: Legea 21: Terenul de ţintă
Laws have moved to: www.world.rugby
  21 Terenul de ţintă

   Culcarea balonului

   Culcarea balonului
  1. Balonul poate fi culcat în terenul de țintă:
   1. Prin atingerea pământului cu balonul ținut; sau
   2. Prin apăsarea balonului de sus în jos, cu mâna sau cu mâinile, cu brațul sau cu brațele, ori cu partea anterioară a corpului jucătorului, de la talie până la gât.
  2. Culegerea balonului nu înseamnă culcarea acestuia. Un jucător poate culege balonul din terenul de ţintă şi îl poate culca în altă parte a terenului de ţintă.
  3. Un jucător atacant care culcă balonul în terenul de ţintă marchează o încercare.
  4. Atunci când un jucător atacant, care ține balonul, îl culcă în terenul de ţintă şi, simultan, atinge linia de margine de ţintă sau linia de balon mort (sau orice dincolo de acestea), o lovitură de reîncepere de la 22 de metri îi va fi acordată echipei în apărare.
  5. Atunci când purtătorul de balon îl culcă în terenul de ţintă şi, simultan, atinge linia de margine (sau orice dincolo de aceasta), balonul este în margine în câmpul de joc și un aliniament îi va fi acordat echipei adverse.
  6. Un jucător apărător care culcă balonul în terenul de ţintă face un atins la pământ.
  7. Dacă inerția unui jucător placat îl poartă în interiorul propriului teren de țintă, acesta poate face un atins la pământ.
  8. Un jucător placat lângă propria linie de țintă poate, prin întinderea brațelor, să culce balonul în terenul de țintă pentru a face un atins la pământ, cu condiția să o facă imediat. Sancţiune: Lovitură de pedeapsă.
  9. Dacă un jucător este în margine sau în margine de țintă, el poate să facă un atins la pământ sau să marcheze o încercare prin culcarea balonului în terenul de țintă, cu condiția ca jucătorul să nu țină balonul.
  10. În situaţia în care un jucător placat întinde brațele pentru a culca balonul cu scopul de a marca o încercare sau de a face un atins la pământ, jucătorii pot smulge balonul din mâinile jucătorului, dar nu trebuie să șuteze sau să încerce să şuteze balonul. Sancţiune: Lovitură de pedeapsă.
  11. Balon devenit mort după șut prin terenul de țintă

  12. Dacă o echipă şutează balonul din câmpul de joc în terenul de ţintă advers, acesta ieșind în margine de ţintă, pe sau dincolo de linia de balon mort, echipa în apărare poate să aleagă:
   1. Să beneficieze de o lovitură de reîncepere de oriunde de pe sau din spatele liniei de 22 de metri; sau
   2. Să beneficieze de o grămadă pe locul de unde a fost șutat balonul.

   Excepție: O tentativă nereuşită de ţintă sau o tentativă nereușită de drop-gol. În aceste cazuri, echipa în apărare va relua jocul cu o lovitură de reîncepere de la 22 de metri.

   Lovitura de reîncepere trebuie executată într-un interval de 30 de secunde din momentul executării nereușite a tentativei de țintă.

   Jucător apărător în terenul de țintă

  13. Dacă orice parte a corpului unui jucător apărător se găsește în terenul de țintă, acel jucător este considerat a fi în terenul de țintă, cu condiția ca nicio altă parte a corpului său să nu fie în margine de țintă sau pe sau dincolo de linia de balon mort.
  14. Dacă un jucător, aflat în terenul de ţintă, prinde sau culege un balon aflat încă în câmpul de joc, atunci acel jucător a introdus balonul în terenul de ţintă.
  15. Dacă un jucător, aflat pe sau dincolo de linia de balon mort sau în margine de țintă, prinde sau culege un balon aflat în terenul de țintă, atunci acel jucător este considerat responsabil de a fi făcut balonul mort.
  16. Steag de colț cu suport

  17. Dacă balonul sau purtătorul de balon atinge un steag de colț sau suportul unui steag de colț, fără să fie în margine sau în margine de ţintă, jocul va continua, cu excepţia cazului în care balonul este culcat, luând contact și cu suportul steagului.
  18. Jucătorul atinge suportul steagului de colț înainte să culce balonul

   Balon ținut sus în terenul de țintă

  19. Atunci când un jucător purtător de balon este ţinut sus în terenul de ţintă, astfel încât nu poate culca sau juca balonul, balonul devine mort. Jocul va fi reluat cu o grămadă la cinci metri, în dreptul locului unde jucătorul a fost ținut sus. Echipa în atac va avea introducerea.
  20. Îndoieli cu privire la culcarea balonului

  21. Dacă există îndoieli cu privire la care echipă a culcat mai întâi balonul în terenul de ţintă, jocul va fi reluat cu o grămadă la cinci metri, în dreptul locului unde a fost culcat balonul. Echipa în atac va avea introducerea.