Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Gestica primară a arbitrului
Grămadă
Lovitură liberă
Lovitură de pedeapsă
Avantaj
Încercare şi încercare de penalizare
Nu a fost marcată o încercare
Lovitură de reîncepere de la 22 de metri
Gestica secundară a arbitrului
Grămadă
Pasă înainte
Înainte
Balon nejucabil la ruck sau la placaj
Balon nejucabil în mol
Grămadă rotită cu mai mult de 90 de grade
Repunere strâmbă la aliniament
Balon ţinut sus în terenul de ţintă
Lovitură liberă
Picior ridicat de jucător din prima linie
Introducere strâmbă în grămadă
Nerespectarea distanţei dintre şiruri în aliniament
Ridicarea prematură în aliniament
Lovitură de pedeapsă
Neeliberarea imediată a balonului la un placaj
Placheur care nu eliberează jucătorul placat
Placheur sau jucător placat care nu se îndepărtează
Venire din direcţie greşită în zona placajului
Cădere intenţionată pe un jucător
Venire la sol lângă placaj
Alăturarea la ruck sau la mol în faţa ultimului picior şi din lateral
Prăbuşire intenţionată a ruckului sau a molului
Stâlp care trage în jos adversarul
Stâlp care trage adversarul
Refuzul legării
Mânuirea balonului în ruck sau în grămadă
Obstrucţie în aliniament
Sprijinirea pe un adversar în aliniament
Împingerea adversarului în aliniament
Ofsaid în aliniament
Obstrucție în joc deschis
Ofsaid la grămadă, la ruck sau la mol
Ofsaid conform legii de 10 m sau neretragere la 10 m la o lovitură de pedeapsă sau liberă
Placaj înalt (antijoc)
Călcare (antijoc)
Lovitură cu pumnul (antijoc)
Comentariu (proteste la decizia arbitrului)
Alte elemente de gestică
Formarea unei grămezi
Opțiune pentru ofsaid: lovitură de pedeapsă sau grămadă
Chemarea unui fizioterapeut
Chemarea unui medic
Rană deschisă (sângerare)
Oprirea şi pornirea cronometrului
Necesitatea unei evaluări a unei accidentări la cap
Timp oprit
Arbitru consultând arbitrul video
Gestica arbitrului asistent
Reuşita unei tentative la ţintă
Indicarea marginii şi a echipei care repune
Semnalizarea antijocului