien dit onbuigsaam is, van 'n ander materiaal as metaal is.
   4. Vingerlose handskoene.
   5. Skouerskutte.
   6. Mondskerm of tandbeskermer.
   7. Kopskerm.
   8. Verbande, wonddekkings, dun pleister of ander soortgelyke materiaal.
   9. Skermbrille.
   10. Stewelknoppies, met inbegrip van gevormde rubber, aan die sole van hul stewels.
  4. Hierbenewens mag vroue die vollende dra:
   1. Borsskutte.
   2. Lang broekiekouse van 'n katoenmengelstof, met 'n enkele binnebeennaat, onder hulle kortbroeke en kouse.
   3. Kopdoeke, mits dit nie 'n gevaar vir die draer of ander spelers inhou nie.
  5. 'n Speler mag nie die volgende dra nie:
   1. Enige item wat met bloed bevlek is.
   2. Enige skerp of growwe item.
   3. Enige items wat gespes, knippies, ringe, skarniere, ritssluiters, skroewe, boute of onbuigsame materiaal of uitsteeksels bevat wat nie andersins ooreenkomstig hierdie reël toelaatbaar is nie.
   4. Juweliesrsware.
   5. Handskoene.
   6. Kortbroeke met ingewerkte opstopsels.
   7. Enige item wat normaalweg deur die reëls toegelaat sal word maar na die skeidsregter se mening waarskynlik beserings sal veroorsaak.
   8. Kommunikasietoestelle.
  6. Die skeidsregter is by magte om te eniger tyd te besluit dat deel van 'n speler se klerasie gevaarlik of onwettig is. In so 'n geval moet die skeidsregter die speler beveel om die item uit te trek. Die speler mag nie aan die wedstryd deelneem alvorens die item verwyder of onskadelik gemaak is nie.
  7. Indien 'n wedstrydbeampte tydens ’n inspeksie voor die wedstryd ’n speler meedeel dat hy ’n verbode item ingevolge hierdie reël aan het en daarna gevind word dat die speler daardie item in die speelgebied dra, word daardie speler vir wangedrag afgestuur. Straf: Strafskop.
  8. Die skeidsregter moenie ’n speler toelaat om die speelgebied te verlaat om klerasie-items om te ruil nie, tensy dit met bloed bevlek is.
  9. Wêreldrugbyregulasie 12 kan gevind word by: http://playerwelfare.worldrugby.org/reg12