: Legea 6: Oficialii meciului
Laws have moved to: www.world.rugby
  6 Oficialii meciului

   Principiu

   Fiecare joc se află sub controlul oficialilor meciului, reprezentaţi de arbitru şi de cei doi judecători de margine sau arbitri asistenţi. Persoanele suplimentare, aşa cum au fost autorizate de organizatorul competiţiei, pot include arbitrul de rezervă și/sau arbitrul asistent de rezervă, arbitrul video, cronometrorul, medicul meciului, medicii echipelor, membrii nejucători ai echipelor şi copiii de mingi.

   Arbitrii asistenți și judecătorii de margine sunt responsabili pentru semnalizarea marginii, a marginii de ţintă și a reuşitei unei tentative la ţintă. În plus, arbitrii asistenți vor acorda ajutor pentru îndeplinirea oricărei îndatoriri aşa cum le-a fost cerut de către arbitru, inclusiv semnalizarea antijocului.

   Desemnarea arbitrului

  1. Arbitrul este desemnat de organizatorul meciului. Dacă nu a fost desemnat niciun arbitru, acesta va fi stabilit de cele două echipe. Dacă echipele nu cad de acord, arbitrul va fi desemnat de echipa gazdă.
  2. Dacă arbitrul nu mai poate termina jocul, el va fi înlocuit conform prevederilor stabilite de organizatorul meciului. Dacă organizatorul meciului nu a stabilit prevederi pentru această situaţie, arbitrul își va desemna înlocuitorul. Dacă arbitrul este în incapacitate de a o face, echipa gazdă va desemna înlocuitorul.
  3. Îndatoririle arbitrului înainte de meci

  4. Arbitrul organizează tragerea la sorţi. Unul dintre căpitani dă cu banul, iar celălalt alege. Câştigătorul tragerii la sorţi decide dacă alege lovitura de începere sau jumătatea de teren. În cazul în care câştigătorul alege jumătatea de teren, adversarii vor trebui să execute lovitura de începere şi invers.
  5. Oficialii meciului trebuie să verifice echipamentul jucătorilor și crampoanele, pentru conformitate cu legea 4.
  6. Îndatoririle arbitrului în timpul meciului

  7. În interiorul incintei de joc:
   1. Arbitrul este singurul judecător de fapt și de drept în timpul unui meci. El trebuie să aplice legile jocului corect, la fiecare meci.
   2. Arbitrul cronometrează jocul. Totuși, organizatorul meciului poate desemna un cronometror care va semnaliza sfârșitul fiecărei reprize.
   3. Arbitrul ține scorul.
  8. Arbitrul permite jucătorilor și înlocuitorilor accesul în suprafața de joc, atunci când aceasta se poate face în siguranță.
  9. Arbitrul permite jucătorilor părăsirea suprafeţei de joc.
  10. Fluierul

  11. Arbitrul trebuie să aibă un fluier pe care să-l folosească:
   1. Pentru a indica începutul și sfârșitul fiecărei reprize a meciului.
   2. Pentru a opri jocul. Arbitrul are autoritatea de a opri jocul în orice moment.
   3. Pentru a indica marcarea de puncte sau atinsul la pământ în terenul de ţintă.
   4. Pentru a indica o eliminare temporară sau definitivă a unui jucător care a comis o infracțiune și încă o dată atunci când acordă lovitura de pedeapsă sau încercarea de penalizare.
   5. Atunci când balonul devine mort, în alt mod decât în urma unei transformări nereușite.
   6. Atunci când balonul nu mai poate fi jucat.
   7. Atunci când acordă o lovitură de pedeapsă, o lovitură liberă sau o grămadă.
   8. Atunci când continuarea jocului ar fi periculoasă sau când este probabil ca un jucător să fi fost accidentat grav.

   Balonul devine mort

  12. Arbitrul va considera că balonul este mort atunci când:
   1. Balonul este în margine sau în margine de țintă.
   2. Balonul este culcat în terenul de țintă.
   3. A fost executată o transformare.
   4. A fost marcată o încercare, o țintă din lovitură de pedeapsă sau un drop-gol.
   5. Balonul sau purtătorul de balon atinge linia de balon mort sau orice altceva dincolo de aceasta.
   6. Balonul lovește orice obiect aflat deasupra suprafeței de joc.

   Balon sau purtător de balon care atinge arbitrul sau un nejucător

  13. Dacă balonul sau purtătorul de balon atinge arbitrul sau un nejucător şi nicio echipă nu obţine vreun avantaj, jocul va continua. Dacă o echipă obţine un avantaj în câmpul de joc, arbitrul va dicta o grămadă în favoarea echipei care a jucat ultima dată balonul.
  14. Dacă balonul sau purtătorul de balon atinge arbitrul sau un nejucător în terenul de țintă şi vreuna dintre echipe obţine un avantaj:
   1. Dacă balonul este în posesia unui jucător atacant, arbitrul va acorda o încercare pe locul unde a avut loc contactul.
   2. Dacă balonul este în posesia unui jucător apărător, arbitrul va acorda un atins la pământ pe locul unde a avut loc contactul.
  15. Dacă balonul este atins de arbitru sau de un nejucător în terenul de țintă, arbitrul analizează ce s-ar fi întâmplat în momentul următor şi va acorda o încercare sau un atins la pământ pe locul unde a avut loc contactul.
  16. Interacțiunea dintre arbitru și arbitrii asistenți / judecătorii de margine

  17. Arbitrul se poate consulta cu arbitrii asistenți cu privire la chestiunile legate de îndatoririle lor, la legea privind antijocul și la cronometrare și le poate solicita ajutorul în legătură cu alte aspecte ale îndatoririlor arbitrului.
  18. Arbitrul poate modifica o decizie atunci când un judecător de margine sau un arbitru asistent a ridicat steagul pentru a semnaliza o margine, o margine de țintă sau atunci când un arbitru asistent a semnalizat un antijoc.
  19. Arbitrul video / lege în curs de testare globală

  20. Un organizator de competiție poate desemna un arbitru video (TMO), care să folosească mijloace tehnologice pentru a clarifica situații de următoarea natură:
   1. Culcarea balonului în terenul de țintă.
   2. Ieșirea în margine sau în margine de țintă în timpul acțiunii de culcare a balonului în terenul de țintă sau acțiunea de a face balonul mort.
   3. Atunci când există îndoieli cu privire la reușita unei tentative la țintă.
   4. Atunci când oficialii meciului cred că a existat o infracțiune în suprafața de joc, în faza care a condus la marcare unei încercări sau la împiedicarea marcării unei încercări.
   5. Antijoc, inclusiv sancțiunile adecvate.
  21. Oricare dintre oficialii meciului, inclusiv arbitrul video, poate face recomandarea de consultare a arbitrului video. Consultarea acestuia va avea loc conform protocolului de arbitraj video disponibil la
   https://laws.worldrugby.org/downloads/TMO_Trial_From_January_2019_EN.pdf
  22. Îndatoririle arbitrului după meci

  23. Arbitrul comunică scorul echipelor şi organizatorului meciului.
  24. Dacă un jucător a fost eliminat definitiv, arbitrul va transmite organizatorului meciului un raport scris privind infracţiunea de antijoc comisă, cât mai curând posibil.
  25. Desemnarea și controlul arbitrilor asistenți și al judecătorilor de margine

  26. La fiecare meci sunt desemnați doi arbitri asistenți sau doi judecători de margine. Dacă aceştia nu au fost desemnaţi de către organizatorul meciului, fiecare echipă va pune la dispoziţie câte un judecător de margine.
  27. Organizatorul meciului poate nominaliza o persoană ca înlocuitor pentru arbitrii asistenţi sau pentru judecătorii de margine. Această persoană este denumită judecător de margine de rezervă sau arbitru asistent de rezervă şi va sta în zona perimetrului.
  28. Arbitrul are controlul asupra arbitrilor asistenţi sau judecătorilor de margine. Arbitrul le poate spune care sunt atribuţiile lor şi le poate anula deciziile. Dacă un judecător de margine are o prestaţie nesatisfăcătoare, arbitrul poate să ceară înlocuirea acestuia. Dacă arbitrul consideră că un judecător de margine este vinovat de conduită incorectă, îl poate elimina, urmând să facă un raport organizatorului competiţiei.
  29. În timpul meciului

  30. Pe fiecare parte a terenului va fi câte un arbitru asistent sau judecător de margine. Arbitrul asistent sau judecătorul de margine rămâne în margine, cu excepţia cazului în care judecă o tentativă la ţintă. Când fac acest lucru, arbitrii asistenţi sau judecătorii de margine vor sta în terenul de ţintă, în spatele stâlpilor de ţintă.
  31. Un arbitru asistent poate intra în suprafața de joc pentru a raporta antijocul. El poate face aceasta numai la următoarea întrerupere a jocului și numai cu permisiunea arbitrului.
  32. Semnalizări

  33. Fiecare arbitru asistent sau judecător de margine are un steag sau un obiect similar pentru semnalizarea deciziilor sale.
  34. Semnalizarea reuşitei unei tentative la ţintă: Câte un arbitru asistent sau câte un judecător de margine va sta lângă sau în spatele fiecărui stâlp de ţintă. Dacă balonul trece peste bara transversală şi printre stâlpii de ţintă, aceștia vor ridica steagul pentru a indica o ţintă.
  35. Semnalizarea marginii:
   1. Atunci când balonul sau purtătorul de balon a ajuns în margine sau în margine de țintă, arbitrul asistent sau judecătorul de margine trebuie să ridice steagul.
   2. Arbitrul asistent sau judecătorul de margine trebuie să stea pe locul repunerii şi să arate spre echipa care are dreptul să execute repunerea.
   3. Atunci când balonul este repus, arbitrul asistent sau judecătorul de margine trebuie să coboare steagul, cu următoarele excepţii:
    1. Atunci când jucătorul care repune calcă în câmpul de joc cu orice parte a unuia dintre picioare.
    2. Atunci când a repus echipa care nu avea acest drept.
    3. Atunci când, la o repunere rapidă, balonul care a ajuns în margine a fost schimbat cu un altul sau când, după ce a ajuns în margine, balonul a fost atins de o altă persoană, cu excepția purtătorului de balon care l-a scos în margine sau a jucătorului care face repunerea.
   4. Arbitrul este cel care stabileşte dacă balonul a fost repus din locul corect, şi nu arbitrul asistent sau judecătorul de margine.
  36. Semnalizarea antijocului:
   1. Organizatorul competiţiei poate autoriza arbitrul asistent să semnalizeze antijocul.
   2. Arbitrul asistent semnalizează că a văzut un act de antijoc sau de conduită incorectă ţinând steagul orizontal, îndreptat spre interiorul terenului, în unghi drept cu linia de margine.
   3. Dacă un arbitru asistent semnalizează un antijoc, el trebuie să rămână în margine şi să continue să-şi îndeplinească toate celelalte atribuţii până la următoarea întrerupere a jocului.
   4. La invitaţia arbitrului, arbitrul asistent poate apoi intra în suprafaţa de joc pentru a raporta arbitrului infracțiunea. Arbitrul va lua apoi măsurile corespunzătoare.
   5. Dacă un jucător a fost eliminat definitiv ca urmare a raportării verbale a unui arbitru asistent, acesta trebuie să-i prezinte arbitrului, cât mai curând posibil după joc, un raport scris privind incidentul, pe care arbitrul îl va înainta organizatorului competiţiei.

   Persoane suplimentare

  37. Persoanele cu pregătire adecvată și acreditate pentru intervenție medicală rapidă și acordare de prim ajutor (de pe marginea terenului) pot intra în suprafața de joc pentru a acorda îngrijiri jucătorilor accidentați, în orice moment în care o pot face în siguranță.
  38. Următoarele persoane pot intra în suprafața de joc fără permisiunea arbitrului, cu condiția să nu interfereze cu jocul sau să nu facă niciun fel de comentarii la adresa oficialilor meciului:
   1. Cărători de apă în timpul unei întreruperi a jocului în urma unei accidentări sau după marcarea unei încercări.
   2. O persoană care să aducă suportul de balon, după ce o echipă a indicat intenția unei tentative la țintă sau după marcarea unei încercări.
   3. Antrenorii care își asistă echipele la pauză.
  39. Gestionarea înlocuirilor poate fi delegată unor oficiali de meci calificați, desemnați de organizatorul meciului în acest sens. Informații cu privire la gestionarea spațiului tehnic pot fi găsite la: http://officiating.worldrugby.org