I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Beginsels van die spel

Integriteit

Integriteit is sentraal tot die wese van die spel en word deur eerlikheid en regverdigheid tot stand gebring.

Gedrag

Die legende van William Webb Ellis, aan wie die eer toegedig word dat hy eerste persoon was om ʼn voetbal op te tel en daarmee te begin hardloop, het hardnekkig die talle pogings tot wysiging van hierdie oorlewering sedert daardie geskiedkundige dag in 1823 by die Rugby-skool oorleef. Dat die spel rugby sy oorsprong het in ʼn daad van moedige verset, is heel gepas.

Met die eerste oogopslag is dit moeilik om die rigtinggewende beginsels te bepaal vir ʼn spel wat vir die toevallige waarnemer na ʼn massa teenstrydighede lyk. Dit is heeltemal aanvaarbaar om byvoorbeeld te sien dat uiterste fisieke druk op ʼn opponent uitgeoefen word om besit van die bal te verkry, maar om nie opsetlik of kwaadwillig besering te veroorsaak nie.

Dít is die grense waarbinne spelers en skeidsregters moet optree, en dit is die vermoë om hierdie fyn onderskeid te kan tref, tesame met beheer en dissipline, beide individueel en gesamentlik, waarop die gedragskode berus.

Gees

Rugby is baie van sy aantrekkingskrag verskuldig aan die feit dat dit beide volgens die letter en binne die gees van die reëls gespeel word. Die verantwoordelikheid om te verseker dat dít gebeur, is nie die verantwoordelikheid van slegs een persoon nie – dit behels afrigters, kapteins, spelers en skeidsregters.

Dit is deur dissipline, beheersing en wedersydse respek dat die gees van die spel floreer en, in die konteks van ʼn spel wat so fisiek uitdagend as rugby is, is dit die eienskappe wat die kameraderie en sin vir regverdigheid smee wat so noodsaaklik is vir die spel se voortgesette sukses en oorlewing.

Dit is dalk ouderwetse tradisies en deugde, maar hulle het die toets van die tyd deurstaan en, op alle vlakke waar die spel gespeel word, bly hulle steeds net so belangrik vir die toekoms van rugby as wat hulle nog altyd deur die lang en roemryke verlede van die spel was. Die beginsels van rugby is die fundamentele elemente waarop die spel berus en dit stel deelnemers in staat om onmiddellik die karakter van die spel en dit wat dit as sport onderskei te identifiseer.

Passie

Rugbymense het 'n passievolle entoesiasme vir die spel. Rugby genereer opwinding, emosionele gehegtheid en 'n gevoel van deel wees van 'n wêreldwye rugbyfamilie.

Oogmerk

Die oogmerk van die spel is om soveel moontlik punte teen die opponerende span aan te teken deur die bal te dra, uit te gee, te skop en te druk, volgens die reëls van die spel, in die sportgees daarvan en deur regverdige spel.

Wedywering en kontinuïteit

Die wedywering om balbesit is een van die sleutelkenmerke van rugby. Hierdie wedywering vind regdeur die wedstryd in ʼn aantal verskillende vorme plaas:

  • in kontak
  • in algemene spel
  • wanneer spel by skrums, lynstane, afskoppe en skoppe om spel te hervat.

Solidariteit

Rugby voorsien 'n verenigende gees wat lei tot lewenslange vriendskappe, kameraderie, spanwerk en lojaliteit wat bo kulturele, geografiese, politieke en godsdienstige verskille uitstyg.

Hierdie wedywering word so gebalanseer dat beter vaardighede wat in die voorafgaande aksie getoon is, beloon word. ʼn Span wat byvoorbeeld geforseer word om uit te skop omdat hulle nie die spel aan die gang kan hou nie, word die ingooi in die lynstaan ontsê. Net so word die span wat die bal aanslaan of vorentoe aangee die ingooi in die daaropvolgende skrum ontsê. Die voordeel sal dus gaan aan die span wat die bal ingooi, hoewel dit weereens hier belangrik is dat daar by hierdie fasette van die spel regverdig meegeding kan word.

Dit is die doel van die span in besit om kontinuïteit te handhaaf deur deur die teenstanders balbesit te ontsê en op vaardige wyse vordering te maak en punte aan te teken. Versuim om dit te doen sal beteken dat besit aan die teenstanders afgestaan word hetsy as gevolg van tekortkominge aan die kant van die span in besit of as gevolg van die gehalte van die teenstanders se verdediging. Wedywering en kontinuïteit, wins en verlies.

Terwyl die een span streef om kontinuïteit van besit te handhaaf, streef die opponerende span daarna om vir besit te wedywer. Dit voorsien die noodsaaklike balans tussen kontinuïteit van spel en kontinuïteit van besit. Hierdie balans van wedywering en kontinuïteit is op vaste fasette sowel as algemene spel van toepassing.