: Legea 3: Echipa
Laws have moved to: www.world.rugby
Pașaportul urmează să fie transferat pe o nouă platformă de lucru pe 3 mai 2021. Prin urmare, nu uitați să completați până atunci orice formular parțial completat.
  3 Echipa

   Numere

   Modificare specifică pentru rugby în 10

  1. Fiecare echipă are nu mai mult de 15 jucători în suprafața de joc în timpul jocului.
  2. Fiecare echipă nu poate avea mai mult de 10 jucători în suprafața de joc, în timpul jocului.
  3. Modificare specifică pentru rugby în 10

  4. Un organizator de meci poate permite ca unele meciuri să se desfășoare cu mai puțin de 15 jucători în fiecare echipă.
  5. O echipă poate să formuleze o obiecție arbitrului cu privire la numărul de jucători din echipa adversă. Dacă o echipă are prea mulți jucători, arbitrul îi va ordona căpitanului acelei echipe să reducă numărul de jucători în mod corespunzător. Scorul din momentul formulării obiecției rămâne neschimbat. Sancţiune: Lovitură de pedeapsă.
  6. Modificare specifică pentru rugby în 10

  7. La meciurile internaționale, o federație poate nominaliza până la opt înlocuitori.
  8. O echipă poate nominaliza până la cinci înlocuitori.
  9. Modificare specifică pentru rugby în 10

  10. Pentru alte meciuri, organizatorul meciului stabileşte numărul de înlocuitori care pot fi nominalizați, dar în limita unui maximum de opt.
  11. Organizatorii meciurilor pot varia numărul de înlocuitori care pot fi nominalizați și/sau folosiți.
  12. Modificare specifică pentru rugby în 10

  13. Înlocuirile se fac numai atunci când balonul este mort și numai cu permisiunea arbitrului.
  14. O echipă poate înlocui oricâţi jucători în timpul unui joc, în orice moment. Jucătorii care intră în câmpul de joc trebuie să o facă prin dreptul liniei de centru, după ce jucătorul înlocuit a părăsit câmpul de joc. Sancţiune: Lovitură de pedeapsă.
  15. Dacă un jucător revine în joc sau dacă un înlocuitor intră în joc fără permisiunea arbitrului şi acesta crede că jucătorul a procedat astfel pentru a obține un avantaj, atunci jucătorul este vinovat de conduită incorectă. Sancţiune: Lovitură de pedeapsă.
  16. Tabelul indică numărul minim al jucătorilor de linia întâi în funcţie de numărul jucătorilor din echipă, precum și obligațiile minime cu privire la înlocuiri. Un organizator de competiție, având în vedere securitatea jucătorilor, poate modifica numărul minim al jucătorilor de linia întâi dintr-o echipă, precum și obligațiile minime cu privire la înlocuiri, la anumite niveluri ale jocului.
  17. Numărul jucătorilor din echipăNumărul minim al jucătorilor de linia întâi din echipăTrebuie să poată înlocui la prima solicitare
   15 sau mai puțini3-
   16, 17 sau 184Un stâlp sau trăgătorul
   19, 20, 21 or 225Atât un stâlp, cât și trăgătorul
   236Stâlpul de pe partea deschisă, stâlpul de pe partea închisă și trăgătorul
  18. Atunci când organizatorul competiției a decis ca numărul jucătorilor dintr-o echipă să fie 23 și o echipă poate nominaliza numai doi înlocuitori de linia întâi, acea echipă va putea nominaliza numai 22 de jucători în total.
  19. Înaintea meciului, fiecare echipă trebuie să anunțe oficialul de meci desemnat cu privire la jucătorii săi de linia întâi și la posibilii înlocuitori de linia întâi, cât și la posturile pe care pot juca aceștia în linia întâi. Numai acești jucători vor avea dreptul să joace în linia întâi la disputarea grămezilor normale și numai pe posturile desemnate lor.
  20. Un jucător înlocuitor de linia întâi poate începe jocul pe un alt post.
  21. Este responsabilitatea echipei să se asigure că toți jucătorii de linia întâi și înlocuitorii de linia întâi sunt antrenați corespunzător și au experiența necesară.
  22. Grămezi simulate

  23. Grămezile vor deveni simulate dacă oricare dintre echipe nu dispune de o linie întâi antrenată corespunzător sau dacă arbitrul decide astfel.
  24. Un organizator de competiție poate decide asupra condițiilor în care un joc poate să înceapă cu grămezi simulate.
  25. Grămezile simulate rezultate în urma unei eliminări definitive, temporare sau a unei accidentări trebuie jucate cu câte 8 jucători de fiecare parte.
  26. Atunci când un jucător de linia întâi părăsește suprafața de joc, fie din cauza unei accidentări, fie în urma unei eliminări temporare sau definitive, arbitrul va întreba în acel moment dacă echipa respectivă poate continua jocul cu grămezi normale. Dacă arbitrul este informat că echipa nu este în măsură să dispute grămezi normale, acesta va dicta grămezi simulate. Dacă jucătorul revine sau dacă un alt jucător de linia întâi devine disponibil, jocul poate continua cu grămezi normale.
  27. Într-o echipă de 23 de jucători, sau la latitudinea organizatorului competiției, un jucător a cărui ieșire a determinat dictarea grămezilor simulate nu va putea fi înlocuit.
  28. Participarea oricărui alt jucător la linia întâi va fi permisă numai în cazul în care nu mai există jucători înlocuitori de linia întâi disponibili.
  29. Dacă un jucător de linia întâi este eliminat temporar și echipa nu poate continua jocul cu grămezi normale cu jucătorii aflați deja pe teren, echipa va desemna un alt jucător pentru a părăsi suprafața de joc, pentru a permite intrarea unui jucător de linia întâi disponibil. Jucătorul desemnat nu poate reintra decât după expirarea perioadei eliminării și nici nu poate fi folosit ca înlocuitor.
  30. Dacă un jucător de linia întâi este eliminat definitiv și echipa nu poate continua jocul cu grămezi normale cu jucătorii aflați deja pe teren, echipa va desemna un alt jucător pentru a părăsi suprafața de joc, pentru a permite intrarea unui jucător de linia întâi disponibil. Jucătorul desemnat poate fi folosit ca înlocuitor.
  31. Înlocuire permanentă

  32. Un jucător poate fi înlocuit dacă este accidentat. Un jucător accidentat nu poate reveni în joc după ce a fost înlocuit.
  33. Un jucător este considerat a fi accidentat dacă:
   1. La nivelul reprezentativei naţionale, în opinia unui medic, nu ar mai fi indicat ca jucătorul să continue jocul.
   2. În cazul altor meciuri unde organizatorul competiției a dat o permisiune explicită, în opinia unei persoane cu pregătire medicală, nu ar mai fi indicat ca jucătorul să continue jocul. Dacă nicio astfel de persoană nu este prezentă, jucătorul poate fi înlocuit cu acordul arbitrului.
   3. Arbitrul hotărăşte (cu sau fară sfatul unui medic sau al altei persoane cu pregătire medicală) că nu ar mai fi indicat ca jucătorul să continue jocul. Arbitrul îi va ordona acestuia să părăsească suprafața de joc.
  34. De asemenea, arbitrul poate dispune ca un jucător accidentat să părăsească suprafața de joc pentru a fi examinat medical.
  35. Înlocuire permanentă - identifică și scoate jucătorul din teren

  36. Dacă, în orice moment al desfășurării unui joc, un jucător a suferit o comoție sau dacă este suspect de a fi suferit o comoție, acel jucător trebuie scos din suprafața de joc imediat și definitiv. Această procedură se numește “Identifică și Scoate jucătorul din teren”.
  37. Înlocuire temporară - rană deschisă

  38. Atunci când un jucător are o rană deschisă (sângerare), acesta părăsește câmpul de joc și poate fi înlocuit temporar. Jucătorul accidentat trebuie să revină în joc de îndată ce sângerarea a fost oprită/rana a fost acoperită. Dacă jucătorul nu este disponibil pentru a se întoarce în câmpul de joc într-un interval de timp de 15 minute (timp real) de la părăsirea suprafeței de joc, înlocuirea devine permanentă.
  39. La meciurile internaționale, medicul oficial al jocului decide dacă o accidentare este rană deschisă, necesitând astfel o înlocuire temporară. În meciurile pentru care există în prealabil aprobarea World Rugby pentru folosirea procedurii de evaluare a unei accidentări la cap, jocul nu poate fi reluat înainte ca jucătorul care are o rană deschisă să fie înlocuit temporar.
  40. Înlocuire temporară - Evaluare a unei accidentări la cap (HIA)

  41. În meciurile pentru care există în prealabil aprobarea World Rugby pentru folosirea procedurii de evaluare a unei accidentări la cap, un jucător care necesită aplicarea procedurii:
   1. Părăsește câmpul de joc; și
   2. Va fi înlocuit temporar (chiar dacă toți jucătorii înlocuitori au fost folosiți). Jocul nu poate fi reluat înainte ca jucătorul care necesită aplicarea procedurii de evaluare a unei accidentări la cap să fie înlocuit temporar. Dacă jucătorul nu este disponibil să revină în câmpul de joc după 12 minute (timp real) de la părăsirea suprafeței de joc, înlocuirea va deveni permanentă.

   Înlocuiri temporare - toate situațiile

  42. Un înlocuitor temporar poate fi înlocuit temporar (chiar dacă toți înlocuitorii au fost folosiți).
  43. Dacă înlocuitorul temporar este accidentat, şi acest jucător poate fi înlocuit.
  44. Dacă înlocuitorul temporar este eliminat definitiv, jucătorul înlocuit inițial nu poate reveni în suprafața de joc, cu excepția situațiilor descrise de Legile 3.19 sau 3.20, și numai dacă jucătorul a obținut aprobarea medicului în acest sens și dacă o face în intervalul de timp prevăzut de la părăsirea câmpului de joc.
  45. Dacă înlocuitorul temporar este eliminat temporar, jucătorul înlocuit nu poate reveni în câmpul de joc până la expirarea eliminării, cu excepția situațiilor descrise de Legile 3.19 sau 3.20, și numai dacă jucătorul a obținut aprobarea medicului în acest sens și dacă o face în intervalul de timp prevăzut de la părăsirea câmpului de joc.
  46. Dacă intervalul de timp permis pentru o înlocuire temporară expiră în timpul pauzei dintre reprize, înlocuirea va deveni permanentă, cu excepția cazului în care jucătorul înlocuit revine în câmpul de joc la începutul reprizei secunde.
  47. Jucători înlocuiți tactic care revin în joc

  48. Jucătorii înlocuiți tactic pot să revină în joc numai dacă înlocuiesc:
   1. Un jucător de linia întâi accidentat.
   2. Un jucător cu rană deschisă.
   3. Un jucător cu o accidentare la cap.
   4. Un jucător care a suferit o accidentare în urma unui antijoc (situație verificată de oficialii meciului).
   5. Jucătorul nominalizat din situațiile descrise de Legile 3.19 sau 3.20.

   Modificare specifică pentru rugby în 10

   Înlocuiri rulante

  49. Un organizator de competiție poate pune în aplicare înlocuiri tactice rulante la anumite niveluri ale jocurilor asupra cărora îşi exercită jurisdicţia. Numărul acestor schimbări nu trebuie să fie mai mare de 12. Administrarea şi regulile privind înlocuirile rulante cad în responsabilitatea organizatorului competiției respective.