World Rugby Laws - World Rugby's Law Education Web Site: Reël 9 – Vuilspel
Laws have moved to: www.world.rugby
  9 Vuilspel

   Beginsel

   Spelers wat hulle aan vuilspel skuldig maak, moet óf gewaarsku óf tydelik geskors word, of moet afgestuur word.

   Obstruksie

  1. Wanneer 'n speler en 'n opponent na die bal toe hardloop, mag nie een van hulle die ander stormloop of stamp nie, behalwe skouer-aan-skouer.
  2. 'n Onkant speler moet nie doelbewus obstruksie teen 'n opponent pleeg of met die spel inmeng nie.
  3. 'n Speler moet nie doelbewus 'n opponent verhoed om die baldraer dood te vat of te probeer doodvat nie.
  4. 'n Speler moet nie doelbewus 'n opponent die geleentheid ontneem om die bal te speel nie, behalwe deur te kompeteer vir balbesit.
  5. 'n Baldraer moet nie doelbewus in 'n onkant spanmaat vashardloop om 'n obstruksie vir die opposisie te wees nie.
  6. 'n Speler mag nie 'n obstruksie wees vir, of op enige wyse inmeng met, 'n opponent terwyl die bal dood is nie.
  7. Straf: Strafskop.

   Onregverdige spel

  8. 'n Speler moet nie:
   1. Doelbewus enige reël van die spel oortree nie.
   2. Doelbewus die bal met die arm of hand uit die speelgebied klap, plaas, stoot of gooi nie.
   3. Enigiets doen wat daartoe kan lei dat die wedstrydbeamptes kan dink dat 'n opponent 'n oortreding begaan het nie.
   4. Straf: Strafskop.
   5. Tyd mors nie. Straf: Vryskop.

   Herhaalde oortredings

  9. 'n Span moet nie herhaaldelik dieselfde oortreding begaan nie.
  10. 'n Span moet nie herhaaldelik die reëls oortree nie.
  11. Straf: Strafskop.
  12. Indien verskillende spelers van dieselfde span herhaaldelik dieselfde oortreding pleeg, gee die skeidsregter 'n algemene waarskuwing aan die span en indien hulle dan die oortreding herhaal, skors die skeidsregter die skuldige speler(s) tydelik.
  13. Gevaarlike spel

  14. Spelers moet nie enigiets doen wat roekeloos of gevaarlik vir andere is nie.
  15. 'n Speler moet niemand fisiek mishandel of uitskel nie. Fisieke mishandeling sluit in, maar is nie beperk nie tot, byt, met die vuis slaan, kontak maak met die oog of oogarea, slaan met enige deel van die arm (ook stywearmlope), skouer, kop of knie(knieë), trap, pootjie of skop nie.
  16. 'n Speler moet nie 'n opponent vroeg, laat of gevaarlik doodvat nie. Gevaarlike doodvatte sluit in, maar is nie beperk nie tot, doodvat of pogings tot doodvat van 'n opponent bo die skouerlyn, selfs indien die doodvat onder die skouerlyn begin.
  17. 'n Speler moet nie 'n opponent doodvat wat nie in besit van die bal is nie.
  18. Behalwe in 'n skrum, losskrum of losgemaal moet 'n speler wat nie in besit van die bal is nie, nie 'n opponent wat nie in besit van die bal is, vashou, stoot, stormloop of obstruksie teen hulle pleeg nie.
  19. 'n Speler moet nie 'n opponent wat die bal dra stormloop of platloop sonder om te probeer om daardie speler vas gryp nie.
  20. 'n Speler moet nie 'n opponent wie se voete van die grond af is, doodvat, stormloop, trek, stoot of gryp nie.
  21. 'n Speler moet nie 'n opponent van die grond af lig en laat val of daardie speler so dryf dat sy/haar kop en/of bolyf met die grond kontak maak nie.
  22. Gevaarlike spel in 'n skrum
   1. Die voorry van 'n skrum moet nie op ʼn afstand van die teenstanders vorm en hulle dan stormloop nie.
   2. 'n Voorryspeler moet nie 'n opponent trek nie.
   3. 'n Voorryspeler moet nie 'n opponent doelbewus van die voete af lig of 'n opponent opwaarts uit 'n skrum forseer nie.
   4. 'n Voorryspeler moet nie 'n skrum doelbewus ineen laat stort nie.
  23. Gevaarlike spel in 'n losskrum of losgemaal nie.
   1. 'n Speler moet nie in 'n losskrum of losgemaal instorm nie. Stormloop sluit in enige kontak wat gemaak word sonder om aan 'n ander speler in 'n losskrum of losgemaal te bind.
   2. 'n Speler moet nie bo die skouerlyn met 'n opponent kontak maak nie.
   3. 'n Speler moet nie in 'n losskrum of losgemaal doelbewus laat ineenstort nie.
  24. 'n Speler moet nie weerwraak neem nie.
  25. Spanne moet nie van 'n kavalleriestormloop of vlieënde wig gebruik maak nie.
  26. 'n Speler moet nie probeer om die bal uit die hande van die baldraer te skop nie.
  27. 'n Baldraer word toegelaat om 'n opponent af te stamp, mits uitermatige geweld nie gebruik word nie..
  28. Straf: Strafskop.
  29. 'n Speler moet nie doelbewus 'n opponent wat pas die bal geskop het, stormloop of obstruksie teen sodanige speler pleeg nie.
  30. Straf: Strafskop. Die nie-oortredende span kan kies om die strafskop te neem hetsy:
   1. Op die plek van die oortreding; of
   2. Waar die bal land of volgende gespeel word, maar nie nader as 15 meter aan die grenslyn nie; of
   3. Indien die bal direk in die grens ingeskop word, op die 15-meterlyn in lyn met waar die bal die grenslyn gekruis het; of
   4. Indien die bal in die doelgebied, doelgrens of op of oor die doodlyn land, vyf meter van die doellyn af in lyn met waar die bal die doellyn gekruis het en minstens 15 meter van die grenslyn af; of
   5. Indien die bal 'n doelpaal of dwarslat tref, waar die bal land.
   Laat stormloop van die skopper
  31. In oop spel mag enige speler van dieselfde span lig of ondersteun. Spelers wat 'n spanmaat ondersteun of lig, moet die speler veilig na die grond laat sak sodra die bal word deur 'n speler van enigeen van die spanne gewen word. Straf: Vryskop.
  32. Wangedrag

  33. 'n Spelers moet nie enigiets doen wat teen die gees van goeie sportmanskap is nie.
  34. Spelers moet die gesag van die skeidsregter respekteer. Hulle moet nie die skeidsregter se beslissings betwis nie. Hulle moet onmiddellik ophou speel wanneer die skeidsregter die fluitjie blaas om spel te stop.
  35. Straf: Strafskop.

   Geel en rooi kaarte

  36. Wanneer 'n speler gewaarsku en vir 10 minute geskors word, sal die skeidsregter aan daardie speler 'n geel kaart toon. Indien daardie speler later weer 'n geelkaartoortreding begaan, moet die speler afgestuur word.
  37. Wanneer 'n speler afgestuur word, sal die skeidsregter aan daardie speler 'n rooi kaart toon en sal die speler nie verder aan wedstryd deelneem nie. 'n Speler wat afgestuur is, mag nie vervang word nie.