I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

18 Grens, vinnige ingooi en lynstaan

  Beginsel

  Die speelveld het kantgrense bekend as grenslyne. Wanneer spel 'n grenslyn bereik, is die bal in die grensgebied en is dit dood.

  Vinnige ingooie en lynstane is metodes om die spel te hervat met 'n gooi nadat die bal of die baldraer in die grensgebied ingegaan het.

  Grens of doelgrens

 1. Die bal is in die grens of doelgrens indien:
  1. Die bal of baldraer die grenslyn, doodlyn, doelgrenslyn of enigiets daarbuite raak.
  2. 'n Speler wat reeds aan die grenslyn, doelgrenslyn of enigiets daarbuite raak , die bal vang of hou.
   1. Indien die bal die vlak van die grens bereik het wanneer dit gevang word, word daar nie geoordeel dat die vanger die bal in die grensgebied ingeneem het nie.
   2. Indien die bal nie die vlak van die grens bereik het wanneer dit gevang of opgetel word nie, word daar dan geoordeel dat die vanger die bal in die grensgebied ingeneem het, ongeag of die bal beweeg of stil gelê het.
 2. Die bal is nie in die grens of die doelgrens nie indien:
  1. Die bal die vlak van die grens bereik maar deur 'n speler wat in die speelgebied is, gevang, geraak of geskop word.
  2. 'n Speler, van binne of buite die speelgebied, spring en die bal vang, en dan binne die speelgebied land, ongeag of die bal die vlak van die grens bereik het.
  3. 'n Speler uit die speelgebied uitspring en die bal in die speelgebied in terugklap (of dit vang en laat los) voordat die speler in die grensgebied of doelgrensgebied land, ongeag of die bal die vlak van die grensgebied bereik het.
  4. 'n Speler, wat in die grens is, die bal skop of klap, mits dit nie die vlak van die grens bereik het nie.

  Vinnige ingooi

 3. 'n Speler wat die bal in die grens indra, moet onmiddellik die bal laat los sodat 'n vinnige ingooi geneem kan word. Straf: Strafskop.
 4. By 'n vinnige ingooi word die bal ingegooi:
  1. Tussen die ingooimerk en die ingooier se eie doellyn; en
  2. Parallel met of in die rigting van die ingooier se eie doellyn; en
  3. Só dat dit die vyfmeterlyn bereik voordat dit die grond of 'n speler raak; en
  4. Deur 'n speler wie se voete albei buite die speelveld is.
  5. Straf: Opsie van lynstaan of skrum.
 5. 'n Vinnige ingooi is ongeldig en 'n lynstaan word aan dieselfde span toegeken indien:
  1. 'n Lynstaan reeds gevorm is; of
  2. Die bal nadat dit in die grens ingegaan het, geraak is deur enigiemand anders as die speler wat ingooi of die speler wat die bal in die grens ingedra het; of
  3. 'n Ander bal gebruik word as die een wat oorspronklik in die grens ingegaan het.
 6. Die bal moet die vyfmeterlyn bereik voordat dit gespeel word en 'n speler moet nie verhinder dat die bal vyf meter trek nie. Straf: Vryskop.
 7. Indien die ingooimerk buite die 22 is, mag die verdedigende span die vinnige ingooi binne die 22 neem, maar word dit beskou as sou hulle die bal in die 22 ingedra het.
 8. Vinnige ingooi

  Lynstaan

 9. Waar die spel met 'n lynstaan hervat word en en watter span ingooi, word soos volg bepaal:
  1. Algemeen
  2. GebeurtenisLigging van die ingooimerkWie ingooi
   Die baldraer gaan in die grens in of skop die bal regstreeks in die grens in.Waar die speler of die bal die grenslyn raak of die grond daarbuite.Die opposisie.
   'n Speler klap of gooi per ongeluk die bal in die grens in of gee dit tot in die grens aan.Waar die bal die grenslyn bereik.Die opposisie.
   Die bal tref 'n speler en gaan direk in die grens in.Waar die bal die grenslyn raak of op die punt op die grenslyn naaste aan waar die bal die speler getref het, wat ook al die naaste aan daardie speler se doellyn is.Die opposisie.
   Die bal tref 'n speler en hop in die grens in.Waar die bal die grenslyn bereik.Die opposisie.
   'n Speler wat in die grens is, 'n bewegende bal vang of optel wat die vlak van die grens bereik het.Waar die bal die valk van grens bereik het.Die span van die speler wat die bal gevang of opgetel het.
   'n Speler wat in die grens is, 'n bewegende bal vang of optel wat nie die vlak van die grens bereik het nie.Waar die speler staan.Die opposisie.
  3. Die bal word van 'n afskop of skop om spel te hervat direk in die grens ingeskop.
  4. GebeurtenisLigging van die ingooimerkWie ingooi
   Die bal gaan direk in die grens in van 'n afskop of 'n skop om spel te hervat nadat punte aangeteken is.Indien die ingooi-opsie geneem word, is die ingooi waar die bal die grenslyn bereik het of op die halflyn, wat ook al die naaste aan die skopper se doellyn is.Die span wat nie skop nie.
   Die bal gaan van 'n 22-meterinskop direk in die grens in.Indien die ingooi-opsie geneem word, is die ingooi waar die bal die grenslyn bereik het of op die 22-meterlyn, wat ook al die naaste aan die skopper se doellyn is.Die span wat nie skop nie.
  5. Bal word vanaf 'n strafskop geskop.
  6. GebeurtenisLigging van die ingooimerkWie ingooi
   'n Speler skop die bal in die grens in (hetsy direk of só dat dit eers in die speelgebied spring of 'n speler of die skeidsregter tref).Waar die bal die grenslyn bereik.Die span wat skop.
   'n Speler wat in die grens is, vang die bal, ongeag of die bal die grenslyn bereik het.Waar die bal die grenslyn bereik of, indien die bal nie die grenslyn bereik het nie, waar die speler staan wat die bal vang.Die span wat skop.
   'n Speler, wat in die grens is, 'n bewegende bal vang of optel wat nie die vlak van die grens bereik het nie.Waar die speler staan.Die span wat skop.
  7. Bal word direk van binne eie 22 of doelgebied in grens ingeskop
  8. GebeurtenisLigging van die ingooimerkWie ingooi
   Geen grond gewen nie
   Die verdedigende span het die bal in hulle 22 ingeneem, geen doodvat, losskrum of losgemaal het plaasgevind nie en geen opponent het die bal binne die 22 geraak nie. Indien 'n speler, wat binne die eie 22 is, die bal optel wanneer dit buite die 22 is, of die bal vang voordat dit die vlak van die 22-meterlyn bereik, en dit van binne die 22 direk in die grens in skop, dan het daardie speler die bal in die 22 in teruggeneem.
   'n Speler skop die bal direk in die grens in.Waar die bal die grenslyn raak of op die grenslyn in lyn met waar die bal geskop is, wat ook al die naaste aan die skopper se doellyn is.Die span wat nie skop nie.
   'n Opposisiespeler wat in die grens is, vang die bal.Waar die bal die grenslyn raak of op die grenslyn in lyn met waar die bal geskop is, wat ook al die naaste aan die skopper se doellyn is.Die span wat nie skop nie.
   Grond gewen
   Óf die verdedigende span het nie die bal in hulle 22 ingeneem nie, óf 'n doodvat, losskrum of losgemaal het binne die 22 plaasgevind óf 'n opponent het die bal binne die 22 geraak.
   'n Speler skop die bal direk in die grens in.Waar die bal die grenslyn bereik.Die span wat nie skop nie.
   'n Opposisiespeler wat in die grens is, vang die bal.Waar die bal die grenslyn bereik.Die span wat nie skop nie.
   'n Speler skop die bal vanaf 'n vryskop wat binne die 22 toegeken is.Waar die bal die grenslyn bereik.Die span wat nie skop nie.
  9. Bal word direk van buite die 22 in die grens ingeskop
  10. GebeurtenisLigging van die ingooimerkWie ingooi
   'n Speler skop die bal direk vanaf oop spel of vanaf 'n vryskop in die grens in.Waar die bal die grenslyn raak of op die grenslyn in lyn met waar die bal geskop is, wat ook al die naaste aan daardie speler se doellyn is. Geen grond gewen nie.Die span wat nie skop nie.
  11. Lynstaanopsies
  12. GebeurtenisLigging van die ingooimerkWie ingooi
   Ná 'n foutiewe ingooi.Waar die oorspronklike lynstaan plaasgevind het.Die opposisie.
   Ná 'n ongeldige vinnige ingooi.Waar die gevormde lynstaan sou plaasgevind het indien die vinnige ingooi nie geneem was nie.Dieselfde span.
   Ná 'n foutiewe vinnige ingooi.Waar die foutiewe vinnige ingooi geneem is.Die opposisie.
   Nadat die bal van 'n aanslaan of vorentoe aangee in die grens ingegaan het.Waar die bal die grenslyn bereik het.Die opposisie.
   Vanaf 'n strafskop of vryskop wat vir 'n lynstaanoortreding toegeken is.Waar die oorspronklike lynstaan plaasgevind het.Die opposisie.
  Geen veld gewen nie
  Veld gewen

  Vorming van 'n lynstaan

 10. 'n Lynstaan word by die ingooimerk gevorm.
 11. Elke span vorm 'n enkele lyn parallel met en 'n halwe meter van die ingooimerk aan hulle kant van die lynstaan tussen die vyfmeter- en die vyftienmeterlyn. Die spasie tussen die twee lyne moet gehandhaaf word totdat die bal ingegooi word. Straf: Vryskop.
 12. 'n Minimum van twee spelers van elke span is nodig om 'n lynstaan te vorm.
 13. Die lynstaan
 14. Spanne vorm die lynstaan sonder versuim. Straf: Vryskop.
 15. Spanne vorm die lynstaan binne 15 sekondes nadat die assistentskeidsregter of grensregter die grensmerk aangedui het. Straf: Vryskop.
 16. Die span wat ingooi bepaal die maksimum getal spelers wat elke span in die lynstaan mag hê.
 17. Tensy die ingooi geneem word sodra die lynstaan gevorm is, mag die span wat nie ingooi nie, nie meer spelers as die span wat ingooi in die lynstaan hê nie (maar mag hulle minder spelers hê). Straf: Vryskop.
 18. Die span wat nie ingooi nie, moet 'n speler tussen die grenslyn en die vyfmeterlyn hê. Die speler staan twee meter van die ingooimerk aan sy span se kant van die lynstaan en twee meter van die vyfmeterlyn af. Straf: Vryskop.
 19. Indien 'n span kies om 'n ontvanger te hê, staan die ontvanger tussen die vyfmeter- en die 15-meterlyn, twee meter weg van sy spanmaats in die lynstaan. Elke span mag slegs een ontvanger hê. Straf: Vryskop.
 20. As die lynstaan eers gevorm is, mag die spelers:
  1. Van die span wat ingooi nie die lynstaan verlaat buiten om posisies met ander deelnemende spele te ruil nie.
  2. Van die span wat nie ingooi nie, mag die lynstaan verlaat slegs om te verseker dat hulle nie meer spelers as die opposisie het nie.
  3. Straf: Vryskop.
 21. Deelnemende spelers mag plekke in die lynstaan ruil voordat die bal ingegooi word.
 22. Spelers in die lynstaan wat 'n spanmaat wat vir die bal spring gaan lig of ondersteun, mag daardie spanmaat vooraf vasvat, mits hulle hom nie onder die broek van agter of onder die dye van voor af vasvat nie. Straf: Vryskop.
 23. Spelers moet nie spring of opgelig of ondersteun word voordat die bal die hande verlaat het van die speler wat ingooi nie. Straf: Vryskop.
 24. Spelers moet nie enige kontak met 'n opponent maak voordat die bal ingegooi word nie. Straf: Strafskop.
 25. Ingooi in 'n lynstaan

 26. Die speler wat die bal ingooi staan op die ingooimerk met buite voete buite die speelveld. Die ingooier moet nie in die speelveld instap totdat die bal ingegooi is nie. Straf: Opsie van lynstaan of skrum.
 27. Die bal moet:
  1. Reguit van die ingooimerk af ingegooi word.
  2. Die vyfmeterlyn bereik voordat dit die grond tref of gespeel word.
  3. Straf: Opsie van lynstaan of skrum. Indien die lynstaan gekies word en die bal word weer nie reguit ingegooi nie, word 'n skrum toegeken aan die span wat die bal oorspronklik ingegooi het.
  4. Sonder versuim ingegooi word sodra die lynstaan gevorm het. Straf: Vryskop.
 28. Die ingooier mag nie voorgee om die bal in te gooi nie. Straf: Vryskop.
 29. Straf: Vryskop.
 30. Gedurende 'n lynstaan

 31. Die lynstaan begin sodra die bal die hand van die ingooier verlaat.
 32. Sodra die lynstaan begin het, mag die ingooier en die ingooier se onmiddellike opponent:
  1. By die lynstaan aansluit.
  2. Terugval na die onkantlyn van die niedeelenemende spelers van sy eie span.
  3. Binne vyf meter van die grenslyn bly.
  4. Na die ontvangersposisie toe beweeg indien daardie posisie leeg is.
 33. Indien daardie spelers na enige ander plek toe beweeg, is hulle onkant. Straf: Strafskop.
 34. Sodra die lynstaan begin het, mag enige speler in die lynstaan:
  1. Om besit van die bal meeding.
  2. Die bal vang of deflekteer. 'n Springer mag die die bal slegs met die buitenste arm vang of deflekteer as hy albei hande bo sy kop het. Straf: Vryskop.
  3. 'n Speler van dieselfde span lig of ondersteun. Spelers wat 'n spanmaat ondersteun of lig, moet die speler veilig na die grond laat sak sodra die bal word deur 'n speler van enigeen van die spanne gewen word. Straf: Vryskop.
  4. Die lynstaan verlaat ten einde in 'n posisie te wees om die bal te ontvang, mits hulle binne 10 meter bly van die ingooimerk en hulle aanhou beweeg totdat die lynstaan oor is. Straf: Vryskop.
  5. 'n Opponent in besit van die bal vasgryp en grond toe bring, mits die speler nie in die lug is nie. Straf: Strafskop.

  Onkant by 'n lynstaan

 35. Alle lynstaanspelers is aankant indien hulle aan hulle kant van die ingooimerk bly totdat die bal ingegooi is en 'n speler of die grond geraak het.
 36. Spelers wat vir die bal spring en wat die ingooimerk kruis en nie die bal vang nie, moet onmiddellik na hul eie kant terugkeer.
 37. Totdat die bal ingegooi is en dit 'n speler of die grond getref het, is die onkantlyn vir lynstaanspelers die ingooimerk. Daarna is hul onkantlyn 'n lyn deur die bal.
 38. Wanneer 'n losskrum of losgemaal op die ingooimerk vorm, mag 'n deelnemende speler hetsy:
  1. By die losskrum of losgemaal aansluit; of
  2. Na die onkantlyn terugval, wat die agterste voet van daardie speler se span in die losskrum of losgemaal is.
 39. Sodra die bal ingegooi is, mag 'n lynstaanspeler verby die 15-meterlyn beweeg. Indien die bal nie verby die 15-meterlyn gaan nie, moet die speler onmiddellik na die lynstaan terugkeer.
 40. Spelers wat nie aan die lynstaan deelneem nie, moet minstens 10 meter weg van die ingooimerk af bly staan, aan hulle eie span se kant of agter die doellyn indien dit nader is. Indien die bal ingegooi word voordat 'n speler aankant is, is die speler nie aan straf onderhewig nie indien die speler onmiddellik na die aankantposisie terugkeer. Die speler kan nie deur die optrede van enige ander speler aankant geplaas word nie.
 41. Sodra die bal deur 'n spanmaat ingegooi is, mag spelers wat nie aan die lynstaan deelneem nie vorentoe beweeg. Indien dit plaasvind, mag hulle opponente ook vorentoe beweeg. Indien die bal nie verby die 15-meterlyn beweeg nie, is die spelers nie aan straf onderhewig nie indien hulle onmiddellik na hul onderskeie onkantlyne terugkeer.
 42. Straf: Strafskop.

  Beëindiging van 'n lynstaan

 43. Die lynstaan eindig wanneer:
  1. Die bal of speler wat in besit van die bal is:
   1. die lynstaan verlaat; of
   2. in die gebied tussen die grenslyn en die vyfmeterlyn ingaan; of
   3. verby die 15-meterlyn gaan.
  2. 'n Losskrum of losgemaal vorm en al die voete van al die spelers in die losskrum of losgemaal verby die ingooimerk beweeg.
  3. Die bal onspeelbaar word.
 44. Buiten om na die ontvangersposisie te beweeg indien daardie posisie leeg is, mag geen lynstaanspeler die lynstaan verlaat voordat dit geëindig het nie. Straf: Strafskop.